Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike

Zgodovina tekmovanja

Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike poteka od leta 2001. Na pobudo učiteljev matematike v teh šolah smo pri DMFA Slovenije pristopili k izvajanju posebnega tekmovanja za poklicnih šol. Do tedaj so vsi srednješolci lahko tekmovali le v okviru Matematičnega tekmovanja srednješolcev, ki pa je zaradi zelo velikih razlik v matematičnih vsebinah srednjih šol in v interesih dijakov posameznih kategorij srednjih šol izgubljalo svoj osnovni namen popularizacije matematike.

Z vpeljavo tekmovanja, prilagojenega dijakom srednjih poklicnih šol, se je interes za vključevanje v matematična tekmovanja med temi srednješolci precej povečal. V šolskem letu 2004/05 se je v tekmovanje vključilo več kot 1600 dijakov z 78 šol.

Tekmovanje Kenguru

Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru poteka po šolah. Dijaki se za tekmovanje prijavijo na svoji šoli. Vsaka šola ima omogočen dostop do nalog za vse tekmovalne kategorije in jezikovne inačice en dan pred tekmovanjem.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje poteka po regijah. Na tekmovanju sodelujejo le dijaki, ki jih izbere Komisija na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja.

Državno tekmovanje

Na tekmovanju sodelujejo le dijaki, ki jih izbere Komisija na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja.

Naloge

Naloge za šolsko tekmovanje pripravi komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, naloge za regijsko in državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na regijskem tekmovanju regijska tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Damijan Visočnik
E-pošta: massc@dmfa.si