202120222023

Prejemniki priznanja Diamantna Kresnička v šolskem letu 2022/2023

Evidenca za šolsko leto 2022/2023 ni na voljo.