Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja v šolskem letu 2017 / 2018

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2017 / 2018 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 15. marec 2018 ob 13.00
Državno tekmovanje sobota, 21. april 2018 ob 9.00
Na pobudo učiteljev v prvi triadi smo začetek tekmovanja za učence prvega, drugega in tretjega razreda premaknili na 11.00, učenci od četrtega do devetega razreda pričnejo s tekmovanjem ob 13.00, tako kot je razpisano. Zaradi možnosti hitre komunikacije med tekmovalci po zaključku tekmovanja (e-pošta, mobilni telefoni), lahko pričetek tekmovanja za učence v drugi in tretji triadi premaknete le za POL URE (nazaj na 12.30 ali naprej na 13.30).

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2017 / 2018 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,50 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja Kenguru (oglejte si pravila) in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik. Na strežniku bodo en dan pred tekmovanjem na voljo naloge za vse razrede OŠ.

V skladu s pravilnikom tekmovanja se lahko tekmovanja Kenguru udeležijo vsi učenci, ki to želijo. DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole. Prijava na tekmovanje je možna pri svojem učitelju matematike od 15. 2. 2018 do 14. 3. 2018 do 12.00. Rezultati bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 20. 3. 2018. Poimenski seznam s končnimi rezultati, prejemniki priznanj in izbranimi tekmovalci za državno tekmovanje bo za posamezno šolo objavljen najkasneje 22. 3. 2018.

Za eventualni prevod nalog v angleški, italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo vsaj 10 dni pred prvo ravnjo tekmovanja (tj. najkasneje do 5. 3. 2018 do 14:00). Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Državno tekmovanje

Po zaključenem šolskem tekmovanju se bo sestala državna tekmovalna komisija in izbrala udeležence državne ravni tekmovanja ter izbor posredovala šolam preko informacijskega strežnika. Učitelji mentorji izbranih tekmovalcev morajo nato preko informacijskega strežnika takoj sporočiti podatke, ki jih državna tekmovalna komisija in šole gostiteljice potrebujejo za optimalno organizacijo in izvedbo državnega tekmovanja.

Vsaka šola, ki ima na državno raven tekmovanja uvrščene tekmovalce, mora predlagati vsaj enega nadzornega učitelja (učitelja matematike ali drugega strokovnega sodelavca v dogovoru z državno tekmovalno komisijo). Nadzorni učitelji se zberejo pri organizatorju državnega tekmovanja vsaj pol ure pred začetkom tekmovanja, da skupaj odprejo zapečatene naloge.

Gostitelji državnega tekmovanja bodo:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Gorenjska regija 1OŠ Josipa Vandota Kranjska GoraMaruša Bergel
2 Gorenjska regija 2OŠ Franceta Prešerna KranjKaja Kosmač
3 Gorenjska regija 3OŠ Stražišče KranjTadeja Žumer
4 Goriška regijaOŠ DobravljeTina Skrt
5 Jugovzhodna Slovenija 1OŠ Vavta vas, Straža pri Novem mestuNataša Umek Plankar
6 Jugovzhodna Slovenija 2OŠ dr. Franceta Prešerna, RibnicaSonja Mišič
7 Koroška regijaOŠ Ribnica na PohorjuJožefa Turjak
8 Obalno-kraška regijaOŠ KoperKatarina Podgajski
9 Osrednjeslovenska regija 1OŠ Ketteja in Murna, LjubljanaMetka Kenda
10 Osrednjeslovenska regija 2Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija ŠuštarjaAndreja Jelovčan
11 Osrednjeslovenska regija 3OŠ DragomeljDanijel Hudoklin
12 Osrednjeslovenska regija 4OŠ SostroMateja Štefančič
13 Osrednjeslovenska regija 5OŠ Ivana Cankarja, VrhnikaAndreja Plevnik
14 Podravska regija 1OŠ Prežihovega Voranca, MariborUrška Gselman
15 Podravska regija 2OŠ OrmožRenata Pučko
16 Podravska regija 3OŠ Franceta Prešerna, MariborKarolina Reich
17 Pomurska regijaOŠ PuconciNataša Pavšič
18 Posavska regijaOŠ ArtičeMira Vogrin
19 Primorsko-notranjska regijaOŠ Miroslava Vilharja PostojnaTadeja Remše
20 Savinjska regija 1OŠ Frana Kranjca, CeljeTanja Remih
21 Savinjska regija 2OŠ Antona Aškerca Rimske TopliceKatja Mejač
22 Savinjska regija 3OŠ NazarjeNataša Krk
23 Zasavska regijaOŠ Ivana Kavčiča, IzlakeKristina Arh

Rezultati državnega tekmovanja bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 24. 4. 2018.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 25. 4. 2018 do 14.00. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 25. 4. 2018 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja najkasneje 28. 4. 2018. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2018 bo 12. 5. 2018 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 0.00.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov maos@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2017 Predsednik Društva
prof. dr. Dragan Mihailović