Merila za uvrstitev na mednarodna tekmovanja iz ekonomije

Opisana merila veljajo za uvrstitev na navedena tekmovanja v tekočem šolskem letu.

Mednarodna ekonomska olimpijada

Na izbirno tekmovanje za določitev slovenskih udeležencev se bo uvrstilo vsaj 5 najboljših tekmovalcev iz vsake od treh tekmovalnih skupin na državnem tekmovanju iz ekonomije.

Na Mednarodno ekonomsko olimpijado se bo uvrstilo 5 najboljših dijakov na izbirnem tekmovanju.

Ob tem veljata naslednji omejitvi s strani organizatorjev Mednarodne ekonomske olimpijade:

- Tekmovalci smejo biti rojeni največ 20 let pred 30. 6. v letu tekmovanja.

- Tekmovalci morajo biti državljani ali rezidenti države, ki jo zastopajo.