Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

DMFA Slovenije
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana
E-pošta:
tajnik@dmfa.si
Elektronski poštni naslov je namenjen samo komunikaciji v zvezi z društvenimi ne-tekmovalnimi dejavnostmi.
Identifikacijska številka za DDV:   SI25994751 (davčni zavezanec)
Matična številka: 5009332000
Transakcijski račun (IBAN): SI56 0205 3001 1983 664
SWIFT (BIC): LJBASI2X
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Prosimo Vas, da vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji naslavljate izključno na tajnike oz. koordinatorje posameznih tekmovanj, še prej pa natančno preberite vsa navodila, ki so objavljena na strežniku, in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja. Na naslov infoserver@dmfa.si naslavljajte le morebitna vprašanja v zvezi s tehnično podporo tekmovanjem na Informacijskem strežniku.
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je stanovska organizacija, ki združuje pedagoge, raziskovalce in študente. Ustanovljeno je bilo leta 1949.

Društvo skrbi za popularizacijo matematike, fizike in astronomije med mladimi in v širši javnosti. Organizira tekmovanja iz znanja, ki se jih vsako leto udeleži več kot 100000 tekmovalcev. Organizira znanstvena srečanja in promovira znanstvene dosežke svojih članic in članov. Izdaja društveno glasilo Obzornik za matematiko in fiziko in Presek, list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje.

Društvo aktivno deluje v mednarodnih združenjih na posameznih področjih in sodeluje z društvi, raziskovalnimi organizacijami in pedagoškimi inštitucijami v Sloveniji.

Člani DMFA Slovenije prejemajo društveno glasilo Obzornik za matematiko in fiziko brezplačno, imajo 30 % popusta pri plačilu kotizacije za društvene seminarje, 20 % popusta pri nakupu društvenih publikacij ter imajo 15 % popusta pri plačilu bivanja v Plemljevi vili.

Če še niste član DMFA Slovenije, pa bi to radi postali, Vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo (spletni obrazec). Članarina DMFA za tekoče leto je 24 €. Za podiplomske študente velja polovična članarina 12 €, dodiplomski so plačila članarine oproščeni. Če je v eni družini več članov DMFA Slovenije, plača prvi polno članarino, ostali pa polovično.

Člane vabimo, da v skladu z Zakonom o dohodnini do 1% svoje dohodnine namenite DMFA Slovenije kot donacijo. Obrazec za namenitev dela dohodnine je na voljo na spletni strani eDavki, kjer ga lahko oddate v elektronski obliki ali pa ga natisnete in izpolnjenega oddate osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. V obrazcu navedite naziv Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in davčno številko 25994751.