Prejemniki priznanj DMFA Slovenije

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja z namenom promocije uspešnega strokovnega in pedagoškega dela posameznikov ali ustanov na področjih matematike, fizike in astronomije. Priznanja so bila sprva namenjena predvsem uspešnim osnovnošolskim in srednješolskim pedagogom, skozi čas pa je bil pravilnik nekajkrat spremenjen, nazadnje leta 2018. Veljavni pravilnik predvideva podelitev priznanj posameznikom predvsem za uspešno delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, ter posameznikom ali ustanovam za uspešno sodelovanje z Društvom.

#Prejemnik priznanjaLetoKraj podelitve
182Sašo Strle, FMF, Univerza v Ljubljani2019Bled
181Jožef Senekovič, OŠ Bojana Ilicha Maribor2019Bled
180Margareta Obrovnik Hlačar, OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje2019Bled
179Kristijan Kocbek, I. gimnazija v Celju2019Bled
178Andrej Guštin, VEGOVA Ljubljana2018Dobrna
177Andreja Grom, OŠ Otočec2018Dobrna
176Marta Zabret, Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik2018Dobrna
175Zinka Muhič, OŠ Center, Novo Mesto2017Vipava
174Marko Jagodič, II. gimnazija Maribor2017Vipava
173Jana Draksler, OŠ Frana Kranjca Celje2017Vipava
172Bojana Dvoržak, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana2016Maribor
171Zlatan Magajna, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani2015Ljubljana
170Bojan Golli, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani2015Ljubljana
169Darinka Žižek, Srednja ekonomska šola Maribor2014Cerkno
168Barbara Rovšek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani2014Cerkno
167Boris Kham, Ljubljana2014Cerkno
166Lucijana Kračun Berc, Gimnazija Lava, Celje2012Rimske Toplice
165Tine Golež, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana2012Rimske Toplice
164OŠ Dušana Bordona Koper2010Portorož
163Florjana Žigon, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana2010Portorož
162Sonja France, Šolski center Velenje2010Portorož
161Mirjam Bon Klanjšček, Gimnazija Nova Gorica2010Portorož
160Mira Babič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer2010Portorož
159Goran Iskrić, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani2009Bled
158Tomaž Parovel, OŠ Koper2009Bled
157Marko Munih, Srednja tehniška šola Koper2008Podčetrtek
156Peter Legiša, FMF, Univerza v Ljubljani2008Podčetrtek
155Zvonko Jagličić, FGG, Univerza v Ljubljani2008Podčetrtek
154Lidija Gornik, OŠ Zbora odposlancev, Kočevje2008Podčetrtek
153Gregor Dolinar, FE, Univerza v Ljubljani2007Podčetrtek
152Klavdija Mlinšek, OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka2007Podčetrtek
151Gregor Tarman, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani2006Gozd Martuljek
150Marko Špolad, Gimnazija Škofja Loka2006Gozd Martuljek
149Jože Polajnar, Gimnazija Škofja Loka2006Gozd Martuljek
148Majda Grum, upokojenka2006Gozd Martuljek
147Irena Drevenšek Olenik, FMF, Univerza v Ljubljani, in IJS2006Gozd Martuljek
146Jurij Bajc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani2006Gozd Martuljek
145OŠ Vojke Šmuc Izola2005Cerkno
144Jelislava Sakelšek, upokojenka2005Cerkno
143Vlasta Pospeh Fischer, I. gimnazija v Celju2005Cerkno
142Janko Lužnik, IMFM, Ljubljana2005Cerkno
141Milan Hladnik, FMF, Univerza v Ljubljani2005Cerkno
140Vesna Harej, OŠ Dravlje, Ljubljana2005Cerkno
139Renato Vouk, Srednja pomorska šola Portorož2004Cerkno
