Vsebinski program tekmovanja študentov v znanju matematike za Vegova priznanja

Algebra in analiza

 • Algebraične enačbe in neenačbe
 • Polinomi
 • Funkcije (potenčna, korenska, eksponentna, logaritemska, kotne)
 • Kompleksna števila
 • Zaporedja
 • Sklepni in procentni račun
 • Indukcija
 • Verjetnost

Geometrija

 • Izreki v trikotniku
 • Geometrijski liki
 • Središčni in obodni kot
 • Trigonometrija
 • Vektorji
 • Transformacije v ravnini
 • Prostorska geometrija in geometrijska telesa
 • Analitična geometrija

Logika in kombinatorika

 • Množice
 • Dirichletovo načelo
 • Preštevanja (permutacije, kombinacije, variacije,...)
 • Izjavni račun
 • Logične naloge (zvijače in strategije)
 • Končne igre

Teorija števil

 • Praštevila
 • Deljivost
 • Evklidov algoritem
 • Kongruence
 • Diofantske enačbe

Literatura

Prvo branje:

Pregled potrebne teorije in zbirka rešenih nalog:

 • M. Željko s sodelavci: Altius, Citius, Fortius, 2. dopolnjena izdaja
 • I. Majcen: Smelo na olimp: teorija števil

Zbirke rešenih nalog:

 • V. Batagelj, T. Pisanski: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, I. del
 • V. Batagelj, T. Pisanski: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, II. del
 • B. Lavrič: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, III. del
 • M. Željko: Rešene naloge iz matematike z državnih in izbirnih tekmovanj, IV. del
 • D. Felda, A. Tiegl, M. Željko: Rešene naloge iz matematike s šolskih in izbirnih tekmovanj
 • A. Jurišić: Rešene naloge z mednarodnih matematičnih olimpiad, I.del
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Evropski matematični kenguru, 1996-2001
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Evropski matematični kenguru, 2002-2005
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Evropski matematični kenguru, 2006-2008
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Mednarodni matematični kenguru, 2009-2011
 • O. Arnuš, D. Hvastija: Dodatni pouk matematike za srednje šole: zbirka nalog in metodičnih pristopov za učitelje
 • F. Savnik: Izbrane naloge za intenzivni pouk matematike v 1. letniku
 • F. Savnik: Izbrane naloge iz elementarne matematike