Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"cicrle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Regijsko", "Državno"],["2001", 1367, 220, 62],["2002", 1592, 353, 57],["2003", 1785, 405, 66],["2004", 1611, 480, 59],["2005", 1603, 391, 59],["2006", 1757, 370, 54],["2007", 1503, 327, 62],["2008", 1460, 385, 62],["2009", 1455, 295, 56],["2010", 1194, 321, 58],["2011", 1239, 282, 66],["2012", 1236, 262, 62],["2013", 1286, 323, 70],["2014", 1190, 312, 64],["2015", 1146, 299, 71],["2016", 1334, null, 97],["2017", 1290, null, 106],["2018", 1168, null, 85],["2019", 1119, null, 103],["2021", 274, null, 43],["2022", 742, null, 100]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 2000/2001.