Razpis tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru je šolska stopnja nekaterih tekmovanj (Ma OŠ, Ma SŠ A, Ma SŠ B, Ma SŠ C, Ma VS), zato zanj ne obstaja poseben razpis, ampak ga razpisujemo skupaj z omenjenimi tekmovanji.