Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2023 / 2024

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 14. februar 2024 ob 13.00
Regijsko tekmovanje četrtek, 11. april 2024 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 18. maj 2024 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje bo 14. 2. 2024 ob 13.00 obvezno za vse šole v Sloveniji.

Naloge za šolsko tekmovanje so enotne in obvezne za vse šole, dostopne bodo le na Informacijskem strežniku DMFA.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Ob prijavi tekmovalcev na področno tekmovanje iz fizike se bo moral z vsake šole prijaviti v področno tekmovalno komisijo vsaj en učitelj fizike. Ta učitelj bo sodeloval pri izvedbi področnega tekmovanja kot nadzorni učitelj in/ali ocenjevalec. Prijave tekmovalcev ne boste mogli zaključiti, če ne boste imeli prijavljenih učiteljev za področno tekmovalno komisijo. Če je na kakšni šoli problem, da predvideno noben učitelj fizike opravičeno (ob vednosti vodstva šole) ne bi mogel sodelovati v področni tekmovalni komisiji, se morate pred dokončnostjo prijave posvetovati z državno tekmovalno komisijo (fios@dmfa.si). Učitelji fizike, ki boste sodelovali na področnem tekmovanju (člani področne tekmovalne komisije), se morate javiti organizatorju področnega tekmovanja pol ure pred začetkom tekmovanja, da boste lahko komisijsko odprli zapečatene naloge.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 11. 4. 2024 ob 14.00 v naslednjih krajih:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska regija I OŠ Lava, Celje Brina Posinek
2 Celjska regija II OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice Martina Kranjc
3 Dolenjska regija in Bela krajina OŠ Mirana Jarca Črnomelj Rok Peteh
4 Domžalsko-kamniška regija OŠ Domžale. PŠ Ihan Marjan Grilj
5 Gorenjska regija I OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica Nina Kožar Mencinger
6 Gorenjska regija II OŠ Matije Valjavca, Preddvor Barbara Pesjak
7 Koroška regija Druga OŠ Slovenj Gradec Anita Pokržnik
8 Ljubljanska regija I OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana Primož Trček
9 Ljubljanska regija II OŠ Šmarje - Sap Mateja Pogorelc
10 Ljubljanska regija III OŠ Polje Polona Theuerschuh
11 Mariborska regija I OŠ Fram Oskar Krevh
12 Mariborska regija II OŠ Rudolfa Maistra Šentilj Uroš Gašpar
13 Obalna regija OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača Tilen Miklavec
14 Pomurska regija OŠ Puconci Gregor Nemec
15 Posavska regija OŠ Šentjernej Roman Turk
16 Severno-primorska regija OŠ Solkan Dolores Cingerle Lozar
17 Zasavska regija OŠ Ivana Kavčiča, Izlake Metod Bajde

Šolo-gostiteljico regijskega tekmovanja za svojo regijo lahko vsaka šola vidi na informacijskem strežniku.

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje bo 18. 5. 2024 ob 10.00 v naslednjih krajih:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Osrednja Slovenija UL, Pedagoška fakulteta Saša Dolenc
2 Severna in severovzhodna Slovenija UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Eva Klemenčič

Šolo-gostiteljico državnega tekmovanja za svoje področje lahko vsaka šola vidi na informacijskem strežniku.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na predsednika državne tekmovalne komisije. Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do 22. 5. 2024 do 14.00 ne glede na način prenosa.

.

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2024 bo 2. 6. 2024 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 18.00.

Pravila tekmovanja

Pravila tekmovanja so objavljena v Pravilniku o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja.

Posebej opozarjamo, da lahko tekmovalci na tekmovanjih uporabljajo le pisalni in risalni pribor, geotrikotnik in žepno računalo. V prostore, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radioaparatov, prenosnih telefonov,…). Učenci lahko na tekmovanju uporabljajo naslednji list s formulami (PDF), uporaba učbenikov, zbirk nalog, zapiskov in druge literature pa ni dovoljena.


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik