Vsebinski program tekmovanja v znanju gospodarstva

I. skupina: gospodarstvo

Teme za šolsko in državno tekmovanje:

Temeljni ekonomski problem in gospodarjenje, koristnost, premica cene, krivulja možnosti proizvodnje, proizvodnja (stroški, poslovni izid, kazalniki uspešnosti), trg in konkurenca (povpraševanje, ponudba, tržno ravnovesje, nepopolna konkurenca), razdelitev in značilnosti delniških družb.

Tekmovalci bodo reševali:

  • naloge objektivnega tipa,
  • računske naloge in
  • analizo strokovnega besedila.

Literatura:

  • Helena Fortič, Razvoj in delovanje gospodarstva, Sodobno gospodarstvo, DZS, Ljubljana, 2012
  • Nataša Vrčon Tratar, Sodobno gospodarstvo 2, Razvoj in delovanje gospodarstva, Mohorjeva, Celovec, 2010