Prijava na tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 2023 / 2024

Tekmovanje bo 21. 3. 2024. Za točen kraj in čas izvedbe tekmovanja se pozanimajte na vaši fakulteti, saj bo glede na število prijavljenih tekmovanje morda potekalo v več predavalnicah. Osnovna informacija bo na voljo na tej strani po zaključku prijav, tekmovalce bomo o točnem času pričetka obvestili tudi po elektronski poši predvidoma 20. 3. 2024 po 17.00.

Ta prijavni obrazec je na voljo le študentom. Če vaše fakultete ni na spodnjem seznamu, na tekmovanju pa bi želeli sodelovati, se o tem pogovorite z asistentom za matematiko na vaši fakulteti ali kontaktirajte tajnika tekmovanja. Prijava na tekmovanje je možna od 7. 3. 2024 od 0.00 do 20. 3. 2024 do 15.00. Prijava na tekmovanje po elektronski pošti ni možna.
Prijava na tekmovanje za študente
Pri izboru fakultete pazite na izbor prave univerze!
Ob šolskega leta 2016/2017 dalje vsi študenti tekmujejo v eni (edini) tekmovalni skupini.

Organizatorji in lokacije za izvedbo šolskega tekmovanja

Prosimo, da natančno upoštevate razpored tekmovališč za izvedbo tekmovanja, saj bomo na vsakem tekmovališču zagotovili le potrebno število tekmovalnih pol v skladu s prijavami! (Tekmovališča izven matičnih fakultet so označena z .) Osnovna informacija o predavalnicah in času pričetka na posamezni lokaciji bo na voljo na tej strani 20. 3. 2024 po 15.00.

#FakultetaVodja tekmovanjaTekmovališčePredavalnica in čas pričetka
1 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
2 ŠC za pošto, ekon. in telekom., Ljubljana, VSŠ Damjana Kokol Bukovšek UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
P-019, 16:00
3 UL, Akademija za glasbo Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
4 UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
5 UL, Biotehniška fakulteta Petra Grošelj UL, Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva ulica 101
Predavalnica Ž1, 16:00
6 UL, Ekonomska fakulteta Damjana Kokol Bukovšek UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
P-019, 16:00
7 UL, Fakulteta za družbene vede Tadej Starčič UL, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
Predavalnica 209, 16:30
8 UL, Fakulteta za elektrotehniko Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
9 UL, Fakulteta za farmacijo Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
10 UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
P I/1, 16:00
11 UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Darja Govekar Leban UL, Fakulteta za kem. in kem. teh.
Večna pot 113
Predavalnica B, 16:00
12 UL, Fakulteta za matematiko in fiziko Gregor Šega UL, Fakulteta za mat. in fiziko
Jadranska ulica 19
VFP, 16:00
13 UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko Aljaž Zalar UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
P01, 16:00
14 UL, Fakulteta za socialno delo Tadej Starčič UL, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
Predavalnica 209, 16:30
15 UL, Fakulteta za strojništvo Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
V/8, 16:00
16 UL, Fakulteta za šport Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
17 UL, Filozofska fakulteta Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
V/8, 16:00
18 UL, Medicinska fakulteta Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
19 UL, Naravoslovnotehniška fakulteta Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
V/8, 16:00
20 UL, Pedagoška fakulteta Tadej Starčič UL, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
Predavalnica 209, 16:30
21 UL, Zdravstvena fakulteta Andrej Perne UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, 16:00
22 UM, Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko Gordana Radić UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
Predavalnica B. Pečenko, 16:00
23 UM, Fakulteta za energetiko Brigita Ferčec UM, Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1
M3-106 (Velenje), P202 (Krško), 16:00
24 UM, Fakulteta za gradb., prometno inž. in arhitekturo Tina Sovič UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
Predavalnica B. Pečenko, 16:00
25 UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Matevž Črepnjak UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
Predavalnica B. Pečenko, 16:00
26 UM, Fakulteta za logistiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
1.48 PEF, 16:00
27 UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
1.48 PEF, 16:00
28 UM, Fakulteta za strojništvo Simon Špacapan UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
Predavalnica B. Pečenko, 16:00
29 UM, Fakulteta za varnostne vede Aljaž Zalar UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
P01, 16:00
30 UP, Fakulteta za humanistične študije Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
FAMNIT-VP1, 16:00
31 UP, Fakulteta za management Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
FAMNIT-VP1, 16:00
32 UP, Fakulteta za turistične študije - Turistica Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
FAMNIT-VP1, 16:00
33 UP, Fakulteta za vede o zdravju Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
FAMNIT-VP1, 16:00
34 UP, FAMNIT Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
FAMNIT-VP1, 16:00
35 UP, Pedagoška fakulteta Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
FAMNIT-VP1, 16:00

Oznake univerz: UL: Univerza v Ljubljani, UM: Univerza v Mariboru, UNG: Univerza v Novi Gorici, UP: Univerza na Primorskem