138Mirjana Sancin, upokojenka2004Cerkno
137Marko Razpet, Pedagoška fakulteta, Ljubljana2004Cerkno
136Rajko Đudarić, III. OŠ Celje2004Cerkno
135Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper-Capodistria2003Bohinj
134Marijan Prosen, upokojenec2003Bohinj
133Marjeta Marovt, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad2003Bohinj
132Dušanka Colnar, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad2003Bohinj
131Nada Marčić, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana2003Bohinj
130Matjaž Babič, ISKRAEMECO, d.d.2003Bohinj
129Diomira Tkalčič, OŠ Vojke Šmuc, Izola2002Laško
128Milena Štuklek, OŠ Ludvika Pliberška Maribor2002Laško
127Alojz Robnik, I. gimnazija Celje2002Laško
126Dragica Kurillo, OŠ Orehek, Kranj2002Laško
125Marjeta Košak, Gimnazija Celje Center2002Laško
124Matjaž Željko, FMF, Univerza v Ljubljani2001Kranjska Gora
123Vitomir Babič, Splošna in strokovna gimnazija Lava Celje2001Kranjska Gora
122Irena Verdnik, Gimnazija Jurija Vege Idrija2001Kranjska Gora
121OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana2000Zreče
120OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice2000Zreče
119Jože Berk, OŠ Hudinja, Celje2000Zreče
118Gabrijela Selevšek, Šolski center Celje2000Zreče
117OŠ Vodmat, Ljubljana1999Moravske Toplice
116Jana Založnik, OŠ Vodmat, Ljubljana1999Moravske Toplice
115Andrej Kuzman, Gimnazija Velenje1999Moravske Toplice
114Marija Kastelic, Šolski center Celje1999Moravske Toplice
113OŠ Dravlje, Ljubljana1998Lipica
112Ivana Mulec, Ljubljana1998Lipica
111Marija Hočevar, OŠ Trebnje1998Lipica
110Darjo Felda, FE, Univerza v Ljubljani1998Lipica
109Ciril Dominko, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana1998Lipica
108Splošna in strokovna gimnazija Lava, Celje1997Podčetrtek
107OŠ Šmarje pri Jelšah1997Podčetrtek
106OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica1997Podčetrtek
105Ksenija Žagar, OŠ Zbora odposlancev, kočevje1997Podčetrtek
104Anica Trobec, Srednja kovinarska šola in Gimnazija Koper1997Podčetrtek
103Janko Mušič, OŠ Ob Rinži, Kočevje1997Podčetrtek
102Marija Marovt, Šolski center Celje1997Podčetrtek
101Gimnazija Bežigrad Ljubljana1996Postojna
100OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica1996Postojna
99Adela Senegačnik, OŠ bratov Polančičev, Maribor1996Postojna
98Seta Oblak, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana1996Postojna
97Janja Medvešček, OŠ Ajdovščina1996Postojna
96Maja Manohin, OŠ Vodmat, Ljubljana1996Postojna
95Ivan Galun, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor1996Postojna
94Mara Cotič, Pedagoška fakulteta, Ljubljana1996Postojna
93Gimnazija Koper1995Kranjska Gora
92Majda Šavs, II. gimnazija, Maribor1995Kranjska Gora
91Aleksander Potočnik, OŠ Nove fužine, Ljubljana1995Kranjska Gora
90Đeni Plešnik Furlanič, OŠ Janka Premrla Vojka, Koper1995Kranjska Gora
89Stane Pirnat, Zavod RS za šolstvo in šport, OE Celje1995Kranjska Gora
88Iva Oštir, OŠ Mihe Pintarja-Toleda, Velenje1995Kranjska Gora
87Marija Marc, OŠ Ajdovščina1995Kranjska Gora
86Angel Česnik, OŠ Ajdovščina1995Kranjska Gora
85Marija Šavor, OŠ Gustava Šiliha v Velenju1994Ljubljana
84Irena Rosa, OŠ Dušana Bordona, Koper1994Ljubljana
83Nada Razpet, Zavod RS za šolstvo in šport, Ljubljana1994Ljubljana
82Marija Lukšič, OŠ Center, Novo mesto1994Ljubljana
81Ivan Kozinc, Srednja tehnična šola Celje1994Ljubljana
