Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja v šolskem letu 2022 / 2023

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022 / 2023 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 16. marec 2023 ob 13.00
Regijsko tekmovanje sreda, 5. april 2023 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 22. april 2023 ob 9.00
Zaradi možnosti hitre komunikacije med tekmovalci po zaključku tekmovanja (e-pošta, mobilni telefoni), lahko pričetek tekmovanja premaknete le za POL URE (nazaj na 12.30 ali naprej na 13.30).

Splošne informacije

S šolskim letom 2021/2022 je prišlo do nekaterih sprememb pri tekmovanju zaradi uskladitve z državnim pravilnikom o sofinanciranju tekmovanj.

Za učence 8. in 9. bo tako potekalo tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, za učence od 1. do 7. razreda pa tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja. Zato imate na Infoserverju dve različni vlogi za ločeno urejanje.

Zaradi krovnega pravilnika ponovno uvajamo regijsko tekmovanje. Vseh treh ravni tekmovanja za Kenguru Vegova priznanja se udeležijo učenci 6. in 7. razredov.

Vsebinske spremembe so objavljene v vsebinskem programu. Tekmovalne pole na obeh ravneh bodo vsebovale naloge izbirnega tipa in naloge odprtega tipa.

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2022 / 2023 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja Kenguru (oglejte si pravila) in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik. Na strežniku bodo en dan pred tekmovanjem na voljo naloge za vse razrede OŠ.

V skladu s pravilnikom tekmovanja se lahko tekmovanja Kenguru udeležijo vsi učenci, ki to želijo. DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole. Prijava na tekmovanje je možna pri svojem učitelju matematike od 16. 2. 2023 do 15. 3. 2023 do 12.00. Rezultati bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 21. 3. 2023. Poimenski seznam s končnimi rezultati, prejemniki priznanj in izbranimi tekmovalci za regijsko tekmovanje bo za posamezno šolo objavljen najkasneje 23. 3. 2023.

Za eventualni prevod nalog v angleški, italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo vsaj 10 dni pred prvo ravnjo tekmovanja (tj. najkasneje do 6. 3. 2023 do 14.00). Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 5. 4. 2023 ob 14.00 v naslednjih krajih:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Gorenjska regija 1 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, Bled Jerneja Jelušič
2 Gorenjska regija 2 OŠ Bistrica, Tržič Karin Erjavec
3 Gorenjska regija 3 OŠ Železniki Anka Arko
4 Goriška regija OŠ Solkan Dolores Cingerle Lozar
5 Jugovzhodna Slovenija 1 OŠ Drska Mateja Grahek
6 Jugovzhodna Slovenija 2 OŠ Metlika Sonja Lahajner
7 Koroška regija OŠ Koroški jeklarji, Ravne Jure Arnold
8 Obalno-kraška regija OŠ Antona Ukmarja Koper Tanja Slavec
9 Osrednjeslovenska regija 1 OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana Ana Vrečar
10 Osrednjeslovenska regija 2 OŠ Dravlje, Ljubljana Nives Zavodnik
11 Osrednjeslovenska regija 3 OŠ Domžale Rok Tišler
12 Osrednjeslovenska regija 4 OŠ Sostro Urška Šetina
13 Osrednjeslovenska regija 5 OŠ Škofljica Urška Trošt
14 Podravska regija 1 OŠ Rudolfa Maistra Šentilj Marjana Vuk
15 Podravska regija 2 OŠ Majšperk Marta Mlakar
16 Podravska regija 3 OŠ Martina Konšaka Maribor Blanka Mlakar
17 Pomurska regija OŠ II Murska Sobota Mateja Trplan
18 Posavska regija OŠ Brežice Sabina Bunšek
19 Primorsko-notranjska regija OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad Sara Tavić
20 Savinjska regija 1 OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice Valerija Žnidar
21 Savinjska regija 2 OŠ Šmarje pri Jelšah Maja Krmpotič
22 Savinjska regija 3 OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Barbara Zupan
23 Zasavska regija OŠ narodnega heroja Rajka - PŠ Dol pri Hrastniku Aleksandra Štorman

Šolo-gostiteljico regijskega tekmovanja za svoje regijo lahko vsaka šola vidi na informacijskem strežniku.

Državno tekmovanje

Po zaključenem šolskem tekmovanju se bo sestala državna tekmovalna komisija in izbrala udeležence državne ravni tekmovanja ter izbor posredovala šolam preko informacijskega strežnika. Učitelji mentorji izbranih tekmovalcev morajo nato preko informacijskega strežnika takoj sporočiti podatke, ki jih državna tekmovalna komisija in šole gostiteljice potrebujejo za optimalno organizacijo in izvedbo državnega tekmovanja.

Vsaka šola, ki ima na državno raven tekmovanja uvrščene tekmovalce, mora predlagati vsaj enega nadzornega učitelja (učitelja matematike ali drugega strokovnega sodelavca v dogovoru z državno tekmovalno komisijo). Nadzorni učitelji se zberejo pri organizatorju državnega tekmovanja vsaj pol ure pred začetkom tekmovanja, da skupaj odprejo zapečatene naloge.

Gostitelji državnega tekmovanja bodo:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celje OŠ Prebold Nina Budna
2 Kranj OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica Darja Torkar
3 Ljubljana 1 OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana Metka Kenda
4 Ljubljana 2 OŠ Sostro Mateja Štefančič
5 Maribor OŠ Janka Padežnika Maribor Mateja Slana Mesarič
6 Novo mesto OŠ Dolenjske Toplice Danica Petric
7 Primorska OŠ Pivka Meta Kirn

Rezultati državnega tekmovanja bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 24. 4. 2023.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 27. 4. 2023 do 17.30. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 27. 4. 2023 do 17.30 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja najkasneje 29. 4. 2023. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2022 bo 18. 6. 2022 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 17.00.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov maos@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2022 Predsednica Društva
dr. Nežka Mramor Kosta