Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"circle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Državno"],["2022", 1545, 155],["2023", 1577, 177],["2024", 1623, 192]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 2009/2010. Ločeno tekmovanje za učence 8. in 9. razreda je bilo uvedeno v šolskem letu 2021/2022 zaradi sprememb v načinu sofinanciranja šolskih tekmovanj, pred tem letom je bilo tekmovanje enovito.