Arhiv novic

9. 9. 2021

Drugi oziroma zadnji izbirni test za IJSO 2021

V soboto, 11. septembra 2021 bo 12 mladincev (8 izmed njih že dijakinj in dijakov 1. letnika gimnazij ter 4 letošnji devetošolci) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 3 ure reševalo fizikalne, kemijske in biološke naloge na 2. izbirnem testu za IJSO 2021. Izmed njih se jih bo 6 uvrstilo v ekipo, ki bo decembra 2021 zastopala Slovenijo na 18. Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi.

24. 7. 2021

Na 51. MFO so slovenski dijaki osvojili 1 srebrno in 2 bronasti medalji ter 1 pohvalo

51. Mednarodno fizikalno olimpijado je organizirala Litva, potekala pa je, kot potekajo letos vsa mednarodna tekmovanja v znanju, na daljavo. Na njej je tekmovalo 368 dijakov iz 76 držav. Začela se je 17. in končala 24. julija 2021. Pri eksperimentalnih nalogah so v ponedeljek, 19. julija, dijaki raziskovali neidealne kondenzatorje in sveteče diode. Nalogi so reševali, kot se eksperimentalne naloge običajno rešuje na olimpijadah: v živo in z realnimi pripomočki, ki so jih organizatorji iz Vilne v Litvi na naslove po celem svetu razposlali vnaprej. Dva dni kasneje so reševali še tri teoretične naloge: v prvi so obravnavali oceanski hrbet, v drugi elektrostatsko lečo za curek elektronov in v tretji nekaj primerov iz kvantne fizike. Vse naloge so v arhivu na spletni strani MFO (https://www.ipho-new.org) (slovenski prevodi nalog pa nekje na spletnih straneh DMFA Slovenije). 

Na olimpijadi so Slovenijo zastopali dijaki Domen Lisjak z Gimnazije Bežigrad, Simon Bukovšek z Gimnazije Kranj, Lev Podbregar z Gimnazije Lava v ŠC Celje, Anže Krejan z Gimnazije ŠC Velenje in Nejc Funtek z Gimnazije Lava v ŠC Celje (na sliki s strehe Pedagoške fakultete, kjer je oddaljeno tekmovanje potekalo, stojijo, kot so našteti, z leve). Spet so nas kar razveselili s svojimi rezultati: Simon je na 51. MFO osvojil srebrno medaljo, Domen in Lev sta osvojila bronasti medalji, Anže pa je prejel pohvalo. 

Zaključno slovesnost so organizatorji predvajali po You Tubu:


(Pomembni vmesni časi: 35:51, 39:52, 42:27 in 49:52)

Vodji ekipe sva bila Jurij Bajc in Barbara Rovšek, naloge nama je pomagal prevajati Mitja Zidar, pri pripravi učilnic, nadzoru med tekmovanjem, tiskanju nalog, skeniranju ... pa sta pomagali Saša Ziherl in Ivana Polanc.

 

20. 6. 2021

5. Evropska fizikalna olimpijada poteka na daljavo

V soboto in nedeljo, 19. in 20. junija 2021 se je 5+1 dijak med bolj ali manj natančno 9.00 in 14.00 razbijajoč si glavo sklanjal nad bele liste na rumenih mizah na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V soboto so reševali teoretične naloge, v nedeljo pa dve eksperimentalni nalogi. Teoretične so bile kot običajno in se spodobi za Evropsko fizikalno olimpijado -- kratke, jedrnate in še kar zaguljene, eksperimentalni pa sta bili simulaciji. 

Na fotografiji vidimo, kako se Vid v soboto muči s teoretičnimi nalogami. Malico je že vso snedel, hidriran je primerno. Eksperimentalni nalogi sta njega in ostale pričakali v nedeljo. 

Zdaj čakamo le še rezultate.

V ekipo se je uvrstilo 5 dijakov, po prvem delu tekme prav dobre volje; na fotografiji z leve: Lev Podbregar, ŠC Celje, Gimnazija Lava; Vid Kavčič, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, Simon Bukovšek, Gimnazija Kranj; Vito Levstik, II. gimnazija Maribor in Jaka Vrhovnik, I. gimnazija v Celju. Kot gost (ker ni slovenski državljan in ker trenutno pravila tujcem sodelovanja v slovenski ekipi ne dovoljujejo) se je olimpijade udeležil še Alexander Gaydukov z Gimnazije Koper (prvi z desne).
4. 5. 2021

Fizikalni pokal v organizaciji MIPT

Če dijakinjam in dijakom manjka izzivov, tule je povabilo za sodelovanje na LPR Cup physics olympiad for high school students held by MIPT. 

Prilagamo originalni zapis povabila, kot smo ga prejeli, v angleščini, ki je tudi jezik za komunikacijo na tem (sicer ruskem) fizikalnem pokalu. MIPT je svetovno znan Moskovski inštitut za fiziko in tehniko. Prijavi se lahko individualno vsaka posamezna dijakinja ali dijak, kot je zapisano spodaj.

Še prevod kategorij: 9th grade (10th grade in the 12-grade school system) pomeni 2. letnik srednje šole, in tako naprej.

We will be publishing one problem per week, and the solutions for them will be shown with a 7-days delay. Participants will be provided with 2 clues before the solution will be posted. At the end of each week solutions, useful materials, and actual rating of olympiad participants will be published. Examples of problems and olympiad rules can be found on the website (http://lpr-olimp.ru/rules and http://lpr-olimp.ru/problems2020). LPR Cup main organizers were jury members and some problems authors of IdPhO 2020.


In order to participate, students need to register in one of the google-classes:
9th grade (10th grade in the 12-grade school system)
https://classroom.google.com/c/MzI2OTk3OTk2MjYw?cjc=fdrtque
Course code fdrtque

10th grade (11th grade in the 12-grade school system)
https://classroom.google.com/c/MzI3MDE5NDc1MTk3?cjc=br3xizj
Course code br3xizj

11th grade (12th grade in the 12-grade school system)
https://classroom.google.com/c/MzI3MDE5NDc1NDMz?cjc=33grdwe
Course code 33grdwe

Also, you may find this telegram channel https://t.me/lprcup and a chat in telegram https://t.me/lprcup2020 helpful.
If there are any questions or registration problems, feel free to contact one of the LPR Cup organizers Leonid Koldunov by Telegram https://t.me/Koldunov_physics or e-mail lprcup@gmail.com.
The olympiad starts this Saturday, the 1st of May!

22. 3. 2021

O izvedbi šolskih tekmovanj

Za šolska tekmovanja v organizaciji DMFA Slovenije, ki bodo potekala v prihodnjem tednu (do 2. aprila 2021; astronomija, fizika OŠ in razvedrilna matematika) veljajo naslednja pravila.

O izvedbi šolskega tekmovanja odloča šolska tekmovalna komisija (ŠTK). ŠTK določi/odloči, v katerih prostorih se bo tekmovanje izvajalo. Nadzor nad tekmovalci je v pristojnosti ŠTK, ki mora poskrbeti, da je nadzor dovolj kakovosten in v skladu z ustaljenimi šolskimi postopki pri preverjanjih znanja. Po izvedenem tekmovanju se dosežki vnesejo v strežnik. Informacije o načinu izvedbe tekmovanja ne zbiramo.

Na spletnih straneh DMFA bomo sproti posodabljali obvestilo o izvedbi tekočih tekmovanj.

     Deli 

30. 1. 2021

Tekmovanji v znanju fizike bosta letos 2-stopenjski

Na poziv in prošnjo MIZŠ bosta letošnji tekmovanji osnovno- in srednješolcev v znanju fizke izjemoma 2-stopenjski.

Državno tekmovanje v znanju fizike za osnovnošolce bo potekalo na način, kot sicer potekajo regijska tekmovanja, s primerljivim številom udeležencev in izvedbo na več (regijskih) lokacijah ter dvostopenjskim ocenjevanjem. Prvo ocenjevanje bodo izvedle lokalne tekmovalne komisije, drugo pa državna tekmovalna komisija.

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike pa bo potekalo tako, kot je potekalo pred uvedbo šolskega tekmovanja, torej bo prva stopnja tekmovanja regijsko tekmovanje, ki mu bo sledilo državno tekmovanje.

20. 7. 2020

1. tekmovalni dan na 4. EFO, "online edition"

Danes ob 7:00, 10:00 ali 12:00 GMT (Greenwiški srednji čas) so dijaki v 57 sodelujočih državah pričeli z reševanjem teoretičnih nalog na 4. Evropski fizikalni olimpijadi, ki poteka na oddaljen način. Za prevajanje nalog smo vodje ekip vstali bolj zgodaj; po našem času smo angleška besedila nalog dobili malo po 6. uri zjutraj (tekmovanje pa se je pri nas pričelo ob 9h po našem trenutnem času).

Veliko število sodelujočih držav je izkaz potrebe po takih izzivih, ki so letos v živih izvedbah, glede na svetovne okoliščine, en za drugim odpadali -- tudi Evropska in Mednarodna fizikalna olimpijada. Poleg evropskih držav  zato letos na Evropski fizikalni olimpijadi sodeluje veliko število gostujočih ne-evropskih držav.

V učilnicah, kjer so dijaki reševali naloge, smo postavili kamero, preko katere in nam že dobro znane aplikacije Zoom so organizatorji tekmovanja spremljali dogajanje na različnih koncih sveta: na Japonskem, v Braziliji, Indoneziji in še 54 drugih državah. Jutri bo na isti način potekal tudi eksperimentalni del tekmovanja, ki bo dvojno "online" -- eksperiment bo virtualni (eksperimentalna naloga pa realna).

Idejni vodja in neumorni poganjalec Evropske fizikalne olimpijade je Jaan Kalda, profesor teoretične fizike na Tehniški univerzi v Talinu v Estoniji. Tudi EuPhO 2020 - Online Edition - je v največji meri njegova zasluga (in rezultat truda kroga njegovih podobno entuziastičnih sodelavcev).

     Deli

18. 6. 2020

Mednarodna tekmovanja v znanju fizike v letu 2020

Pred kratkim smo izvedeli, da se bo 4. Evropska fizikalna olimpijada (EFO) odvila na daljavo.

(Odločitev o izvedbi 4. EFO je bila sprejeta na osnovi dobre izkušnje organizatorjev z 18. NBPhO, ki je že potekala na daljavo pred kratkim. Obstaja možnost, da bo v novembru na podoben način potekalo še eno mednarodno tekmovanje v znanju fizike.)

Komisiji za popularizacijo fizike v srednji šoli se trudimo, da na korekten, pravičen in transparenten način ter v soglasju z mentorji izberemo ekipo srednješolk in srednješolcev za napovedana mednarodna tekmovanja.

