Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2021 / 2022

Splošne informacije

S šolskim letom 2018 / 2019 uvajamo kot enotno vstopno raven šolsko tekmovanje. Vsebinsko to ne predstavlja spremembe glede na lansko leto, a formalno poenostavlja organizacijo in izvedbo tekmovanja in omogoča upoštevanje večjega števila dijakov pri določanju dobitnikov zlatih priznanj. Na vsaki šoli bo mogoče izbrati za posamezno tekmovalno skupino ali želite izpeljati šolsko tekmovanje ali ne. Za skupine, za katere šolskega tekmovanja ne boste izpeljali, bodo vsi na šolsko tekmovanje prijavljeni dijaki avtomatsko predlagani na naslednjo stopnjo, torej na regijsko tekmovanje.

Tekmovanje srednješolcev iz fizike poteka v treh tekmovalnih skupinah I, II, III, razdeljenih po snovi. Tekmovanje poteka v do petih stopnjah: šolsko tekmovanje, regijsko tekmovanje, državno tekmovanje, izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi in dve mednarodni fizikalni olimpijadi. Tisti, ki boste želeli tekmovati v kateri koli skupini, se boste na tekmovanje prijavili pri svojem učitelju na šoli. Termini izvedbe posameznih stopenj tekmovanja so v tabeli spodaj. Vodje tekmovanj na šolah in tekmovalce prosimo, da so na posamezne termine zelo pozorni, ker program za prijavo samostojno odpira in zapira možnosti, tako da predčasne in zamudne prijave niso mogoče.

Opozorilo: Ker je vstopna stopnja tekmovanja od šolskega leta 2018/2019 naprej šolsko tekmovanje, je potrebno vse prijave opraviti od vključno [[Solsko.ZacetekPrijave|d. M. yyyy]] do vključno [[Solsko.KonecPrijave|d. M. yyyy 'do' H.mm]].

Šolsko tekmovanje poteka po posameznih šolah in je namenjeno zgolj kot pomoč za šole, kjer zaradi velikega zanimanja v posameznih skupinah izvajajo izbirno tekmovanja za udeležbo na regijskem tekmovanju. Ne glede na rezultate na šolskem tekmovanju lahko šola predlaga za regijsko tekmovanje tekmovalce po lastni presoji. Edina omejitev je, da se na regijsko tekmovanje lahko uvrsti le, kdor je bil v svojo skupino prijavljen na šolskem tekmovanju.

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2021 / 2022 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Regijsko tekmovanje petek, 18. marec 2022 ob 13.30
Državno tekmovanje sobota, 9. april 2022 ob 10.00
Izbirno tekmovanje petek, 22. april 2022 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2021 / 2022 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na prijavljenega tekmovalca na regijsko tekmovanje. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 18. 3. 2022 s pričetkom med 14.00 in 14.30 hkrati potekalo po posameznih regijah v srednjih šolah, objavljenih v spodnji tabeli. Sodelujoči učitelji fizike, člani regijske tekmovalne komisije, se morajo javiti organizatorju tekmovanja na šoli gostiteljici najkasneje pol ure pred začetkom tekmovanja.

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska in koroška regijaŠC Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske KonjiceJernej Kamenšek
2 Dolenjska, zasavska in posavska regijaGimnazija in ekonomska sr. šola TrbovljePetra Zelenšek
3 Gorenjska regijaGimnazija JeseniceMatej Erjavec
4 Ljubljanska regija 0Gimnazija Šentvid LjubljanaGoran Mitrovič
5 Ljubljanska regija 1Gimnazija Vič, LjubljanaTimotej Maroševič
6 Mariborska in pomurska regijaII. gimnazija MariborMatjaž Črček
7 Obalna regijaGimnazija KoperNevio Miklavčič
8 Severno-primorska regijaŠC Postojna, Srednja šolaJadran Aleksić Tscherkassky

