Vsebinski program tekmovanja osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja

Šolsko in državno tekmovanje

Pri obvladovanju osnovnih pojmov orientacije po nebu oz. sferne trigonometrije in dinamike neba naj mentorji več primerov posvetijo preglednim skicam neba in legam nebesnih teles na njem, ki jih je mogoče dobiti v našteti literaturi.

Osnovna šola

Učenci morajo poznati:

 • osnove orientacije na Zemlji (smeri neba, zemljepisna širina in dolžina, vrtenje Zemlje in čas, koledar in letni časi);
 • osnove orientacije po nebu in glavne točke ter kroge na nebesni krogli (nebesni poli, zenit in nadir, višina nebesnih teles, višina polov v danem opazovališču, nebesni ekvator, ekliptika, nebesni meridijan):
 • dinamiko neba (kulminacija, vzid in zaid nebesnih teles)
 • rabo vrtljive zvezdne karte - razbrati videz neba v določenem trenutku, odčitavanje vzhodov in zahodov nebesnih teles, kulminacija nebesnih teles, položaj Sonca in ozvezdij;
 • osnovne pojme splošne astronomije (položaji planetov v prostoru – zgornja in spodnja konjunkcija, opozicija, elongacija);
 • različna vesoljska telesa (planeti, kometi, asteroidi, lune, zvezde, zvezdne kopice, meglice, različni tipi galaksij);
 • osnovne pojme astrofizike (zgradba planetov, Sonca, barva zvezd in njihova temperatura);
 • osnovno zgradbo optičnih teleskopov (refraktor, reflektor).

Pri računskih nalogah je potrebno poznati:

 • osnove geometrije (podobni trikotniki, Pitagorov izrek, obseg in ploščina kroga);
 • osnovne enačbe za enakomerno gibanje (pot, čas, definicija hitrosti);
 • pretvarjanje osnovnih in sestavljenih fizikalnih enot za pot, čas in hitrost.

Literatura

 • Astronomija, France Avsec, Marijan Prosen, DMFA, 1993;
 • Zvezdni atlas (I in II del), Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007
 • Ozvezdja, Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007;
 • vrtljiva zvezdna karta.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike

MOAA je namenjena samo srednješolcem.