Vemo, da se nekateri dijaki več let poglobljeno ukvarjajo s fiziko, se pripravljajo na tekmovanja in upajo na uvrstitev v ekipo za Evropsko ali Mednarodno fizikalno olimpijado. Morda jim doslej uvrstitev v ekipo ni uspela in so zdaj v 4. letniku. Tem dijakom se je z novico, da bodo nekatera tekmovanja na nek oddaljen način tudi letos izpeljana, lahko zbudilo že ugaslo upanje, da v času svojega srednješolskega izobraževanja izkusijo sodelovanje na mednarodnem tekmovanju.

Izbor 5-članske ekipe bo potekal v dveh krogih. V prvi krog, ki bo 29. junija 2020, bomo povabili približno 30 dijakov. Polovico smo jih izbrali na osnovi njihovih rezultatov na lanskem državnem tekmovanju, drugo polovico pa na predlog njihovih mentorjev. Dijake so lahko predlagali mentorji s šol, katerih dijaki so se v zadnjih petih letih na državnem tekmovanju v III. skupini uvrščali med 10 najboljših. 

Čeprav bo prvi krog tekmovanja potekal po pravilih za III. skupino na državnem tekmovanju, dijaki na tekmovanju ne bodo osvajali Stefanovih priznanj. Borili se bodo za uvrstitev med najboljših 10 in v drugi krog izbirnega tekmovanja. Drugi krog bo potekal 2. julija 2020 po ustaljenih pravilih izbirnega tekmovanja.

Kdaj in kako bo na daljavo potekala 4. Evropska fizikalna olimpijada, bomo objavili kmalu.

     Deli

5. 11. 2020

Namesto IPhO 2020 → IdPhO 2020

Organizatorji 2. Evropske fizikalne olimpijade, znameniti Moskovski inštitut za fiziko in tehnologijo МФТИ, bodo izpeljali še en pomemben olimpijski projekt. Ker je letos poleti iz znanih razlogov odpadla Mednarodna fizikalna olimpijada (MFO, IPhO), so se odločili, da bodo organizirali nadomestno mednarodno fizikalno tekmovanje. S tem želijo dijakom, ki so bili letos prikrajšani za enkratno izkušnjo sodelovanja na tem mednarodnem tekmovanju, omogočiti vsaj tekmovanje, če že odpadejo vse ostale, enako pomembne obtekmovalne vloge dogodka. Dogovarjanja o tekmovanju so potekala s predsednikom in svetovalno komisijo IPhO, ki nadomestno olimpijado podpira. Tekmovanje ima uradno ime, IdPhO:

Če bodo le razmere dopuščale, se bo olimpijade udeležila tudi ekipa dijakov iz Slovenije. Organizatorji bodo v vse države, ki bodo na IdPhO 2020 sodelovale, poslale svojega opazovalca, ki bo na lokaciji, kjer bo tekmovanje potekalo, s svojo prisotnostjo in nadzorovanjem dogajanja poskrbel za veljavnost tekmovanja. Predvidoma bo tekmovanje za slovensko ekipo potekalo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za naloge nas nič ne skrbi; bodo primerno zabeljene. Upamo pa, da bodo besedila nalog sprejemljivo kratka, ker bodo tudi osnovni prevod v slovenščino priskrbeli organizatorji (s pomočjo UI verjetno); za izboljševanje prevoda bomo imeli vodje ekip na voljo le malo časa (in seveda bomo to počeli pod nadzorom budnega očesa ruskega odposlanca).

V ekipo so se, po veljavnih merilih za izbiro članov olimpijskih ekip, uvrstili tile mojstri: Simon Bukovšek, Juš Kocutar, Marcel Malovrh, David Ošlaj in Lev Podbregar. Prostor v ekipi je bil rezerviran tudi za Tevža Lotriča, ki pa bo v času tekmovanja zadržan v Oxfordu, kjer študira. Si bo pa v mesecu pred tekmovanjem vzel čas za oddaljene priprave svojih sotekmovalcev na olimpijado. Dogovarjanja o terminih že potekajo.

     Deli

10. 8. 2020

Tevž Lotrič je 10. avgusta 2020 postal IME TEDNA na Valu 202

Na glasovanju, ki je potekalo preko spleta, poslanih sms in v živo v programu Vala 202, je Tevž Lotrič prejel največ glasov in postal ime tedna. Pogovor z njim lahko poslušate tule.

31. 7. 2020

Tevž Lotrič

Tevž je izjemen fant. Maturant programa mednarodne mature na Gimnaziji Kranj nas je tudi letos, kljub relativnemu pomanjkanju izzivov na živih mednarodnih tekmovanjih razveseljeval z odličnimi rezultati na tekmovanjih, ki so potekala na oddaljen način. V 4 letih svojega srednješolskega izobraževanja je na različnih državnih tekmovanjih dosegal krasne rezultate, od 2. letnika se je poleg tega še vsakič uvrstil na različne mednarodne olimpijade (fizikalno, matematično, naravoslovno). Za njegove uspehe na fizikalnih olimpijadah nam zmanjka superlativov: osvojil je štiri zlate medalje – dve na Evropski (letos in lani), eno na Mednarodni (lani; letošnja, ki bi bila 51., je odpadla) in še na Nordijsko-Baltski fizikalni olimpijadi (letos, prva udeležba Slovenije). V vseh letih, odkar dijaki iz Slovenije  sodelujejo na Mednarodni fizikalni olimpijadi (pred osamosvojitvijo Slovenije še kot člani jugoslovanske ekipe) so na tem tekmovanju osvojili vsega skupaj 3 zlate medalje; Tevž pa je lani dosegel tudi absolutno najboljši slovenski rezultat vseh časov, 17. mesto v hudi konkurenci 360 dijakov s celega sveta.

Letošnja Mednarodna fizikalna olimpijada je sicer odpadla, ni pa odpadla letošnja Mednarodna matematična olimpijada. V septembru bo na njej Tevž še zadnjič tekmoval kot srednješolec. Tudi pri matematiki je bil namreč uspešen; na letošnjem tekmovanju CMC je osvojil srebrno medaljo, prejšnja leta pa na različnih matematičnih olimpijadah še tri pohvale.

Čeprav gre na tekmovanjih zelo zelo zares (kitajska in indijska ekipa se na primer na MFO intenzivno pripravljata 1 leto, dobri dosežki na tem tekmovanju pa posamezniku odprejo vrata na najboljše univerze na svetu) je fizika za Tevža (delno tudi matematika), nekakšen hobi. O veliko naprednejših temah bere in se uči sam. Daleč najbolj je osredotočen na fiziko, kar se odraža tudi na njegovih rezultatih. Ker mu je fizika tako zanimiva, načrtuje, da se bo v življenju poklicno ukvarjal z nečim podobnim. Naslednje leto bo začel študirati fiziko na univerzi v Oxfordu.

Mogoče bo profesor. Že letos je na svoji šoli vodil priprave na tekmovanja iz fizike – mlajšim dijakom je predaval dodatno snov in pripravljal naloge za vajo. Na žalost njegovi učenci zaradi odpovedi državnega tekmovanja niso imeli priložnosti pokazati svojega znanja na tekmovanju, bo pa držal pesti za njih naslednje leto (kar sicer ne pomaga toliko, kot to, da se je trudil z njimi {ker časa ima pa res dovolj}).

Našli smo 5 let staro fotografijo, na kateri je Tevž maja 2015: na prireditvi Bistroumi je prejel nagrado za osvojeno 1. mesto na 35. Državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike v 8. razredu (potem je prvo mesto osvojil še v 9. razredu, naslednje leto). Nagrade je  leta 2015 podeljeval prof. Janez Strnad. (Na fotografiji je poleg Tevža še nekaj članov 'bodočih' olimpijskih ekip.)

     Deli 

1. 7. 2020

Uvrščeni v 2. krog izbirnega tekmovanja za 4. EFO

V drugi krog izbirnega tekmovanja za 4. Evropsko fizikalno olimpijado, ki bo potekala okoliščinam primerno -- oddaljeno --, se je uvrstilo 12 (od 26 udeleženih) dijakov z 10 šol: Tevž Lotrič, Simon Bukovšek in Marcel Malovrh z Gimnazije Kranj, Gregor Gajič z Gimnazije Bežigrad, Lev Podbregar s Šolskega centra Celja, Gimnazije Lava, Lucijan de Reggi z Gimnazije Koper, Juš Kocutar z II. gimnazije Maribor, Boštjan Baras z Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije, Ljubljana, Anže Krejan s Šolskega centra Velenje, Gimnazije, David Ošlaj, s Škofijske klasične gimnazije, Ljubljana, Job Petrovčič z Gimnazije Vič, Ljubljana in Bor Gazvoda z Gimnazije Želimlje. Od 12 dijakov jih je 8 pravkar zaključilo 4. letnik, 3 so zaključili 3. letnik, eden pa je šele na polovici svojega srednješolskega izobraževanja.

Drugi krog izbirnega tekmovanja bo v četrtek, 2. julija 2020, na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

     Deli

2. 7. 2020

Slovenska ekipa dijakov na 4. Evropski fizikalni olimpijadi

Je izbrana. Rezultati 2. kroga izbirnega tekmovanja skupaj z rezultati 1. kroga so odločili, da so v ekipi Tevž Lotrič in Simon Bukovšek z Gimnazije Kranj, Gregor Gajič z Gimnazije Bežigrad, Lev Podbregar s Šolskega centra Celja, Gimnazije Lava in Job Petrovčič z Gimnazije Vič, Ljubljana. Tevž, Gregor in Job so z gimnazijo opravili, Simon in Lev pa bosta v prihodnjem šolskem letu dijaka 4. letnika.

     Deli

26. 7. 2020

Tevž Lotrič je osvojil zlato medaljo na 4. EuPhO

Danes je preko kanala na YouTube potekal prenos zaključne prireditve 4. Evropske fizikalne olimpijade, "online edition".

Na olimpijadi je sodelovalo 54 držav in 257 tekmovalcev, med njimi tudi 5 dijakov iz Slovenije. Po pravilih olimpijade je bilo podeljenih 26 zlatih medalj, 50 srebrnih medalj, 60 bronastih medalj in 39 pohval. Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj je na tekmovanju osvojil zlato medaljo, absolutno 9. mesto in nagrado za najboljšo rešitev prve teoretične naloge. Job Petrovčič z Gimnazije Vič je osvojil bronasto medaljo, Simon Bukovšek z Gimnazije Kranj, Gregor Gajič z Gimnazije Bežigrad in Lev Podbregar s Šolskega centra Celja, Gimnazije Lava pa so osvojili pohvalo.

Dijakom za uspeh iskreno čestitamo.

Tevž Lotrič na zelenici pred Pedagoško fakulteto UL, kjer sta potekala v živo oba dela tekmovanja za slovenske dijake.  

