Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja

S šolskim letom 2021/2022 je prišlo do spremembe pravilnika o sofinanciranju šolski tekmovanj, zato je prišlo tudi do sprememb tekmovanj iz znanja astronomije.

Tekmovavanje osnovnošolcev za Dominkova priznanja je sedaj namenjeno 8. in 9. razredom OŠ, 6. in 7. razredi pa tekmujejo v interesni kategoriji Utrinek.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Dunja Fabjan

E-pošta: astro@dmfa.si