Projekti DMFA Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je organiziralo ali sodelovalo pri organizaciji mnogih odmevnih domačih in mednarodnih dogodkov. Med najodmevnejše projekte štejemo:

Mednarodna fizikalna olimpijada 1985

Logo MFO 1985

Olimpijada je bila v Portorožu.

1. kongres matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1994)

Kongres je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani od 20. do 22. oktobra 1994.

6. letna seja tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru 1998

Logo Kenguru

DMFA Slovenije organizira letno sejo, na kateri predstavniki sodelujočih držav izberejo naloge za prihodnje tekmovanje. Seje so se udeležili predstavniki 20 držav in predstavlja prelomnico pri tehničnem konceptu organizacije letnih sej tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru.

Informacijski strežnik DMFA 1998

InfoServer DMFA

V šolskem letu 1998/1999 smo pri DMFA Slovenije začeli z izgradnjo celovitega informacijskega sistema za podporo tekmovanjem, ki ga od šolskega leta 2000/2001 dalje uporabljamo za vsa društvena tekmovanja.

Svetovno leto matematike 2000

Logo WMY 2000

DMFA Slovenije pristopi k soorganizaciji tega mednarodnega dogodka.

Vegovi dnevi 2004

Jurij Vega

DMFA Slovenije organizira vrsto aktivnosti ob 250-letnici rojstva Jurija Vege. Banka Slovenije izda priložnostne kovance, organizirali smo spletno tekmovanje za Vegov zlatnik.

Svetovno leto fizike 2005

Logo MLF 2005

DMFA Slovenije pristopi k soorganizaciji tega mednarodnega dogodka.

Mednarodna matematična olimpijada 2006

Logo MMO 2006

Olimpijada je bila v Ljubljani in Portorožu. Na olimpijadi je sodelovalo 498 tekmovalcev iz 90 držav. Izčrpno slikovno gradivo in podrobnosti o organizaciji MMO so na voljo na spletni strani MMO 2006.

Logo MMO

Od leta 2007 DMFA Slovenije upravlja centralni podatkovni in spletni strežnik MMO.

Mednarodno leto astronomije 2009

Logo MLA 2009

DMFA Slovenije pristopi k soorganizaciji tega mednarodnega dogodka.

eSigma (2009-2015)

eSigma je skupni projekt konzorcija FMF, DMFA Založništvo in DMFA Slovenije.

19. letna seja tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru 2011

Logo Kenguru

DMFA Slovenije organizira letno sejo, na kateri predstavniki sodelujočih držav izberejo naloge za prihodnje tekmovanje. Seje so se udeležili predstavniki 47 držav in ponovno predstavlja prelomnico pri tehničnem konceptu organizacije letnih sej tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru.

Srednjeevropska matematična olimpijada 2015

Logo MEMO 2015

DMFA Slovenije organizira 9. Srednjeevropsko matematično olimimpijado v Kopru. Olimpijade se je udeležilo 10 držav. Več »