 

Za Tevža, Joba in Simona tekmovalna sezona še ni končana; so kot Ester Ledecka; uspešno tekmujejo v več disciplinah. Tevž in Job sta se julija že udeležila tekmovanja Cyberspace Mathematical Competition, ki se je godilo 13. in 14. julija 2020, in se še bosta udeležila Mednarodne matematične olimpijade, ki bo med 19. in 28. septembrom 2020. Simon je v ekipi za Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo predvidoma potekala od 28. avgusta do 4. septembra 2020, ter v ekipi za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2020.

     Deli

26. 7. 2020

Neposredni prenos zaključne slovesnosti 4. EuPhO

Se bo pričel danes, 26. julija 2020 ob 10.15 GTD (12.15 po naše te dni) na You Tube kanalu:

25. 7. 2020

Čakamo na rezultate

Prva online Evropska fizikalna olimpijada (sicer pa 4.) se približuje zaključku. Neuradni rezultati so objavljeni, do polnoči poteka online moderacija (po domače: pogajanja o točkah). Če tekmovalec meni, da so mu ocenjevalci kje dodelili kak delček točke premalo, ima možnost, da svoje mnenje ocenjevalcem v živo utemelji, in če ima dobre argumente, točke izpogaja.

Tole so naši tekmovalci po 2., eksperimentalnem delu tekmovanja, na zelenici pred Pedagoško fakulteto v Ljubljani: Gregor, Job, Lev, Tevž in SImon (z leve proti desni).

Uradne rezultate bodo razglasili za zaključni slovesnosti, ki se bo pričela jutri, 26. julija 2020 ob 10.00 GMT (ob 12.00 po naše), online (kakopak). Povezavo na prenos bodo najbrž objavili tudi na uradni spletni strani tekmovanja.

     Deli

21. 7. 2020

Uradna spletna stran Evropske fizikalne olimpijade

Pred kratkim se je pojavila posodobljena uradna stran Evropske fizikalne olimpijade. Spletna stran je lepa in pregledna; objavljene so novice, hrani pa tudi arhiv nalog s preteklih olimpijad.

     Deli

24. 6. 2020

Izbirno tekmovanje za ekipo na 4. EFO

Zbor za tekmovalce, ki se bodo udeležili izbirnega tekmovanja za ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na 4. Evropski fizikalni olimpijadi, je 29. junija 2020 ob 9.30 v velikem šotoru na parkirišču med zgradbama matematike in fizike na FMF, Jadranska 19/21, Ljubljana. Tekmovanje bo trajalo 150 minut (od 10. ure naprej, ko bodo tekmovalci pričeli z reševanjem nalog). Neuradne rezultate bomo objavili 29. junija, predvidoma do 17. ure. Čas za ugovore bo kratek – po elektronski pošti bodo tekmovalci na naslov jurij.bajc@pef.uni-lj.si lahko poslali morebitni ugovor najkasneje do 13.00 naslednjega dne, 30. junija. Ugovore bomo razreševali 30. junija popoldne, zvečer pa bomo objavili tudi seznam povabljenih na drugi krog izbirnega tekmovanja. Drugi krog bo potekal v četrtek, 2. julija na FMF. Zbor uvrščenih v drugi krog bo ob 9.30 na istem mestu.

     Deli

24. 6. 2020

Informacija o 4. EFO

4. Evropska fizikalna olimpijada bo potekala na daljavo med 20. in 26. julijem 2020.

Prvi tekmovalni dan je 20. julij, drugi 21. julij. Tekmovanje se obakrat prične ob 9.00 GMT, kar pomeni, prevedeno v naš časovni pas, ob 11.00. Neuradni rezultati bodo objavljeni najkasneje 24. julija ob 23.59 GMT (prevod v naš časovni pas si izračunajte sami). Moderacija poteka 25. julija preko aplikacij Skype ali Zoom, zaključna slovesnost pa 26. julija 2020 preko Zoom-a. Medalje in priznanja prejmejo vodje ekip po e pošti v dneh, ki sledijo.

     Deli

5. 6. 2020

Priznanja in medalje z 18. Nordijsko-baltske fizikalne olimpijade

Takole so videti prav nič virtualne medalje (čeprav samo v pdf obliki) slovenskih udeležencev 18. NBPhO, ki je potekala preko spleta.

 

     Deli

20. 5. 2020

Tekmovanja v znanju fizike 2020 so odpovedana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načelno ne nasprotuje ideji, da bi nekatera tekmovanja v znanju, ki so se na začetnih stopnjah že odvila, nekako pripeljali do konca. Ob tem pa postavlja organizatorjem nemogoč pogoj in sicer, da učenci in dijaki v tem času ne smejo obiskati druge šole kot svoje. Ker področno in/ali državno tekmovanje ne more potekati pod nadzorom le lastnega učitelja -- v izogib dvomom v nevmešavanje -- smo se odločili, da nad letošnjo izpeljavo tekmovanj za Stefanova priznanja obupamo. Naloge imamo sicer pripravljene (že zdavnaj) in tudi upali smo, da se bodo reči iztekle tako, da tekmovanja regularno zaključimo. Zdaj pa je vprašljiva tudi udeležba osmošolcev in dijakov od 1. do 3. letnika, ki po trenutnih predvidevanjih pouka v šoli ne bodo imeli do konca tega šolskega leta. Glede priznanj in njihovega uveljavljanja za pridobitev Zoisove štipendije pa je že nekaj časa znano, da se letošnjih tekmovanj ne bo upoštevalo (niti tistih, ki so bila pripeljana do konca še pred izbruhom epidemije).

Ker ste v tem času tudi učitelji obremenjeni bolj kot prejšnja leta, na vas ne bomo naslovili prošenj za pomoč pri izpeljavi tekmovanj ... ker tekmovanj ne bo.

     Deli

 

19. 5. 2020

Tevž Lotrič zmagal na Nordijsko-baltski fizikalni olimpijadi

V množici 110 udeležencev letošnje Nordijsko - baltske fizikalne olimpijade so kot gostje sodelovali tudi trije slovenski dijaki. Tevž Lotrič, dijak 4. letnika Gimnazije Kranj, je med vsemi udeleženci dosegel najboljši rezultat in na olimpijadi zmagal. Simon Bukovšek, dijak 3. letnika Gimnazije Kranj, je dosegel absolutno 22. mesto, kar ga umesti v petino dijakov, ki so naloge reševali najuspešneje. Simon je osvojil srebrno medaljo. Vladimir Smrkolj, dijak 4. letnika Gimnazije Bežigrad, je dosegel 31. mesto, kar je odličen rezultat glede na to, da nima fizike na maturi. Vladimir bo po pošti prejel bronasto medaljo.

Vsem trem dijakom iskreno čestitamo!

     Deli

 

Vladimir med eksperimentiranjem Simon nad izpeljavami

 

 Tevž med predavanjem na TEDx-youth

 

20. 5. 2020

51. in še 8 naslednjih Mednarodnih fizikalnih olimpijad prestavljenih za 1 leto

Predsednik Mednarodne fizikalne olimpijade (MFO, IPhO) Rajdeep Singh Rawat je danes sporočil, da so se organizatorji od 51. do 59. MFO strinjali, da se vse te olimpijade prestavijo za 1 leto. Letošnja, 51. MFO, bi se morala odvijati konec julija 2020 v Litvi; zdaj se bo odvijala v Litvi julija 2021. Če bo šlo vse po sreči. Bo!

     Deli

 

18. 5. 2020

3 slovenski dijaki gostje na Nordijsko - baltski fizikalni olimpijadi

V soboto, 16. maja 2020, je po spletu potekala teoretično-eksperimentalna (!!) Nordijsko-baltska fizikalna olimpijada, ki so se jo udeležili tudi trije slovenski dijaki: Tevž Lotrič iz 4. letnika in Simon Bukovšek iz 3. letnika Gimnazije Kranj ter Vladimir Smrkolj iz Gimnazije Bežigrad

Tevž Simon Vladimir

 

Na olimpijado so bili povabljeni na osnovi svojih lanskih rezultatov z Evropske in Mednarodne fizikalne olimpijade.

Reševali so 5 nalog; 4 teoretične in 1 eksperimentalno. Naloge, prevedene v slovenščino, so objavljene tu. Rezultate dijakov bomo objavili, ko bodo. Na spletni strani tekmovanja so objavljene tudi naloge v angleščini, estonščini, ruščini .... 

     Deli

 

1. 5. 2020

Odpovedana je tudi 51. MFO v Litvi

Mednarodne fizikalne olimpijade letos ne bo; vsaj ne v običajni obliki in v napovedanem terminu. Najverjetneje bo prestavljena in se bo odvijala v Vilni prihodnje leto (in ne v Belorusiji, kot je bilo pred izbruhom covid-19 načrtovano za 2021). Morda bo letos potekala alternativna spletna fizikalna olimpijada, a tudi to še ni zanesljivo. Ko bodo odločitve sprejete in dokončne (če ne bo covid-20 ali nekajdrugega-20 ali -21), jih sporočimo.

     Deli

24. 4. 2020

Evropske fizikalne olimpijade 2020 ne bo

4. EuPhO (European Physics Olympiad), ki bi se morala odvijati med 2. in 6. junijem 2020 v Romuniji, je odpovedana. Nadomestnega termina ni. Četrta evropska fizikalna olimpijada se bo torej, upamo, odvijala prihodnje leto, upamo, v Ljubljani.

     Deli

13. 3. 2020

ODPOVED TEKMOVANJ

Področno tekmovanje v znanju fizike za osnovnošolce in srednješolce je odpovedano / prestavljeno na kasnejši termin. Situacijo seveda spremljamo in se ji prilagajamo. Ko sprejmemo odločitve o novih datumih (ali drugih spremembah), bomo učitelje o tem obvestili.

     Deli

23. 2. 2020

4. Evropska fizikalna olimpijada

 

Med 2. in 6. junijem 2020 bo v mestecu Satu Mare v Romuniji, severno od Transilvanije, blizu tromeje med Romunijo, Madžarsko in Ukrajino, potekala 4. Evropska fizikalna olimpijada.

     Deli

31. 1. 2020

16. Verižni eksperiment

Čas gre hitro, in ko se staramo, še hitreje. Nenadoma je minilo že 15 let od 1. Verižnega eksperimenta (VE), ki je bil ena od najbolj množičnih in uspešnih tematskih prireditev v Mednarodnem letu fizike 2005. V vseh minulih letih se je Verižnega eksperimenta udeležilo nekaj tisoč ljudi: od otrok iz vrtcev, šolarjev, dijakov, mentorjev, staršev, dedkov in babic. Kakšno leto je bilo udeležencev ogromno, drugo leto malo manj, pa potem spet nekaj več in tako naprej. Želimo si, da bi pri 16. ponovitvi VE sodelovalo čim več udeležencev in da bi bila veriga naprav, ki jih bodo prispevali, zelo dooooooooooooooolga! Zaključna prireditev 16. Verižnega eksperimenta se bo odvijala 

v petek, 8. maja 2020, od 12h dalje v dvorani Kolpern na Jesenicah.

