Komisija za tekmovanje v znanju astronomije

Andrej Guštin

Tajnik Komisije:

Andrej Guštin

E-pošta: astronom.tek@gmail.com

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
21. 3. 2017

Fermi Masterclass 2017

Na enodnevni delavnici "Masterclass" s satelitom Fermi, namenjeni srednješolcem, boste spoznali nekaj primerov znanstvenih projektov, ki jih izvaja Nasin satelit Fermi. Raziskovalci, sodelujoči pri Fermi-LAT, bodo predstavili znanstvene osnove, detektorje in podatke teleskopa Fermi-LAT ter nato usmerjali dijake skozi (nekoliko poenostavljen) postopek analize podatkov, pri katerem bodo imeli dijaki priložnost sami odkriti nove astrofizikalne objekte v vesolju.
Delavnica bo potekala 5. aprila 2017 na Fakulteti za naravoslovje v Ajdovščini, istočasno z delavnicami na več institucijah v Italiji. Za zaključek se bomo z drugimi sodelujočimi skupinami povezali preko spleta in primerjali ter komentirali rezultate.
Vabljeni k sodelovanju!

Povezava ...

21. 3. 2017

Messierjev maraton

Pridite na Messierjev maraton, ki bo 25. - 26. marca na lokaciji Trnovo pri Novi Gorici. Ni nujno, da tekmujete, saj bodo netekmovalni del popestrila zanimiva predavanja, spoznali boste lahko različne opazovalne tehnike in opremo ter se družili z ljubitelji nočnega neba. Toplo vabljeni mentorji astronomskih krožkov in njihovi učenci, začetniki in tisti, ki imajo v kotu zaprašen teleskop in ne vedo, kako bi se lotili astronomskih opazovanj. DMFA bo tam z naborniki za astronomsko olimpijsko ekipo. Več ...