Prijava na tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 2020 / 2021

Tekmovanje bo 18. 3. 2021. Za točen kraj in čas izvedbe tekmovanja se pozanimajte na vaši fakulteti, saj bo glede na število prijavljenih tekmovanje morda potekalo v več predavalnicah. Osnovna informacija bo na voljo na tej strani po zaključku prijav, tekmovalce bomo o točnem času pričetka obvestili tudi po elektronski poši predvidoma 17. 3. 2021 po 17.00.

Ta prijavni obrazec je na voljo le študentom. Če vaše fakultete ni na spodnjem seznamu, na tekmovanju pa bi želeli sodelovati, se o tem pogovorite z asistentom za matematiko na vaši fakulteti ali kontaktirajte tajnika tekmovanja. Prijava na tekmovanje je možna od 4. 3. 2021 od 0.00 do 17. 3. 2021 do 15.00. Prijava na tekmovanje po elektronski pošti ni možna.
Prijava na tekmovanje za študente
Pri izboru fakultete pazite na izbor prave univerze!
Ob šolskega leta 2016/2017 dalje vsi študenti tekmujejo v eni (edini) tekmovalni skupini.

Organizatorji in lokacije za izvedbo šolskega tekmovanja

Prosimo, da natančno upoštevate razpored tekmovališč za izvedbo tekmovanja, saj bomo na vsakem tekmovališču zagotovili le potrebno število tekmovalnih pol v skladu s prijavami! (Tekmovališča izven matičnih fakultet so označena z .) Osnovna informacija o predavalnicah in času pričetka na posamezni lokaciji bo na voljo na tej strani 17. 3. 2021 po 15.00.

#FakultetaVodja tekmovanjaTekmovališče
1 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
2 ŠC za pošto, ekon. in telekom., Ljubljana, VSŠ Damjana Kokol Bukovšek UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
3 UL, Akademija za glasbo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
4 UL, Biotehniška fakulteta Polona Oblak UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
5 UL, Ekonomska fakulteta Damjana Kokol Bukovšek UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
6 UL, Fakulteta za arhitekturo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
7 UL, Fakulteta za elektrotehniko Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
8 UL, Fakulteta za farmacijo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
9 UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
10 UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Andreja Drobnič Vidic UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
11 UL, Fakulteta za matematiko in fiziko Gregor Šega UL, Fakulteta za mat. in fiziko
Jadranska ulica 19
12 UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko Polona Oblak UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
13 UL, Fakulteta za strojništvo Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
14 UL, Fakulteta za šport Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
15 UL, Filozofska fakulteta Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
16 UL, Medicinska fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
17 UL, Pedagoška fakulteta Tadej Starčič UL, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
18 UL, Zdravstvena fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
19 UM, Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko Gordana Radić UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
20 UM, Fakulteta za energetiko Brigita Ferčec UM, Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1
21 UM, Fakulteta za gradb., prometno inž. in arhitekturo Daša Štesl UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
22 UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Matevž Črepnjak UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
23 UM, Fakulteta za logistiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
24 UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
25 UM, Fakulteta za strojništvo Simon Špacapan UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
26 UNG, Fakulteta za naravoslovje Andreja Gomboc UNG, Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
27 UP, Fakulteta za humanistične študije Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
28 UP, Fakulteta za management Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
29 UP, Fakulteta za turistične študije - Turistica Nino Bašić UP FTŠ Turistica
Obala 11a
30 UP, Fakulteta za vede o zdravju Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
31 UP, FAMNIT Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
32 UP, Pedagoška fakulteta Darjo Felda UP, FAMNIT
Glagoljaška 8

Oznake univerz: UL: Univerza v Ljubljani, UM: Univerza v Mariboru, UNG: Univerza v Novi Gorici, UP: Univerza na Primorskem