O okvirnem programu prireditve vas bomo obvestili v sredini aprila 2020. Prijavnine ni, lahko pa na koncu osvojite katero od nagrad. Če se odločite za sodelovanje, izpolnite prijavnico, ki jo najdete na spletni strani VE, www.verizni.si in nam jo pošljite preko navadne pošte (Pedagoška fakulteta, Saša Ziherl, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana) ali e-pošte (sasa.ziherl@pef.uni-lj.si). Na spletni strani najdete tudi natančna navodila glede pomembnih podrobnosti: velikosti naprave, trajanju dogajanja v napravi, o tem, kako se dogajanje začne in kako konča (za vse naprave mora biti prehod usklajen, da jih lahko sestavimo v poljubno zaporedje). Projekt Verižni eksperiment organizirajo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo upokojencev Jesenice. Upamo, da se srečamo na 16. veriženju!

V imenu organizatorjev 16. Verižnega eksperimenta vas lepo pozdravljamo,

Jurij Bajc, Orest Jarh, Barbara Rovšek, Katarina Susman, Saša Ziherl in Stane Arh

29. 9. 2019

9. Kongres Svetovnega združenja za tekmovanja v znanju fizike (WFPhC)

Združenje WFPhC je bilo ustanovljeno leta 1999, na predlog Waldemarja Gorskowskega, prvega predsednika Mednarodne fizikalne olimpijade. Prvi kongres združenja se je odvijal leta 2002 v Pacungu v Indoneziji. Od takrat potekajo (efektivno 3-dnevni) kongresi WFPhC vsako drugo leto. Leta 2020 bo Društvo fizičara Republike Makedonije (DFRM) na Ohridu v Makedoniji med 20. in 24. septembrom (2020) organiziralo 9. kongres. Na kongres so vabljeni vsi, ki jih zanimajo tekmovanja v znanju fizike, delo z dijaki, ki se pripravljajo na tekmovanja, tekmovanja organizirajo ali raziskujejo vpliv, ki ga imajo tekmovanja na pouk. Udeležite se ga lahko s prispevkom (kratkim predavanjem ali delavnico, oboje zelo zaželjeno) ali brez njega.

Program kongresa bo sestavljen iz kratkih predavanj, delavnic in razprav na temo o (UČENCIH IN) DIJAKIH NA TEKMOVANJIH V ZNANJU FIZIKE - KDO SO, KAJ POTREBUJEJO, KAKO JIH PODPIRAMO?

Če vas zanima udeležba na kogresu: kotizacija za kongres, ki vključuje tudi nastanitev v Kongresnem centru Ohrid z vsemi obroki od popoldneva 20. 9. do jutra 24. 9. in ekskurzijo je 400 evrov za bivanje v 2-posteljni sobi in 500 evrov za bivanje v 1-posteljni sobi. Zadnji rok za registracijo na kongres je 30. junij 2020. Registrirate se tako, da pišete tajniku zveze Stefanu Petersenu na naslov petersen@ipn.uni-kiel.de ali izpolnite obrazec na spletni strani združenja (na voljo bo v začetku leta 2020, kot tudi dodatne informacije v zvezi s kongresom). 

     Deli 

 

25. 9. 2019

Raziskovalni dnevi 2019

Včeraj (v torek, 24. septembra) so se v Plemljevo vilo na Bledu za 4 dni vselili dijaki, ki smo jih tja povabili na tradicionalne raziskovalne dneve. Poslušali bodo predavanja o zanimivih problemih, s katerimi se pri svojem raziskovalnem delu ukvarjajo 3 mladi raziskovalci in 1 mlada raziskovalka z Inštituta Jožef Stefan, se ukvarjali s polarizacijskimi očali, slišali o vodah in podnebju, tekmovali iz logike in za izzivalen zaključek reševali uganke o vakuumu, ki jim jih bo zastavil gost s Hrvaške, Hrvoje Mesić.

Program raziskovalnih dni:

Hrvoje Mesić: Vakuum
Mimoza Naseska: Razumevanje narave na ultrahitri časovni skali
Maja Pečar: Vsak gre svojo pot: zgodba o žarku svetlobe
Gregor Pirnat: Mikrolaserji
Janez Polajnar: Voda in podnebje
Jan Rozman: Biofizika epitelijskih tkiv
Jaka Vodeb: Kvantno računalništvo

 

     Deli    

25. 8. 2019

51. Mednarodna fizikalna olimpijada

Bo v Vilni, glavnem mestu Litve, med 18. in 26. julijem 2020.

     Deli


 

20. 8. 2019

Sobotne jesensko - zimske teoretične priprave na tekmovanja

Bodo potekale tudi letos, na običajnem mestu (Pedagoški fakulteti v Ljubljani). Od septembra 2019 do konca januarja 2020 jih bomo organizirali 8-krat, ob sobotah, ko ni drugih matematično-naravoslovno-logičnih tekmovanj ali izbirnih testov. Na priprave ste vabljeni vse dijakinje in dijaki, ki imate veselje s fiziko in bi se radi preizkusili tudi na tekmovanjih ter se na priprave pravočasno prijavite. Priprave vodiva Jurij Bajc in Barbara Rovšek.

Priprave bodo 

21. 9. 2019,

12. in 19. 10. 2019,

16. in 23. 11. 2019,

7. in 21. 12. 2019,

18. 1. 2020.

Vsakič bodo priprave res potekale, če vas bo prijavljenih vsaj 8. Prijaviš se tule:

      Deli

30. 7. 2019

Jurij Bajc član posvetovalnega sveta IPhO

Novi predsednik MFO (Rajdeep Singh Rawat iz Singapurja), prenovljena sestava posvetovalnega sveta MFO (Advisory Committee IPhO) : v njem je tudi Jurij Bajc, vodja tekmovanj v znanju fizike za srednješolce in dolgoletni vodja slovenskih olimpijskih ekip.

     Deli


25. 7. 2019

Alumni IPhO

Z menjavo predsednika Mednarodne fizikalne olimpijade (MFO, IPhO) se bo (končno) posodobila tudi spletna stran MFO in njene vsebine. Med akcijami novega predsednika pa je tudi ustanovitev kluba alumnov MFO. K vpisu med alumne ste vabljeni vsi člani olimpijskih ekip v preteklosti (pa tudi vodje ekip in morebitni ostali udeleženci olimpijade).

     Deli


 

16. 7. 2019

Povzetek IPhO 2019

Tole so naši zmagovalci — z desne: Aleš, Vladimir, Tevž, Klemen in Sašo —, ovešeni z medaljami, 14. julija 2019 pod vročim izraelskim (malo čez) opoldanskim soncem na trgu Leonarda Bernsteina pred največjo koncertno dvorano v Tel Avivu, Avditoriumom Charlesa Bronfmana, domom Izraelskega simfoničnega orkestra, potem ko so večer prej na istem trgu nastopili prav ti filharmoniki pod dirigentsko palico svojega maestra Zubina Mehte, na odprtem koncertu, s katerim so počastili 50 letnico — ne Mednarodne fizikalne olimpijade, ampak glasbenega udejstvovanja omenjenega slavnega dirigenta. Prav lepo naključje, in še lepše bi bilo, če bi bili mi tudi takrat na trgu. Aha, seveda, zaključna slovesnost je potekala prav v tej imenitni dvorani!

Kar se olimpijade tiče, pa takole: tekmovalne naloge so bile super težke, ampak to ni nič hudega, ker so bile za vse enake. Porazdelitev po skupnih točkah je na sliki, vseh možnih je bilo 50, 30 za 3 teoretične naloge in 20 za 2 eksperimentalni nalogi. Svetlo modra črta označuje mejo točk za pohvale, oranžna za bronasto medaljo, siva za srebrno medaljo in rumena za zlato. Zlato medaljo je prejelo 34 tekmovalcev (od, kot smo že povedali, 360, in Tevž je bil 17.)

Če koga zanimajo naloge (prevedene v najlepšo slovenščino, ki sva jo vodji ekipe Jure in Barbara zmožna spravit skupaj v skopo odmerjenem času za prevajanje), tule so: 1. teoretična, 2. teoretična, 3. teoretična, 1. eksperimentalna, 2. eksperimentalna.

Olimpijada je odlično uspela. Organizatorji so se izkazali in poskrbeli, da je vse potekalo gladko in brez zapletov. Iz Tel Aviva se vsi člani ekipe in vodji vračamo z lepimi vtisi in spomini na Tel Aviv, Jeruzalem, Haifo, Nazaret, Mrtvo morje in Akro ter na navdušene, neutrudne in neuničljive spremljevalke in spremljevalce ekip in vodij ekip, Noo, Malkiela in vse ostale.

     Deli


 

14. 7. 2019

ZLATA MEDALJA za Slovenijo na 50. MFO v Tel Avivu

 

Danes, 14. julija 2019, se je v Tel Avivu v Izraelu slovesno zaključila 50. Mednarodna fizikalna olimpijada (MFO oz. IPhO, International Physics Olympiad). Nismo se še naveličali objavljanja bombastičnih novic; tule je nova: TEVŽ LOTRIČ, dijak (šele) 3. letnika Gimnazije Kranj, je v Tel Avivu osvojil  zlato medaljo  in v absolutni konkurenci 360 dijakov iz 78 držav osvojil 17. mesto. Od evropskih tekmovalcev so pred njim višje uvrščeni le 3 Rusi. To je neizpodbitno največji dosežek posameznika iz Slovenije v polstoletni zgodovini tega tekmovanja in šele 3. zlata medalja za Slovenijo (prvo zlato je osvojil Matija Perne leta 2002 na Baliju v Indoneziji, drugo pa Aleksej Jurca leta 2017 v Yogyakarti Indoneziji). 

Ob tem omenimo še dobre dosežke ostalih 4 mušketirjev: poleg Tevža sta medalji - bronasti - osvojila še Klemen Bogataj iz Gimnazije Škofja Loka in Sašo Domadenik iz II. gimnazije Maribor. Vladimir Smrkolj iz Gimnazije Bežigrad Ljubljana je prejel pohvalo, Alešu Globočniku iz Gimnazije Kranj pa je do pohvale zmanjkala 1 točka.

