Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja v šolskem letu 2023 / 2024

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 6. december 2023 ob 13.30
Državno tekmovanje sobota, 13. januar 2024 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo znanost in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja, žal, ne more udeležiti.

Dovoljeni pripomočki

Učenci lahko na tekmovanju uporabljajo: vrtljivo zvezdno karto in žepno računalo.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Dostop je mogoč z geslom, ki vam ga dodelimo in pred tekmovanjem pošljemo na šolo. Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za učence.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na učenca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Tekmovalci v vseh skupinah šolskega tekmovanja tekmujejo za bronasto priznanje (glej Pravilnik).

Literatura:

  • Astronomija, France Avsec, Marijan Prosen, DMFA, 2006
  • Zvezdni atlas (I in II del), Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007
  • Ozvezdja, Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007
  • Vesolje - velika ilustrirana enciklopedija, Mladinska knjiga, 2008
  • Leksikon fizika, A. Guštin, A. Mohorič, J. Strnad, Cankarjeva založba, 2008
  • Reviji Spika in Presek
  • Vrtljiva zvezdna karta

Državno tekmovanje

Gostitelji državnega tekmovanja bodo:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Jugozahodna Slovenija Sr. šola Veno Pilon Ajdovščina Erik Černigoj
2 Maribor (Bober) UM, Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko Mario Casar
3 Osrednja Slovenija - jug Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Sebastjan Zamuda
4 Osrednja Slovenija - sever Gimnazija Šentvid Ljubljana Klemen Blokar
5 Osrednja Slovenija - vzhod I. gimnazija v Celju Roman Ocvirk
6 Severna in severovzhodna Slovenija Gimnazija Murska Sobota Luka Benkovič

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na tajnika komisije za popularizacijo. Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do 17. 1. 2024 do 14.00 ne glede na način prenosa.

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje iz astronomije
Jadranska 19
1000 Ljubljana

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2024 bo 2. 6. 2024 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 18.00.

Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov astro@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik