Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"cicrle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Državno"],["2022", 112, 34]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 2002/2003.