Tevž Lotrič medalje ni odnesel naravnost domov, ampak že opravljata skupen ovinek mimo Batha v Angliji, kjer bodo jutri, 15. julija 2019, otvorili 60. Mednarodno matematično olimpijado. Ker je Tevž letos zaključil šele 3. letnik gimnazije, bo lahko svoje izjemne fizikalne in matematične sposobnosti na olimpijadah preverjal tudi prihodnje leto in trenutni beri dveh zlatih medalj z mednarodnih olimpijad v znanju - prvo je letos osvojil na 3. evropski fizikalni olimpijadi v Rigi - dodal še kakšen uspeh (da ne zremo predaleč v prihodnost).

     Deli


 

9. 7. 2019

Lep pozdrav iz Tel Aviva

 

V nedeljo, 7. julija 2019, se je v Tel Avivu v Izraelu z večerno slavnostno otvoritvijo pričela 50. Mednarodna fizikalna olimpijada. Udeležuje se jo 78 držav, kar je nekoliko manj kot običajno (ko jih je tipično med 85 in 89) in približno 364 dijakov. Med državami je tudi Slovenija, in med dijaki tudi 5 naših: Tevž Lotrič in Aleš Globočnik iz Gimnazije Kranj, Klemen Bogataj iz Gimnazije Škofja Loka, Sašo Domadenik iz II. gimnazije Maribor in Vladimir Smrkolj iz Gimnazije Bežigrad. Tevž in Vladimir sta se letos udeležila tudi 3. evropske fizikalne olimpijade, za ostale 3 pa je 50. MFO prva in edina letošnja olimpijada.

Prihod na letališče Ben Gurion v Tel Avivu; ekipa z vodjema Barbaro Rovšek in Jurijem Bajcem.

V ponedeljek so vodje ekip cel dan razpravljali o treh teoretičnih nalogah in jih potem prevajali v svojih 78 jezikov (vse so osnovane na poskusih, to zdaj že lahko povemo), medtem ko so se dijaki namakali v Mrtvem morju. Gotovo tudi tam razprave ni manjkalo - o zanimivih geofizikalnih posebnostih mrtvomorske depresije in zračnem tlaku, ki je višji kot na n.v. 0.  Danes se z včeraj prevedenimi nalogami ukvarjajo dijaki, vodje ekip pa bomo obiskali Jeruzalem, kjer bomo preživeli cel dan.

Vodje ekip pred delom.

Tu in tam objavimo kakšno svežo novico na Twitterju in Instagramu. Spremljajte nas!

20. 6. 2019

Drugi del priprav za letošnjo drugo olimpijado

V sredo, 26., in četrtek, 27. junija 2019, bodo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekale dvodnevne priprave dijakov na Mednarodno fizikalno olimpijado. Priprave, ki bodo teoretične in eksperimentalne, bodo vodili Ciril Dominko, Bojan Golli, Jurij Bajc in Barbara Rovšek. 

8. 6. 2019

Poročanje o dosežkih na 3. EFO doma in po svetu

O svojih izjemnih dosežkih na 3. Evropski fizikalni olimpijadi so se razpisali časopisi v različnih državah. Turška ekipa se je med ekipami iz 35 sodelujočih držav odrezala najbolje: osvojili so 3 zlate medalje. Turška tiskovna agencija navaja tudi skupne ekipne točke: njihova ekipa je bila prva, dosegli so 136.5 točk. Druga je bila Estonija s 117.8 točkami, tretja pa Slovenija s 112.3 točkami. Sledita Bolgarija  s 107.4 in Singapur s 106.6 točkami.

V indonezijskem spletnem časopisu The Jakarta Post ponosno objavljajo novico, da je njihova ekipa (s 6 člani) na istem tekmovanju prejela zlato, srebrno in bronasto medaljo. Vietnam breaking news poroča, da Vietnamese students shine at European Physics Olympiad 2019, pri čemer se jim svetijo osvojene in okoli vratov obešene srebrna in 2 bronasti medalji ter pohvala. In tako naprej.

Vietnam ima okoli 95 milijonov prebivalcev, Turčija 80 milijonov, Estonija 1,3 milijona, Bolgarija 7 milijonov, Indonezija 264 milijonov (leta 2017), Slovenija pa 2 milijona. Koliko štejejo in kolikšen odmev imajo medalje, ki so jih na 3. EFO osvojili naši dijaki (spomnimo: 2 zlati, srebrna, bronasta in pohvala)? Toliko, da je STA (slovenska tiskovna agencija) za objavo novice na STA znanost potrebovala 2 dni, ostali časopisi pa se (zaenkrat?) sploh še niso odzvali, čeprav smo jih o uspehu slovenske ekipe obvestili 1 uro po zaključni slovesnosti.

6. 6. 2019

Priprave na moderacijo v Rigi

4. 6. 2019

Fenomenalen uspeh mladih fizikov na 3. EFO v Rigi

V glavnem mestu baltske države Latvije, Rigi, se je pravkar zaključila 3. Evropska fizikalna olimpijada (EFO). Na njej je sodelovalo 170 dijakov iz 35 evropskih in gostujočih držav. Slovensko ekipo so sestavljali 3 dijaki Gimnazije Bežigrad iz Ljubljane; maturanta Marko Čmrlec in Andraž Jelinčič ter dijak 3. letnika Vladimir Smrkolj, pa še dijak 3. letnika Gimnazije Kranj Tevž Lotrič in dijak 2. letnika Gimnazije Škofja Loka Simon Bukovšek.

Marko Čmrlec ...

... in Tevž Lotrič na Bistroumih 2019, foto: Jan Šuntajs

Slovenska ekipa je na olimpijadi dosegla fenomenalen uspeh. Marko Čmrlec in Tevž Lotrič sta v absolutni konkurenci vseh udeležencev (evropskih in gostov) osvojila 3. in 5. mesto ter zlati medalji, Andraž Jelinčič srebrno, Vladimir Smrkolj bronasto medaljo in najmlajši, Simon Bukovšek, pohvalo. Marko Čmrlec je prejel tudi posebno pohvalo za najboljši dosežek pri teoretičnem delu tekmovanja, kar je zgodovinski podvig, ki doslej ni uspel še nobenemu slovenskemu dijaku, čeprav se fizikalnih olimpijad udeležujemo že dolga leta. Marko Čmrlec in Tevž Lotrič se bosta poleti udeležila tudi Mednarodne matematične olimpijade, ki se bo odvijala v Bathu v Veliki Britaniji, po matematični olimpijadi se bo v začetku avgusta Marko udeležil Mednarodne olimpijade v astronomiji in astrofiziki na Blatnem jezeru na Madžarskem, Tevž Lotrič in Vladimir Smrkolj pa se bosta udeležila še 50. Mednarodne fizikalne olimpijade, ki bo drugi teden julija v Tel Avivu v Izraelu.

V Rigo so dijaki z vodjema ekipe Jurijem Bajcem in Barbaro Rovšek pripotovali v petek, 31. maja. V soboto, 1. junija so od 9.30 do 14.30 eksperimentirali z radijskimi valovi; preučevali so potovanje radijskih valov skozi kovinske cevi in vodo ter določali koeficiente dušenja ter lomni količnik vode za to elektromagnetno valovanje. V nedeljo so z delom začeli ob 9.00 in 5 ur reševali 3 teoretične naloge: določali temperaturo zrn sodre v ozračju s temperaturnim obratom, računali tirnico kotaleče se enakomerno nabite krogle v homogenem magnetnem polju ter hitrost, s katero iz poljubno vrteče se šobe izteka voda, kar so lahko določili z analizo grafa, ki je prikazoval obliko izteklega curka v nekem trenutku. Besedilo nalog v angleščini je tukaj, tu pa še slovenski prevod teoretičnih nalog, eksperimentalne naloge in fotografija pripomočkov.

Na prehodu prihodnje pomladi v poletje bo v Bukarešti v Romuniji potekala 4. EFO, čez 2 leti pa, kot načrtujemo pri DMFA Slovenije, 5. EFO v Ljubljani. Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije organizira tekmovanja srednješolcev v znanju fizike že 57 let, in leta 2021 bomo organizirali tudi  Evropsko fizikalno olimpijado. Na slikah sta dobitnika zlatih medalj Marko in Tevž ter celotna super uspešna ekipa mladih slovenskih fizikov. 

2. 6. 2019

Obujanje spomina na 2. EuPhO

Pred enim letom je v Moskvi potekala 2. evropska fizikalna olimpijada. V kratkem videu so ujeti trenutki, ki prikažejo vzdušje na tekmovanju.

31. 5. 2019

Riga, Latvija: otvoritev 3. EuPhO

Pozno popoldne, 31. maja 2019, se je v imenitni dvorani Naravoslovne hiše (House of Science) Latvijske Univerze v Rigi odvila otvoritev 3. Evropske fizikalne olimpijade. Vseh sodelujočih držav je 35 in tiste med njimi, ki niso evropske (Bangladeš, Singapur, Vietnam, Brazilija, Armenija, Tadžikistan, Indonezija, morda še katera), se olimpijade udeležujejo izven konkurence.

Našo zaenkrat dobro razpoloženo (in naj tako ostane tudi po tekmovanju;) ekipo spremlja vodička Laura. 

28. 5. 2019

Priprave na olimpijadi

Od sobote, 25. maja, do torka, 28. maja, potekajo na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko priprave dijakov na fizikalni olimpijadi. Priprave vodijo Jurij Bajc, Bojan Golli, Gregor Skačej in Martin Klanjšek. Na fotografiji so člani obeh ekip razen enega. Kdo tu manjka?!?

(foto: Jan Šuntajs)

 

27. 5. 2019

Ekipa za 3. EFO

V petek 31. maja 2019 leti v Rigo, glavno mesto Latvije, na 3. Evropsko fizikalno olimpijado ekipa dijakov, ki so se uvrstili v olimpijsko ekipo. V soboto 25. maja jih je na pripravah na tekmovanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani zalotil, pred tablo postrojil in fotografiral  Jan Šuntajs. Stojijo, z leve, Simon Bukovšek z Gimnazije Škofja Loka, Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj, Marko Čmrlec, Vladimir Smrkolj in Andraž Jelinčič z Gimnazije Bežigrad. Na pripravah so se ukvarjali z elektrostatiko; metodo reševanja elektrostatskih problemov z zrcaljenjem nabojev jim je razložil Jurij Bajc.

20. 5. 2019

Bistroumi 2019

V nedeljo, 19. maja 2019, je v Cankarjeve domu potekala slavnostna prireditev Bistroumi 2019, na kateri smo nagrajencem vseh naših tekmovanj podelili nagrade za osvojena najvišja mesta na teh tekmovanjih. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja je v šolskem letu 2018/2019 potekalo že 57.; nagrajenci so ovekovečeni spodaj.

