Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"cicrle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Regijsko", "Državno"],["2001", 54009, 3802, 516],["2002", 59811, 5879, 541],["2003", 60758, 5932, 555],["2004", 72102, 5240, 634],["2005", 77628, 5113, 614],["2006", 80341, 4826, 638],["2007", 83677, 4726, 611],["2008", 83581, 4788, 762],["2009", 84551, 4463, 634],["2010", 82311, 4489, 723],["2011", 81239, 4468, 757],["2012", 80726, 4351, 772],["2013", 80358, 4345, 722],["2014", 80935, 4470, 724],["2015", 78323, 4394, 679],["2016", 75888, null, 2710],["2017", 79026, null, 2696]]}