Prijava na tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 2019 / 2020

Tekmovanje bo 19. 3. 2020. Za točen kraj in čas izvedbe tekmovanja se pozanimajte na vaši fakulteti, saj bo glede na število prijavljenih tekmovanje morda potekalo v več predavalnicah. Osnovna informacija bo na voljo na tej strani po zaključku prijav, tekmovalce bomo o točnem času pričetka obvestili tudi po elektronski poši predvidoma 19. 3. 2020 po 16.00.

Ta prijavni obrazec je na voljo le študentom. Če vaše fakultete ni na spodnjem seznamu, na tekmovanju pa bi želeli sodelovati, se o tem pogovorite z asistentom za matematiko na vaši fakulteti ali kontaktirajte tajnika tekmovanja. Prijava na tekmovanje je možna od 5. 3. 2020 od 0.00 do 18. 3. 2020 do 15.00. Prijava na tekmovanje po elektronski pošti ni možna.
Prijava na tekmovanje za študente
Pri izboru fakultete pazite na izbor prave univerze!
Ob šolskega leta 2016/2017 dalje vsi študenti tekmujejo v eni (edini) tekmovalni skupini.

Organizatorji in lokacije za izvedbo šolskega tekmovanja

Prosimo, da natančno upoštevate razpored tekmovališč za izvedbo tekmovanja, saj bomo na vsakem tekmovališču zagotovili le potrebno število tekmovalnih pol v skladu s prijavami! (Tekmovališča izven matičnih fakultet so označena z .) Osnovna informacija o predavalnicah in času pričetka na posamezni lokaciji bo na voljo na tej strani 18. 3. 2020 po 15.00.

#FakultetaVodja tekmovanjaTekmovališče
1 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
2 UL, Akademija za glasbo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
3 UL, Biotehniška fakulteta Polona Oblak UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
4 UL, Ekonomska fakulteta Blaž Mojškerc UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
5 UL, Fakulteta za arhitekturo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
6 UL, Fakulteta za elektrotehniko Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
7 UL, Fakulteta za farmacijo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
8 UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
9 UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Andreja Drobnič Vidic UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
10 UL, Fakulteta za matematiko in fiziko Gregor Šega UL, Fakulteta za mat. in fiziko
Jadranska ulica 19
11 UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko Polona Oblak UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
12 UL, Fakulteta za strojništvo Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
13 UL, Fakulteta za šport Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
14 UL, Medicinska fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
15 UL, Pedagoška fakulteta Tadej Starčič UL, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
16 UL, Zdravstvena fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
17 UM, Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko Tatjana Petek UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
18 UM, Fakulteta za energetiko Brigita Ferčec UM, Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1
19 UM, Fakulteta za gradb., prometno inž. in arhitekturo Daša Štesl UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
20 UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Petra Žigert Pleteršek UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
21 UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
22 UM, Fakulteta za strojništvo Simon Špacapan UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
23 UNG, Fakulteta za naravoslovje Andreja Gomboc UNG, Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
24 UP, FAMNIT Bojan Kuzma UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
25 UP, Pedagoška fakulteta Koper Darjo Felda UP, Pedagoška fakulteta Koper
Cankarjeva 5

Oznake univerz: UL: Univerza v Ljubljani, UM: Univerza v Mariboru, UNG: Univerza v Novi Gorici, UP: Univerza na Primorskem