Ne prav vsi nagrajenci v 1. skupini na velikem odru Gallusove dvorane CD. Kje si, Tjaša? (foto: Jan Šuntajs)

Ne prav vsi nagrajenci v 2. skupini.  (foto: Jan Šuntajs)

Ne prav vsi nagrajenci v 3. skupini.  (foto: Jan Šuntajs)

 

9. 5. 2019

Andraž Jelinčič ...

... je trenutno še dijak Gimnazije Bežigrad, kmalu bo maturant. Ne le, da se je uvrstil v ekipe za vse največje MFA olimpijade - 59. MMO, 50. MFO in 13. MOAA -; na vseh tekmovanjih, ki se jih je letos udeležil, je tudi zmagal. Prve nagrade je pobral na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova priznanja in državnem tekmovanju iz astronomije in astrofizike za Dominkova priznanja. Študirat se odpravlja v Anglijo. Ko ne rešuje matematičnih, fizikalnih in astrofizikalnih problemov, bere fantazijsko literaturo in je vodnik pri tabornikih.

Foto: Jan Šuntajs

10. 5. 2019

Člani obeh olimpijskih ekip

Nova pravila, ki določajo uvrstitev dijakov (in dijakinj ...) v obe olimpijski ekipi, so delovala deloma tako, kot smo predvideli - število vseh udeležencev obeh olimpijad se je povečalo s 5 na 8 - deloma pa ne - med udeleženci ni nobenega dekleta (še dobro, da je ženska vsaj druga vodja ekip).

Na 3. EuPhO v Rigo letijo konec maja 2019 Simon Bukovšek z Gimnazije Škofja LokaMarko Čmrlec, Andraž Jelinčič in Vladimir Smrkolj z Gimnazije Bežigrad ter Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj.

Na 50. IPhO v Tel Aviv potujejo v začetku julija 2019 Klemen Bogataj z Gimnazije Škofja LokaSašo Domadenik z  II. gimnazije MariborAleš Globočnik in Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj ter Vladimir Smrkolj z Gimnazije Bežigrad.

Od 8 udeležencev olimpijad so letos 3Gimnazije Bežigrad, 2Gimnazije Kranj, 2Gimnazije Škofja Loka in 1II. gimnazije Maribor.

26. 5. 2018

Marko Čmrlec ...

... je dijak Gimnazije Bežigrad, kjer zaključuje 3. letnik. Uvrstil se je v ekipe za vse 3 največje letošnje MFA olimpijade: na 59. MMO v Cluj - Napoco v Romunijo potuje v začetku julija 2018, na 49. MFO v Lizbono na Portugalskem konec julija in na 12. MOAA v Peking na Kitajskem pozimi. Poleg tega se bo udeležil še 2. EFO v Moskvi (ki se začne že 28. maja 2018). (Foto: Jan Šuntajs)

 

15. 4. 2019

Konferenca o poučevanju matematike, fizike in astronomije

Konec septembra - 27. in 28. 9. 2019 - bomo na Bledu organizirali Konferenco o poučevanju matematike, fizike in astronomije. Glavni temi konference bosta delo z nadarjenimi učenci ter sodobne teme in pristopi k poučevanju. Dobrodošli bodo prispevki učiteljev matematike, fizike in astronomije na osnovnih in srednjih šolah. Podrobnejše informacije bomo objavili kmalu.

31. 8. 2018

50. MFO, Tel Aviv, Izrael

Med 7. in 15. julijem 2019 bo v Tel Avivu v Izraelu potekala 50. Mednarodna fizikalna olimpijada.

18. 1. 2019

3. Evropska fizikalna olimpijada ...

... bo potekala od 31. maja 2019 do 4. junija 2019 v glavnem mestu Latvije, Rigi. Olimpijado organizira University of Latvia.

14. 11. 2018

Ni še prepozno ...

... da se pridružiš množici dijakov in dijakinj, ki se udeležujejo sobotnih priprav na tekmovanja iz fizike. Priprave potekajo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Naslednje (letos že 4.) srečanje bo v soboto, 17. novembra 2018. Če prideš, nam piši - ali pa poišči malo nižje na tej strani obvestilo o tem, kako se na prijave načeloma prijaviš.

14. 11. 2018

Prispevek o nadarjenih dijakih v Tedniku

V ponedeljek, 12. novembra 2018 so na 1. programu RTV Slovenija v oddaji Tednik objavili pripevek o dijakih, ki se uspešno udeležujejo raznih mednarodnih tekmovanj (olimpijad) iz znanja naravoslovja. Med dijaki, ki so dobili besedo, sta tudi udeleženca 2. Evropske fizikalne olimpijade Luka Školč in Andraž Jelinčič. Povezava na prispevek je tu.

 

1. 10. 2018

Poročila o raziskovalnih nalogah

Na Raziskovalnih dnevih 2018 so se dijaki in dijakinja v času, ko ni bilo predavanj, v dvojicah ukvarjali z raziskovalnimi projekti. O svojih ugotovitvah so napisali poročila.

Gregor Gajič in Vladimir Smrkolj    Energijske izgube pri trkih kovancev
Aleš Globočnik in Tevž Lotrič Sinusna nihanja sestavljenih nihal
Juš Mirtič in Jernej Birk Ugotavljanje valovne dolžine mikrovalov v mikrovalovni pečici in topljenje sira v njej
Jon Judež in Urša Konda Merjenje števila π
30. 9. 2018

Sobotne priprave na PEF

V soboto, 29. septembra so na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekale prve letošnje sobotne priprave na tekmovanja iz fizike. Naslednje srečanje bo že prihodnjo soboto, 6. oktobra 2018. Če bi se priprav rada udeležila (ali udeležil), izpolni 'prijavnico', ki jo najdeš na tej isti strani malo nižje spodaj. 

28. 9. 2018

Udeleženci Raziskovalnih dni 2018

Skupaj z mentorjema Nino Verdel in Jurijem Bajcem na travniku pred Plemljevo vilo na Bledu.

 

21. 9. 2018

Raziskovalni dnevi 2018

V Plemljevi vili na Bledu bodo od ponedeljka, 24., do četrtka, 27. septembra 2018, potekali tradicionalni Raziskovalni dnevi za srednješolce, ki so se v preteklem letu najuspešneje spopadali z nalogami na fizikalnih tekmovanjih. 

Vsak dan od ponedeljka do srede bosta na sporedu dve predavanji, preostali čas pa bodo dijaki preživeli ob delu na projektih, pri čemer jim bosta pomagala in jih po potrebi usmerjala Jurij Bajc (UL PEF) in Nina Verdel (IJS). Zaradi sodelovanja večine udeležencev na šolskem izbirnem tekmovanju iz logike se Raziskovalni dnevi zaključujejo v četrtek, 27. septembra, dopoldne. Vsebinski program predavanj:

 Martina Čarman (ARSO)  Preiskovalci na delu: Potres
 Martin Klanjšek (IJS)  Kvantne spinske tekočine kot obet kvantnega računalništva
 Boris Majaron (IJS)  Optika v medicini
 Aleš Mohorič (UL FMF)  Struktura barvnih prikazovalnikov
 Jan Ravnik (IJS)  Skrita stanja in super računalniki
 Barbara Rovšek (UL PEF)  Lom 

 

26. 8. 2018

Sobotne priprave na tekmovanja iz fizike

V šolskem letu 2018/2019 bomo organizirali sobotne celoletne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Priprave se bodo odvijale ob sobotah na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prvo srečanje bo predvidoma 15. ali 22. septembra 2018, potem se jih bo do pomladi in pričetka sezone tekmovanj zvrstilo še 7. Vsa srečanja se bodo pričela ob 9.00 in bodo trajala do približno 14. ure. Tri šolske ure so namenjene teoriji, tri eksperimentom (eksperimentalnim nalogam s preteklih olimpijad). Če bo prijav na srečanja dovolj, bomo dijake razdelili v dve skupini in teorijo izvajali prilagojeno (1. in 2. letnik skupaj ter 3. in 4. letnik skupaj, oziroma po željah udeležencev). Priprave bova vodila Barbara Rovšek in Jurij Bajc.

Če bi rada ali rad na pripravah sodelovala ali sodeloval, izpolni kratek obrazec (da te bomo lahko obvestili o datumih srečanj, vključno s prvim). 

23. 8. 2018

Novi predsednik MFO

Po dveh 5-letnih predsedniških mandatih Hansa Jordensa smo v Lizboni člani mendarodnega odbora MFO izvolili novega predsednika. To je postal Rajdeep Singh Rawat iz Singapurja.

Fotografija je nastala po zaključni slovesnostosti 49. MFO v Lizboni. Na njej sva, skupaj z novim predsednikom MFO, vodji slovenske ekipe Jurij Bajc in Barbara Rovšek.

20. 8. 2018

Pohvale in medalje od 1993 naprej

Takole so se nabirale pohvale in medalje, ki so jih na Mednarodni fizikalni olimpijadi osvojili slovenski dijaki od leta 1993 naprej, ko je Slovenija drugič sodelovala na olimpijadi kot samostojna država. Prvo sodelovanje leto prej je bilo poskusno, ekipa je štela le 2 člana (kasneje vedno 5). Na zadnji olimpijadi smo dosegli številko 90, kar je vsota 45 pohval (modra), 37 bronastih medalj (zelena), 6 srebrnih (rumena) in 2 zlatih (rdeča; prva leta 2002 in druga 2017). Leta 2003 je po svetu razsajal SARS, zato se slovenska ekipa olimpijade, ki je potekala na Tajvanu, ni udeležila.

 

29. 7. 2018

8 nezasedenih mest v dveh olimpijskih ekipah

V prihodnjem šolskem letu se bomo udeležili dveh fizikalnih olimpijad, 3. Evropske in 50. Mednarodne. Ekipi na obeh olimpijadah ne bosta isti. Vsaka ekipa šteje največ 5 članov. Samo dva najvišje uvrščena dijaka oz. dijakinji se bosta lahko udeležila obeh olimpijad, zato se bo v ekipi uvrstilo  8 dijakov in dijakinj. Glede na osvojene medalje na letošnjih olimpijadah še nihče od letošnjih udeležencev ni uvrščen v nobeno olimpijsko ekipo.

Merila za izbor ekip bodo po 1.8.2018 natančno opisana in objavljena tu.

27. 7. 2018

Portugalska, Lizbona, julij 2018: 3 bronaste in pohvala

Slovenski dijaki se z 49. Mednarodne fizikalne olimpijade v Lizboni vračajo ovenčani s tremi bronastimi medaljami in pohvalo. Medalje so osvojili Luka Govedič z Druge gimnazije Maribor, Natan Dominko Kobilica in Marko Čmrlec z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, pohvalo pa Urban Duh z Druge gimnazije Maribor. Luka, Natan in Urban so z olimpijadami opravili, v jeseni se bodo posvetili študiju fizike. Luka bo študiral na MIT v Bostonu, Natan in Urban pa na FMF v Ljubljani. Marko in Klemen Bogataj z Gimnazije Škofja Loka, v prihodnjem letu oba dijaka 4. letnika gimnazije, pa bosta ponovno lovila kriterije za uvrstitev v olimpijski ekipi (ker smo kriterije nekoliko spremenili, se bo za sodelovanje na prihodnji olimpijadi moral boriti tudi Marko, kljub letos osvojeni bronasti medalji).