80Vilko Domajnko, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana1994Ljubljana
79Darja Žužek Delač, Srednja šola Kočevje1993Koper
78Miro Trampuš, Center srednjih šol, Velenje1993Koper
77Jože Šemrov, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica1993Koper
76Edela Šajna, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica1993Koper
75Anica Merzel, OŠ Šmihel, Novo mesto1993Koper
74Danica Jereb, Gimnazija Koper1993Koper
73Nada Širca Trunk, Zavod za šolstvo, OE Koper1992Bled
72Peter Prelog, Gimnazija Lava Celje1992Bled
71Marija Dornik, OŠ Ledina Ljubljana1992Bled
70Oleandra Dekleva, OŠ Pier Paolo Vergerio il Vechio, Koper1992Bled
69Olga Arnuš, Gimnazija Bežigrad Ljubljana1992Bled
68Loredana Sabaz Deranja, Koper1991Maribor
67Dragica Pavšek, Celje1991Maribor
66Nika Šilc, Celje1990Črni Vrh nad Idrijo
65Anton Podvršnik, Koper1990Črni Vrh nad Idrijo
64Izidor Hafner, Ljubljana1990Črni Vrh nad Idrijo
63Ivanka Zajc, Nova Gorica1989Nova Gorica
62Marija Boštjančič, Ajdovščina1989Nova Gorica
61Stanislav Zazula, Portorož1988Gozd Martuljek
60France Plevnik, Ljubljana1988Gozd Martuljek
59Darka Hvastija, Ljubljana1988Gozd Martuljek
58Zora Gomilšček, Nova Gorica1988Gozd Martuljek
57Miha Štalec, Ljubljana1987Topolšica
56Terezija Draginc, Črnomelj1987Topolšica
55Anita Fakin, Nova Gorica1985Škofja Loka
54Davorin Tomažič, Ljubljana1983Cerkno
53Eda Okretič-Salmič, Koper1983Cerkno
52Rado Torkar, Ljubljana1982Čateške toplice
51Sonja Plevnik, Ljubljana1981Bled
50Jerica Lorger, Maribor1981Bled
49Milena Kožar, Koper1981Bled
48Mirko Cvahte, Maribor1981Bled
47Zlatko Bradač, Maribor1980Postojna
46Aljoša Žerjal, Koper1979Velenje
45Rozika Panjan, Ljubljana1979Velenje
44Štefanija Miloševič, Maribor1978Radenci
43Jožica Dolenšek, Celje1978Radenci
42Marica Abrahamsberg, Nova Gorica1978Radenci
41Matilda Lenarčič, Ljubljana1977Bovec
40Alojz Krumberger, Tolmin1977Bovec
39Miro Bornšek, Izola1977Bovec
38Ivana Žunič, Črnomelj1976Portorož
37Anita Zornada, Izola1976Portorož
36Fedor Tomažič, Ajdovščina1976Portorož
35Karel Šmigoc, Šmarje pri Jelšah1976Portorož
34Franjo Jakhel, Maribor1976Portorož
33Viljem Sladič, Ljubljana1975Grad Borl
32Jože Kotnik, Ljubljana1975Grad Borl
31Nikolaj Kontler, Maribor1975Grad Borl
30Angela Blaznik, Ljubljana1975Grad Borl
29Marjeta Valentinčič, Novo mesto1974Portorož
28Draga Poženel, Ljubljana1974Portorož
27Vera Maver, Nova Gorica1974Portorož
26Janez Krajnik, Jesenice1974Portorož
25Jože Karčnik, Idrija1974Portorož
24Anda Tomec, Celje1973Bled
23Franc Oblak, Ljubljana1973Bled
22Neda Marjanov, Nova Gorica1973Bled
21Vladimir Kuster, Kranj1973Bled
20Marija Jemec, Ljubljana1973Bled
19Anton Fajfar, Kanal1973Bled
18Ivan Brecelj, Koper1973Bled
17Tomaž Skulj, Ljubljana1972Murska Sobota
16Ciril Memon, Koper1972Murska Sobota
15Marjan Vagaja, Ljubljana1971Novo mesto
14Maks Pagon, Cerkno1971Novo mesto
13Janez Ferbar, Novo mesto1971Novo mesto
12Pavle Zajc, Ljubljana1970Nova Gorica
11Branko Roblek, Škofja Loka1970Nova Gorica
10Dušan Modic, Novo mesto1970Nova Gorica
9Ivanka Habe, Celje1970Nova Gorica
8Marija Munda, Maribor1969Celje
7Anton Kuštrin, Nova Gorica1969Celje
6Sonja Križanič, Ljubljana1969Celje
5France Avsec, Kranj1969Celje
4Ivan Štalec, Ljubljana1968Ljubljana
3Marija Pilgram, Ljubljana1968Ljubljana
2France Perne, Nova Gorica1968Ljubljana
1Bogomila Kolenko, Koper1968Ljubljana