Tekmovanje v znanju gospodarstva

Zgodovina tekmovanja

Prvo tekmovanje srednješolcev v znanju ekonomije je bilo organizirano v šolskem letu 1999/2000. Cilj tekmovanja je bila popularizacija ekonomskega področja ter motivacija mladih za poglabljanje znanja s področja ekonomije. Tekmovanje je vrsto let organizirala Zveza ekonomistov Slovenije v sodelovanju s šolo izvajalko. Tekmovanje je obsegalo Gimnazijsko tekmovanje ter Tekmovanje ekonomskih tehnikov.

V šolskem letu 2021/22 bosta to formalno dve ločeni tekmovanji poimenovani tekmovanje v znanju ekonomije ter tekmovanje v znanju gospodarstva. Razlog za formalno ločitev je želja po pridobitvi statusa selekcijskega tekmovanja za tekmovanje v znanju ekonomije s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. Tekmovajni bosta še naprej izvedeni skupaj.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje v znanju gospodarstva
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Mojca Kocjan
E-pošta: goss@dmfa.si