Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2022 / 2023

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022 / 2023 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 15. februar 2023 ob 13.00
Regijsko tekmovanje četrtek, 13. april 2023 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 20. maj 2023 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2022 / 2023 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje bo 15. 2. 2023 ob 13.00 obvezno za vse šole v Sloveniji.

Naloge za šolsko tekmovanje so enotne in obvezne za vse šole, dostopne bodo le na Informacijskem strežniku DMFA.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Ob prijavi tekmovalcev na področno tekmovanje iz fizike se bo moral z vsake šole prijaviti v področno tekmovalno komisijo vsaj en učitelj fizike. Ta učitelj bo sodeloval pri izvedbi področnega tekmovanja kot nadzorni učitelj in/ali ocenjevalec. Prijave tekmovalcev ne boste mogli zaključiti, če ne boste imeli prijavljenih učiteljev za področno tekmovalno komisijo. Če je na kakšni šoli problem, da predvideno noben učitelj fizike opravičeno (ob vednosti vodstva šole) ne bi mogel sodelovati v področni tekmovalni komisiji, se morate pred dokončnostjo prijave posvetovati z državno tekmovalno komisijo (fios@dmfa.si). Učitelji fizike, ki boste sodelovali na področnem tekmovanju (člani področne tekmovalne komisije), se morate javiti organizatorju področnega tekmovanja pol ure pred začetkom tekmovanja, da boste lahko komisijsko odprli zapečatene naloge.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 13. 4. 2023 ob 14.00 v naslednjih krajih:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska regija I OŠ Ljubečna
2 Celjska regija II OŠ Podčetrtek Petra Mirt
3 Dolenjska regija in Bela krajina OŠ Drska Katja Pečaver
4 Domžalsko-kamniška regija OŠ Domžale Marjan Grilj
5 Gorenjska regija I OŠ Gorje Jera Stojko
6 Gorenjska regija II OŠ Orehek Kranj Tomaž Ahčin
7 Koroška regija OŠ Šentjanž pri Dravogradu Janja Rotovnik
8 Ljubljanska regija I OŠ Dravlje, Ljubljana Vesna Harej
9 Ljubljanska regija II OŠ Šmarje - Sap Mateja Pogorelc
10 Ljubljanska regija III OŠ Vide Pregarc, Ljubljana Katja Presetnik
11 Mariborska regija I OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru Dominik Robič
12 Mariborska regija II OŠ Janka Padežnika Maribor Suzana Tomšič Mavrič
13 Obalna regija OŠ Koper Katarina Podgajski
14 Pomurska regija OŠ Križevci Lenart Barat
15 Posavska regija OŠ Globoko Danijela Pezdirc
16 Severno-primorska regija OŠ Frana Erjavca Nova Gorica Klemen Leban
17 Zasavska regija OŠ Ivana Skvarče, Zagorje Vanja Celestina

Šolo-gostiteljico regijskega tekmovanja za svojo regijo lahko vsaka šola vidi na informacijskem strežniku.

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje bo 20. 5. 2023 ob 10.00 v naslednjih krajih:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Jugozahodna Slovenija
2 Osrednja Slovenija
3 Severna in severovzhodna Slovenija

Šolo-gostiteljico državnega tekmovanja za svoje področje lahko vsaka šola vidi na informacijskem strežniku.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na predsednika državne tekmovalne komisije. Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do 24. 5. 2023 do 14.00 ne glede na način prenosa.

.

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2022 bo 18. 6. 2022 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 17.00.

Pravila tekmovanja

Pravila tekmovanja so objavljena v Pravilniku o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. Učenci šol s fleksibilnim predmetnikom pri fiziki tekmujejo na šolskem in področnem tekmovanju v posebni tekmovalni kategoriji.

Posebej opozarjamo, da lahko tekmovalci na tekmovanjih uporabljajo le pisalni in risalni pribor, geotrikotnik in žepno računalo. V prostore, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radioaparatov, prenosnih telefonov,…). Učenci lahko na tekmovanju uporabljajo naslednji list s formulami (PDF), uporaba učbenikov, zbirk nalog, zapiskov in druge literature pa ni dovoljena.


Datum: 31. 7. 2022 Predsednica Društva
dr. Nežka Mramor Kosta