Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Zgodovina tekmovanja

Posamezna tekmovanja iz fizike za osnovnošolce so potekala že pred letom 1980, prvo republiško tekmovanje pa je bilo maja 1981 na Pedagoški akademiji v Mariboru v okviru 5. srečanja mladih tehnikov Slovenije, na katerem je sodelovalo 16 ekip iz sedmih razredov in 22 ekip iz osmih razredov. Že naslednje leto so fiziki v Mariboru skupaj z DMFA Slovenije organizirali samostojno republiško tekmovanje, leta 2018 pa je bilo že 38. tekmovanje. Podobno kot se je dogajalo s Slovenijo, so se tekmovanja iz republiških leta 1992 prelevila v državna tekmovanja, od leta 1994 pa osnovnošolci tekmujejo za zlata, srebrna in bronasta Stefanova priznanja.

Fizikalna tekmovanja so se včasih nekoliko razlikovala od ostalih osnovnošolskih tekmovanj. Glavni razliki sta bili v tem, da niso tekmovali posamezniki, ampak dvočlanske šolske ekipe, in v tem, da so na državnem tekmovanju učenci poleg teoretičnih nalog reševali tudi eksperimentalne naloge. Od leta 1999/2000 dalje je bil na državnem tekmovanju teoretični del ocenjevan posamično, eksperimentalni del pa še vedno ekipno. Od šolskega leta 2005/2006 dalje pa učenci na vseh ravneh tekmujejo posamično. Samostojno rešujejo tudi eksperimentalne naloge. Do leta 2012/13 so na državnem tekmovanju reševali dve eksperimentalni nalogi, od leta 2013/2014 naprej pa je eksperimentalna naloga samo ena.

Cilji in namen tekmovanja

  • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju fizike,
  • popularizacija fizike,
  • odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje za priznanja Čmrlj
  • področno tekmovanje za bronasto in srebrno Stefanovo priznanje
  • državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na področnem tekmovanju področna tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) priznanje Čmrlj, na področnem tekmovanju bronasto in srebrno Stefanovo priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato Stefanovo priznanje, nekateri pa tudi praktične nagrade.

Poletne šole

Za najuspešnejše tekmovalce na državnem tekmovanju organiziramo tudi poletno šolo, kjer lahko učenci v prijetnem vzdušju s sovrstniki spoznavajo dodatne fizikalne vsebine.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Saša Dolenc
E-pošta: fios@dmfa.si