73. občni zbor DMFA Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vabi na 73. občni zbor DMFA Slovenije. Občni zbor bo organiziran na daljavo prek spletne aplikacije ZOOM dne 3. 12. 2020 z začetkom ob 17. uri. Povezava za udeležbo na občnem zboru bo 3 dni pred sestankom poslana po elektronski pošti vsem članom društva. Hkrati pozivam vse člane, ki smo jih zaprosili za dopolnitev osebnih podatkov, pa tega še niste storili, da na naslov tajnik@dmfa.si čimprej posredujete svoj elektronski naslov.

Dnevni red 73. občnega zbora DMFA

Občni zbor bo potekal v četrtek, 3. 12. 2020, od 17.00 dalje (ICS).

 1. Otvoritev
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Društvena priznanja
 4. Poročila o delu društva
 5. Razprava o poročilih
 6. Vprašanja in pobude
 7. Računovodsko in poslovno poročilo DMFA
 8. Razrešitve in volitve
 9. Razno

V okviru občnega zbora nam bosta dva prejemnika Zoisove nagrade 2019 v kratkem 20 minutnem predavanju predstavila svoje delo: prof. dr. Denis Arčon o raziskavah kvantnega magnetizma in prof. dr. Enes Pasalic o kriptografiji in informacijski varnosti (State-of-the-art cryptography and its future developments - an overview and specific activities of Centre of Cryptography in Koper).

Letošnji Občni zbor je tudi volilni. Predlagana kandidatna lista za voljene organe DMFA Slovenije za obdobje 2020 – 2022 je naslednja.​

UPRAVNI ODBOR:

Predsednica DMFA Slovenije Nežka Mramor Kosta

Podpredsednica DMFA Slovenije Marjeta Kramar Fijavž

Tajnik DMFA Slovenije Janez Krušič

Tajniki oz tajnici stalnih komisij DMFA Slovenije za:

 • popularizacijo matematike v osnovni šoli Aljoša Brlogar
 • popularizacijo matematike v srednji šoli Sandra Cigula
 • popularizacijo fizike v osnovni šoli Barbara Rovšek
 • popularizacijo fizike v srednji šoli Jurij Bajc
 • popularizacijo astronomije Andrej Guštin
 • »Mednarodni matematični kenguru« Gregor Dolinar
 • pedagoško dejavnost Aleš Mohorič
 • informacijsko tehnologijo Matjaž Željko
 • upravne in administrativne zadeve Ciril Dominko

Predsedniki stalnih strokovnih odborov

 • Slovenskega odbora za matematiko Boštjan Kuzman
 • Slovenskega odbora za fiziko Martin Klanjšek
 • Slovenskega odbora za astronomijo Andreja Gomboc

Predstavnik Študentske sekcije DMFA Slovenije Nejc Zajc

Predstavnica Odbora za ženske Marjetka Conradi

NADZORNI ODBOR

Andrej Likar

Matej Brešar

Dragan Mihailović

ČASTNO RAZSODIŠČE

Maja Klavžar

Anton Suhadolc

Zvonko Trontelj

Člani DMFA Slovenije lahko predlagate dodatne kandidate. Predloge hkrati s pisno privolitvijo predlaganega kandidata pošljite na društveni naslov najkasneje do 26.11.2020.

Dragan Mihailović, l.r.

predsednik DMFA Slovenije