Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju študentov v znanju matematike za Vegova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja študentov v znanju matematike za Vegova priznanja v šolskem letu 2023 / 2024

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 21. marec 2024 ob 16.00
Državno tekmovanje sobota, 20. april 2024 ob 9.30

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če tekmovalec ali zakoniti zastopnik s tem ne soglaša, se tekmovalec tekmovanja ne more udeležiti.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja Kenguru (oglejte si pravila) in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik. Na strežniku bodo en dan pred tekmovanjem na voljo naloge za vse tekmovalne skupine.

Spletna samoprijava na tekmovanje je možna od 7. 3. 2024 do 20. 3. 2024 do 15.00. Rezultati bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 25. 3. 2024. Poimenski seznam s končnimi rezultati, prejemniki priznanj in izbranimi tekmovalci za državno tekmovanje bo za posamezno šolo objavljen najkasneje 28. 3. 2024.

Državno tekmovanje

Po zaključenem šolskem tekmovanju se bo sestala državna tekmovalna komisija in izbrala udeležence državne ravni tekmovanja ter izbor posredovala šolam preko informacijskega strežnika.

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Osrednja Slovenija UL, Fakulteta za matematiko in fiziko Gregor Šega
2 Vzhodna Slovenija
3 Zahodna Slovenija

Rezultati državnega tekmovanja bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje .

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 24. 4. 2024 do 14.00. V skladu s 44. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 24. 4. 2024 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja najkasneje 27. 4. 2024.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov mavs@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik