Komisija za tekmovanje

V skladu s 4. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja je Upravni odbor DMFA Slovenije potrdil Komisijo za tekmovanja srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja za šol. leto 2022 / 2023 v sestavi:

Člani komisije še niso evidentirani.