Tekmovalci iz posameznih srednjih šol bodo tekmovali na tisti šoli, ki gosti regijsko tekmovanje v regiji, v katero sodi srednja šola, ki jo tekmovalec obiskuje. Tekmovanje bodo nadzorovali učitelji fizike s srednjih šol, ki bodo imele tekmovalce na tekmovanju, in drugi zainteresirani učitelji fizike iz srednjih šol. Ti učitelji bodo po zaključku reševanja nalog tudi ocenjevali izdelke. Organizatorji regijskega tekmovanja in učitelji ocenjevalci bodo dobili potrdila DMFA Slovenije za organizacijo tekmovanja oziroma ocenjevanje izdelkov na tekmovanju (20.a člen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Na državno tekmovanje se bo iz posamezne regije uvrstilo toliko tekmovalcev, kot je navedeno v tabeli Število tekmovalcev iz posamezne regije. Udeležence državnega tekmovanja iz vsake regije bo določila komisija v posamezni regiji. Komisija mora določiti udeležence državnega tekmovanja najkasneje do 25. 3. 2022. Za interna pravila določanja udeležencev državnega tekmovanja se mora komisija dogovoriti pred ocenjevanjem izdelkov.

Šifrirani rezultati tekmovanja (točke po posameznih nalogah in seštevek točk) bodo vodjem tekmovanja na posameznih šolah za tekmovalce svoje šole dosegljivi na InfoServerju na dan tekmovanja. Končne rezultate, udeležence državnega tekmovanja in prejemnike bronastih priznanj bo Komisija za popularizacijo objavila na InfoServerju po pritožnem roku, najkasneje pa 25. 3. 2022.

Ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja do prvega torka po tekmovanju do 14. ure preko svojega mentorja predsedniku regijske tekmovalne komisije. Pritožna komisija bo upoštevala vse ugovore, ki jih bo prejela do 22. 3. 2022. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje bo 9. 4. 2022. Soorganizator državnega tekmovanja je . Predvideni začetek tekmovanja je ob 10.00, podroben urnik državnega tekmovanja bo vsem udeležencem viden na InfoServerju ob zaključku šolskega tekmovanja.

Prejemniki nagrad in zlatih priznanj ter udeleženci izbirnega tekmovanja za olimpijski ekipi bodo objavljeni na spletni strani, končni rezultati pa na InfoServerju, oboje po pritožnem roku, najkasneje pa 16. 4. 2022.

Pisni ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja na naslov:

DMFA Slovenije
Jurij Bajc
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Upoštevali bomo vse ugovore, ki bodo po pošti prispeli na sedež društva do 13. 4. 2022 do 15.00. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Zaključna slovesnost ni predvidena.

Izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi

Tekmovanje bo izvedeno v petek, 22. 4. 2022, na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Tekmovalec mora na tekmovanje prinesti osebni dokument z veljavnostjo najmanj do 31. decembra 2020. Rezultati tekmovanja in člani obeh slovenskih olimpijskih ekip bodo razglašeni po koncu tekmovanja. Člani obeh ekip bodo izbrani v skladu z Merili izbora.

Evropska in Mednarodna olimpijada

V letu 2021 bo 5. evropska fizikalna olimpijada potekala oddaljeno od 18. do 26. junija v organizaciji Estonije in 51. mednarodna fizikalna olimpijada predvidoma v živo od 17. do 25. julija v Vilni v Litvi. Organizirane priprave na mednarodno fizikalno olimpijado bodo predvidoma v času od 17. do 29. maja v skupnem obsegu tri ali štiri dni, odvisno od razpoložljivega časa izvajalcev priprav na Pedagoški fakulteti, Oddelek za fiziko in tehniko, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana in na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Točni datumi priprav bodo določeni ob koncu izbirnega tekmovanja 22. 4. 2022. Priprave so za udeležence olimpijad obvezne.


Datum: 31. 7. 2021 Predsednica Društva
dr. Nežka Mramor Kosta