Komisija za popularizacijo fizike v srednji šoli

Jurij Bajc

Tajnik Komisije:

Jurij Bajc

E-pošta: fiss@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
9. 9. 2021

Drugi oziroma zadnji izbirni test za IJSO 2021

V soboto, 11. septembra 2021 bo 12 mladincev (8 izmed njih že dijakinj in dijakov 1. letnika gimnazij ter 4 letošnji devetošolci) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 3 ure reševalo fizikalne, kemijske in biološke naloge na 2. izbirnem testu za IJSO 2021. Izmed njih se jih bo 6 uvrstilo v ekipo, ki bo decembra 2021 zastopala Slovenijo na 18. Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi.

24. 7. 2021

Na 51. MFO so slovenski dijaki osvojili 1 srebrno in 2 bronasti medalji ter 1 pohvalo

51. Mednarodno fizikalno olimpijado je organizirala Litva, potekala pa je, kot potekajo letos vsa mednarodna tekmovanja v znanju, na daljavo. Na njej je tekmovalo 368 dijakov iz 76 držav. Začela se je 17. in končala 24. julija 2021. Pri eksperimentalnih nalogah so v ponedeljek, 19. julija, dijaki raziskovali neidealne kondenzatorje in sveteče diode. Nalogi so reševali, kot se eksperimentalne naloge običajno rešuje na olimpijadah: v živo in z realnimi pripomočki, ki so jih organizatorji iz Vilne v Litvi na naslove po celem svetu razposlali vnaprej. Dva dni kasneje so reševali še tri teoretične naloge: v prvi so obravnavali oceanski hrbet, v drugi elektrostatsko lečo za curek elektronov in v tretji nekaj primerov iz kvantne fizike. Vse naloge so v arhivu na spletni strani MFO (https://www.ipho-new.org) (slovenski prevodi nalog pa nekje na spletnih straneh DMFA Slovenije). 

Na olimpijadi so Slovenijo zastopali dijaki Domen Lisjak z Gimnazije Bežigrad, Simon Bukovšek z Gimnazije Kranj, Lev Podbregar z Gimnazije Lava v ŠC Celje, Anže Krejan z Gimnazije ŠC Velenje in Nejc Funtek z Gimnazije Lava v ŠC Celje (na sliki s strehe Pedagoške fakultete, kjer je oddaljeno tekmovanje potekalo, stojijo, kot so našteti, z leve). Spet so nas kar razveselili s svojimi rezultati: Simon je na 51. MFO osvojil srebrno medaljo, Domen in Lev sta osvojila bronasti medalji, Anže pa je prejel pohvalo. 

Zaključno slovesnost so organizatorji predvajali po You Tubu:


(Pomembni vmesni časi: 35:51, 39:52, 42:27 in 49:52)

Vodji ekipe sva bila Jurij Bajc in Barbara Rovšek, naloge nama je pomagal prevajati Mitja Zidar, pri pripravi učilnic, nadzoru med tekmovanjem, tiskanju nalog, skeniranju ... pa sta pomagali Saša Ziherl in Ivana Polanc.