Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Učenci tekmujejo v sedmih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga obiskujejo. Tekmovanje traja praviloma 45 minut za prve tri skupine in 60 minut za drugi štiri skupine. Naloge, ki jih učenci rešujejo na tekmovanju, so pretežno izbirnega tipa.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih učenci lahko izvedejo doma, raje pa v šoli od njihove objave v razpisu tekmovanja do dneva tekmovanja. Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh poskusov, ki so, na kratko, naravoslovni. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Opiramo se na veljavne učne načrte, a se jih ne držimo togo in segamo tudi ven iz njihovih okvirov. Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Prvo tekmovanje Kresnička je potekalo v šolskem letu 2014/15.

Cilji in namen tekmovanja

  • spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,
  • popularizacija naravoslovja,
  • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje.

Naloge

Naloge in eksperimentalne naloge pripravi komisija za tekmovanje.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke svojih učencev na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) priznanje za uspeh na tekmovanju iz naravoslovja Kresnička. Priznanje je ekvivalentno bronastemu priznanju. Ker poteka tekmovanje Kresnička le na šolski ravni, smo besedo bronasto izpustili.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Tajnik tekmovanja
E-pošta: kresnicka@dmfa.si