Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"circle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko"],["2015", 9138],["2016", 15064],["2017", 16227],["2018", 17663],["2019", 18686],["2020", 16521],["2021", 8999],["2022", 14855],["2023", 15671]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 2014/2015.