Na fotografiji so dijaki po svečani podelitvi medalj, ki je potekala v soboto, 29. julija 2018 v muzeju Gulbenkian, v parku muzeja. 

 

24. 7. 2018

Naši in Ronaldo se podijo za žogo po lizbonskem travniku

Po nekako zaključenem prvem delu tekmovanja, kjer so se tekmovalci bolj ali manj uspešno spopadali z dvema doooolgima eksperimentalnima nalogama (papirnatimi TFT in JFET tranzistorji ter visko-elastičnimi nitmi), je prišel na vrsto žogobrc, ki povezuje in združuje tudi mlade fizike. V prvem planu je portugalski vodič slovenske ekipe, tam nekje v ozadju so pa še 4 člani slovenske fizikalne ekipe. Kateri in kje?

olimpijski žogobrc

22. 7. 2018

49. Mednarodna fizikalna olimpijada, Lizbona, Portugalska

Med 21. in 29. julijem 2018 poteka v Lizboni 49. Mednarodna fizikalna olimpijada. Otvoritev je za nami, zdaj nas čaka delo. Za ekipo slovenskih dijakov, v kateri so, na fotografiji z leve, Urban Duh, Natan Dominko Kobilica, Marko Čmrlec in Klemen Bogataj, leže pa še Luka Govedič, je jutri na sporedu prvi izziv, eksperimentalna naloga. Za medalje se bodo borili s skoraj 400 udeleženci iz vsega skupaj 87 držav.

Ekipa na otvoritvi

 

28. 6. 2018

Merila izbora ekip za mednarodna tekmovanja

V novem šolskem letu (in naslednjih) bodo veljala posodobljena merila, po katerih bomo izbirali člane in članice ekip, ki se bodo udeležili obeh fizikalnih olimpijad, mednarodne in evropske. Nova merila bodo objavljena na naših spletnih straneh.

6. 6. 2018

Reportaža z EFO

Ekipa dijakov iz Slovenije se je imela na 2. EFO v Moskvi imenitno. Kogar zanimajo podrobnosti, naj si prebere reportažo, ki jo je o dogajanju na in ob olimpijadi zapisal član ekipe Luka Školč.

1. 6. 2018

Bronaste medalje na 2. EFO

Med 28. majem in 1. junijem 2018 se je v Moskvi v Rusiji odvijala 2. Evropska fizikalna olimpijada (EFO). Med ekipami iz 23 sodelujočih držav s 115 udeleženci je bila tudi ekipa petih slovenskih dijakov. Vanjo so se z dobrimi dosežki na tekmovanjih v znanju fizike za Stefanova priznanja, ki jih je v iztekajočem se šolskem letu organizirala DMFA Slovenije, uvrstili trije dijaki Gimnazije Bežigrad; Marko Čmrlec, Andraž Jelinčič in Luka Školč, dijak Gimnazije Škofja Loka Klemen Bogataj ter dijak Šolskega centra Novo mesto Gregor Kikelj.

Bežigrajčani Andraž Jelinčič, Marko Čmrlec in Luka Školč se iz Moskve vračajo z bronastimi medaljami, Škofjeločan Klemen Bogataj pa s pohvalo.

Luka Školč zaključuje program mednarodne mature in bo svoje šolanje v prihodnjem letu nadaljeval v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer bo študiral fiziko. Gregor Kikelj bo na isti fakulteti študiral matematiko. Ostali trije mušketirji so dijaki 3. letnika in bomo lahko o njihovih dosežkih na olimpijadah brali tudi prihodnje leto. Ali pa še letos: Andraž in Marko se bosta že kmalu udeležila 59. Mednarodne matematične olimpijade, ki bo potekala v začetku julija 2018 v mestu Cluj - Napoca v Romuniji, pozimi pa še 12. Mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike v Pekingu na Kitajskem. Vmes, konec julija,  bodo Marko, Klemen, dijaka Druge gimnazije Maribor Urban Duh in Luka Govedič ter dijak Gimnazije Bežigrad Natan Dominko Kobilica spet trli olimpijske teoretične in eksperimentalne fizikalne orehe na 49. Mednarodni fizikalni olimpijadi v Lizboni na Portugalskem.

Evropsko olimpijado 2018 je uspešno organiziral in gostil Moskovski inštitut za fiziko in tehniko, Московский Физико-Технический институт, ali na kratko, Физтех. Zaključne prireditve, ki je potekala na svežem zraku (milo rečeno) na prostem, v novem parku Zarjadje, se je udeležila tudi sodelavka veleposlaništva Republike Slovenije v Rusiji gospa Andreja Šimenc.

Tretja EFO bo prihodnje leto med 31. majem in 4. junijem v glavnem mestu Latvije, Rigi.

Na fotografiji so, z leve, Klemen, Marko, Luka, Andraž in Gregor, v parku Zarjadje, 1. junija 2018. Levo in desno od Luke stojita vodički Daša in Vlada.

24. 5. 2018

Ekipa dijakov na 2. EFO

V sredo, 23. maja, in v četrtek, 24. maja 2018, so na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani ter na Fakulteti za matematiko in fiziko UL potekale intenzivne kratke teoretične priprave dijakov, ki se bodo udeležili letošnjih fizikalnih olimpijad. Priprave sta vodila Ciril Dominko in Martin Klanjšek. Na Pedagoški fakulteti pa so se dijaki samostojno pripravljali na eksperimentalna dela tekmovanj. To so počeli tako, da so izvajali eksperimente s preteklih olimpijad. 

Druge Evropske fizikalne olimpijade, ki se prične v ponedeljek, 28. maja 2018 v mestu Dolgoprudnij v bližini Moskve, se bodo udeležili Marko Čmrlec, Andraž Jelinčič in Luka Školč, vsi dijaki Gimnazije Bežigrad (na fotografiji, ki jo je posnel Jan Šuntajs, stojijo po vrsti na strehi FMF, z leve), Klemen Bogataj iz Gimnazije Škofja Loka (četrti z leve) in Gregor Kikelj iz ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija (prvi z desne). Evropsko olimpijado 2018 organizira in gosti Moskovski inštitut za fiziko in tehniko, Московский Физико-Технический институт, ali na kratko, Физтех.

5. 9. 2016

IPHO 2016: Zürich, Švica

Tomaž Cvetko

Od 11. do 17. julija letos je v Zürichu potekala 47. mednarodna fizikalna olimpijada. Na njej je sodelovalo 400 dijakov srednjih šol iz 86 držav. Slovenska ekipa se je po desetih urah tekmovanja in po tednu, polnem vtisov, domov vrnila s štirimi bronastimi medaljami in pohvalo.

»Tu dum tu dum,« se je 9. julija zvečer zaslišalo po ljubljanski glavni železniški postaji, ko je redni nočni vlak, ki povezuje Beograd in Zürich, odpeljal s perona. Po enajstih urah zatiskanja oči pred skoraj neizbežno budnostjo na policah-posteljah spalnega vagona, smo prispeli v najdražje mesto v Evropi: Zürich. Na postaji sta nas pričakala predstavnik organizatorjev in vodič slovenske ekipe. Že je bilo slutiti, da Švicarji ničesar niso prepustili naključju. Nedelja je bila namenjena prihodu in registraciji, popoldne pa so si ekipe lahko ogledale mesto v spremstvu vodičev, saj je izredno zmogljivi javni prevoz omogočil hitro in svobodno gibanje po največjem švicarskem mestu. Več »

31. 1. 2018

EuPhO 2018, Moskva, Rusija

Termin letošnje Evropske fizikalne olimpijade nesrečno sovpada z začetkom mature v Sloveniji. Domnevamo, da bodo dijaki letošnjih 4. letnikov temeljito premislili, ali se bodo udeležili te olimpijade -  če bodo izpolnjevali ostale pogoje, seveda. Zato opozarjamo dijake 2. in še posebej 3. letnikov, da imajo morda letos več možnosti za uvrstitev v ekipo za EFO in jih zato vabimo, da tekmujejo v 3. skupini.

Ni nujno, da se bodo datumi EFO v prihodnosti vedno ujemali z datumi mature v Sloveniji. Letos pač se.

27. 1. 2018

2. EuPhO v mestu Долгопрудный v Rusiji

Med 28. majem in 1. junijem bo v mestu Dolgoprudny v bližini Moskve v Rusiji potekala 2. evropska fizikalna olimpijada, ki se jo bodo udeležili tudi slovenski dijaki, in upamo, vsaj katera dijakinja.

27. 1. 2018

49. mednarodna fizikalna olimpijada ...

... bo v Lizboni od 21. do 29. julija 2018.

11. 10. 2017

Znanstveni blog na spletnem Delu

Na spletnih straneh časnika Delo lahko že dolgo spremljate zapise znanstvenikov in znanstvenic v Znanstvenem blogu. Odslej bodo občasno svoja razmišljanja za blog prispevali tudi nastajajoči znanstveniki in znanstvenice. Prvega lahko berete od danes tule; kako je zbral pogum za znanost opisuje dvakratni udeleženec Mednarodne fizikalne olimpijade, trenutno pa študent 2. letnika fizike na ljubljanski univerzi Tomaž Cvetko.

22. 8. 2017

Celoletne sobotne priprave na tekmovanja iz fizike

V šolskem letu 2017/2018 bomo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali celoletne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Predvidoma bomo pripravili 8 srečanj, ki se bodo dogajala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, ob sobotah.

Prvo srečanje bo 23. septembra 2017. Začelo se bo ob 9.00.

Datume naslednjih srečanj bomo določili in objavili kasneje.

Vsakokrat se bomo dobili ob 9.00, posamezno srečanje bo trajalo 6 šolskih ur (do 13.30). Del srečanja (2-3 šolske ure) bo namenjen teoretičnim nalogam, del srečanja (3-4 šolske ure) pa eksperimentom. Naloge, ki jih bomo reševali, bodo s preteklih fizikalnih tekmovanj, eksperimentalne naloge z olimpijad, teoretične naloge tudi iz državnih tekmovanj in izbirnih tekmovanj za olimpijsko ekipo. 

Če bi se radi priprav udeležili, nam pišite na naslov fiss@pef.uni-lj.si. Nadaljnje informacije boste dobili po elektronski pošti. Število udeležencev na vsakem srečanju je omejeno s številom eksperimentalnih kompletov, velja pravilo: kdor prej pride, ima prednost.

Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in nikakor (niti formalno, niti neformalno) ne vpliva na kriterije izbora olimpijske ekipe.

Prijavnine ni. Prevoz in hrano si organizirate sami. Potnih stroškov ne krijemo. Vabljeni ste vsi, ki vas fizika zanima!

Jurij Bajc in Barbara Rovšek, organizatorja priprav.

22. 7. 2017

Zlata, srebrna, bronasta medalja in pohvala na IPhO 2017

Dijaki, ki so zastopali Slovenijo na 48. mednarodni fizikalni olimpijadi, ki se je odvijala med 16. in 24. julijem 2017 v Yogyakarti na indonezijskem otoku Java, se domov vračajo z eno zlato, eno srebrno in eno bronasto medaljo ter eno pohvalo. Aleksejeva tretja MFO je zanj zlata, Lukova druga MFO je zanj srebrna, prva Markova MFO je zanj bronasta, Urbanov dosežek pa je pohvala. Čestitamo!

26. 7. 2017

Na poti domov ...

... smo čakali 10 ur na polet iz Singapura do Münchna. Dovolj časa za sprehod po mestu. Ob tej priložnosti je nastalo nekaj fotografij za spomin in sanje.

3. 7. 2017

Strnjene priprave na 48. MFO

Med 27. in 29. junijem 2017 so na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Pedagoški fakulteti UL potekale intenzivne priprave na 48. mednarodno fizikalno olimpijado. Udeležili so se jih vsi dijaki, ki se bodo olimpijade udeležili. Na fotografiji, ki jo je posnel Jan Šuntajs med stavbama FMF, stojijo od leve proti desni: Urban Duh, Luka Govedič, Klemen Bogataj, Marko Čmrlec in Aleksej Jurca.

15. 5. 2017

Tekoče reševanje astronomske tekmovalne naloge v slabih 2 minutah

Aleksej Jurca, udeleženec več preteklih in tudi še prihodnjih mednarodnih astronomskih in fizikalnih olimpijad, je za programske potrebe prireditve Bistroumi 2016 (lanske Bistroume) ponovil reševanje astronomske naloge z olimpijade Sankt Peterburg 2016 pred kamero. Film je nastal maja 2016.

28. 4. 2017

Udeleženci IPhO 2017 in EuPhO 2017

Na izbirnem tekmovanju so se v ekipo, ki se bo konec maja udeležila 1. evropske fizikalne olimpijade v Estoniji, julija pa 48. mednarodne fizikalne olimpijade v Indoneziji, uvrstili dijaki Aleksej Jurca in Marko Čmrlec z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, Luka Govedič in Urban Duh z II. gimnazije Maribor ter Klemen Bogataj z Gimnazije Škofja Loka.

 

15. 3. 2017

1. evropska fizikalna olimpijada

V Tartuju v Estoniji bo od 20. do 24. maja 2017 potekala 1. evropska fizikalna olimpijada (EuPhO). Udeležila se jo bo tudi ekipa dijakov iz Slovenije. V ekipo se bodo po merilih izbora, ki so letos ista kot za Mednarodno fizikalno olimpijado, uvrstili dijaki po izbirnem tekmovanju. Upoštevali bomo rezultate na državnem in izbirnem tekmovanju.

6. 2. 2017

1. evropska fizikalna olimpijada

Bo v Tartuju v Estoniji med 20. in 24. majem 2017.

Tule je spletna stran organizatorjev 1. EuPhO.

Predvidoma se jo bo udeležila tudi ekipa slovenskih dijakov. Merila izbora bomo objavili kmalu.

15. 9. 2016

1. srečanje na celoletnih pripravah za dijake

Bo v soboto, 24. septembra 2016, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Začelo se bo ob 9:00. Kdor bi se ga želel udeležiti, mora to nujno sporočiti (če še ni) na elektronski naslov jurij.bajc@pef.uni-lj.si najkasneje do srede, 21. septembra do 24:00.

18. 8. 2016

Celoletne priprave dijakov na tekmovanje iz fizike

V šolskem letu 2016/2017 bomo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali celoletne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Predvidoma bomo pripravili 8 srečanj, ki se bodo dogajala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, ob sobotah (točne datume bomo določili in objavili kasneje).

Vsakokrat se bomo dobili ob 9.00, posamezno srečanje bo trajalo 6 šolskih ur (do 13.30). Del srečanja (2-3 šolske ure) bo namenjen teoretičnim nalogam, del srečanja (3-4 šolske ure) pa eksperimentom. Naloge, ki jih bomo reševali, bodo s preteklih fizikalnih tekmovanj, eksperimentalne naloge z olimpijad, teoretične naloge tudi iz državnih tekmovanj in izbirnih tekmovanj za olimpijsko ekipo.

Če bi se radi priprav udeležili, nam pišite na naslov jurij.bajc@pef.uni-lj.si. Nadaljnje informacije boste dobili po elektronski pošti. Število udeležencev na vsakem srečanju je omejeno, velja pravilo: kdor prej pride, ima prednost.

Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in nikakor (niti formalno, niti neformalno) ne vpliva na kriterije izbora olimpijske ekipe.

Prijavnine ni. Prevoz in hrano si organizirate sami. Potnih stroškov ne krijemo. Sicer pa vabljeni!

Jurij Bajc in Barbara Rovšek, organizatorja priprav.

 

 

19. 7. 2016

Slovenski dijaki na fizikalni olimpijadi ponovno odlični

Logo IPhO 2016                 

Od 11. do 17. julija 2016 je v zimsko-poletnem vremenu v Zürichu potekala 47. Mednarodna fizikalna olimpijada (MFO) v skupni organizaciji Švice in Lihtenštajna. Pri reševanju treh teoretičnih in dveh eksperimentalnih nalog se je v dveh dnevih in skupaj 10 urah pomerilo skoraj 400 dijakov iz 84 držav s celega sveta. Člani slovenske ekipe so bili Tomaž CvetkoAleksej Jurca in Jakob Robnik, vsi trije z Gimnazije Bežigrad, Jernej Debevc s Prve gimnazije Maribor in Luka Govedič z II. gimnazije Maribor. 

 
Tudi letošnje uvrstitve slovenskih dijakov so izjemne: štirje so se domov vrnili ovenčani z bronastimi medaljami, eden je prejel pohvalo. Trije maturanti iz ekipe bodo v prihodnjem letu  v Ljubljani študirali fiziko. Dvema iz ekipe se bo nova priložnost za osvajanje medalj ponudila prihodnje leto na Baliju v Indoneziji. 
 
Na fotografiji so zadovoljni osvajalci medalj in pohvale po slovesni podelitvi medalj v koncertni dvorani Tonhalle v Zürichu. Stojijo, z leve, Tomaž, Jakob, Luka, Jernej in Aleksej.
 
Slovenska ekipa na IPho 2016
1. 3. 2015

Mednarodna fizikalna olimpijada 2015

Od 5. do 12. julija je v Mumbaju (Indija) potekala 46. mednarodna fizikalna olimpijada, ki so se je udeležili tudi naši srednješolci. V ekipi so bili Tomaž Cvetko (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Jakob Jazbec (ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola), Aleksej Jurca (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Blaž Karner (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Žan Kokalj (II. gimnazija Maribor). Vseh pet olimpijcev je osvojilo bronaste medalje. Kako je olimpijado doživljal in preživel udeleženec Tomaž Cvetko, si lahko preberete tukaj >>.

24. 5. 2017

Uspeh slovenskih dijakov na 1. EFO v Tartuju v Estoniji: 3 srebrne in 1 bronasta medalja

Med 20. in 24. majem 2017 je v Tartuju in Talinu v Estoniji potekala 1. EFO, evropska fizikalna olimpijada. Tekmovalo je 91 dijakov iz 20 držav, med katerimi so bile poleg 16 evropskih še Brazilija, Singapur, Tadžikistan in Turčija. Slovensko ekipo smo izbrali na izbirnem tekmovanju 21. aprila 2017. V ekipo so se uvrstili dijaki Aleksej Jurca in Marko Čmrlec iz Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, Luka Govedič in Urban Duh iz II. gimnazije v Mariboru ter Klemen Bogataj iz Gimnazije Škofja Loka.

Evropska fizikalna olimpijada je sestavljena iz eksperimentalnega in teoretičnega dela. Prvi dan so dijaki tekmovali v reševanju eksperimenalne naloge, naslednji dan v reševanju treh teoretičnih nalog. Vsak del tekmovanja je trajal 5 celih ur. V tem je evropska olimpijada podobna mednarodni fizikalni olimpijadi (MFO). Precej drugačne pa so bile naloge – spremljevalca ekipe sva imela s prevajanjem bistveno manj dela kot običajno na mednarodni olimpijadi. Če so na MFO naloge podrobno strukturirane in imajo precej dolga spremljevalna besedila, so bila na 1. EFO besedila nalog kratka, naloge pa zastavljene problemsko, brez usmerjanj in namigov – in zato precej težje ter velik izziv ne le za tekmovalce, ampak tudi za vodje ekip. Take vrste nalog lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Kogar zanimajo naloge, jih lahko najde v jezikih vseh sodelujočih držav na spletnih straneh organizatorja.

Urban in Marko med reševanjem eksperimentalne naloge.  

 

In bera nagrad? Odlična. Aleksej, Luka in Marko so si prislužili srebrne medalje, Urban bronasto, Klemnu se je medalja izmuznila (si pa je po objavi neuradnih rezultatov z uspešno utemeljitvijo svojega originalnega načina reševanja dela eksperimentalne naloge priboril kar veliko dodatnih točk).

Na sliki so Marko, Urban, Luka, Aleksej in Klemen, po slavnostni podelitvi medalj, kjer je udeležencem olimpijade uvodne spodbudne besede namenila tudi estonska predsednica Kersti Kaljulaid.

 

Letošnja ekipa potuje v isti zasedbi v juliju 2017 tudi na 48. MFO v Indonezijo. Za prihodnost si želimo, da se mednarodnih fizikalnih tekmovanj udeleži več različnih dijakov in po možnosti tudi dijakinj. Pravila za izbor ekip, ki se bodo udeležile EFO v prihodnjih letih, bomo objavili na spletnih straneh DMFA Slovenije. Predvidoma bo 2. EFO v Rusiji, 3. v Romuniji in 4., leta 2020, v Sloveniji.

 

23. 5. 2017

Ekipa na 1. EFO v Talinu

Medtem, ko se ocenjevalci potijo nad izdelki tekmovalcev na 1. evropski fizikalni olimpijadi, si ti ogledujejo znamenitosti glavnega mesta baltske države Estonije.

Slovenska ekipa na 1. EFO v Talinu 2017