Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike izdaja Društvo

Razpis tekmovanja dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike v šolskem letu 2023 / 2024

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 21. marec 2024 ob 13.00
Državno tekmovanje sobota, 20. april 2024 ob 9.30

Pred prijavo na šolsko raven tekmovanja morate od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo izpišete preko informacijskega strežnika. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate hraniti do konca šolskega leta. Tekmovalca ne smete prijaviti na tekmovanje, če nimate ustrezne izjave.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Na informacijskem strežniku so že vidni termini prejema tekmovalnih nalog in drugih aktivnosti v zvezi s tekmovanjem. Predsednik šolske tekmovalne komisije naj bo zlasti v času pred samo izvedbo šolskega tekmovanja pozoren na obvestila in navodila, ki jih bo državna tekmovalna komisija posredovala preko informacijskega strežnika ali elektronske pošte.

Šolska tekmovalna komisija uporabi informacijski strežnik za vrednotenje izdelkov šolskega tekmovanja, s katerim se vključujemo v tekmovanje Mednarodni matematični kenguru (oglejte si pravila), in za pošiljanje poročila o tekmovanju. Pri tem mora v okviru predpisanih terminov predvideti potreben čas za reševanje morebitnih pritožb.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali angleški jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Državno tekmovanje

Po zaključenem šolskem tekmovanju se bo sestala državna tekmovalna komisija in izbrala udeležence državne ravni tekmovanja ter izbor posredovala šolam preko informacijskega strežnika. Učitelji mentorji izbranih tekmovalcev morajo nato preko informacijskega strežnika takoj sporočiti podatke, ki jih državna tekmovalna komisija in šole gostiteljice potrebujejo za optimalno organizacijo in izvedbo državnega tekmovanja.

Vsaka šola, ki ima na državno raven tekmovanja uvrščene tekmovalce, mora predlagati vsaj enega nadzornega učitelja (učitelja matematike ali drugega strokovnega sodelavca v dogovoru z državno tekmovalno komisijo). Nadzorni učitelji se zberejo pri organizatorju državnega tekmovanja vsaj pol ure pred začetkom tekmovanja, da skupaj odprejo zapečatene naloge.

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska regija ŠC Velenje, Šola za storitvene dejavnosti Sanja Ograjenšek
2 Dolenjska regija ŠC Novo mesto, Sr. gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Dina Šmalc
3 Gorenjska regija Gimnazija Jesenice Urša Pretner
4 Ljubljanska regija - jug Gimnazija Vič, Ljubljana Hanka Lebič
5 Ljubljanska regija - sever Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana Janez Šparovec
6 Mariborska regija Sr. ekonomska šola in gimnazija Maribor Vesna Dukarič Leskovar
7 Pomurska regija Ekonomska šola Murska Sobota, Sr. šola in gimn. Jasna Gomboc
8 Primorska regija Sr. tehniška šola Koper Andreja Lenassi

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 25. 4. 2024 do 14.00. V skladu s 44. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 25. 4. 2024 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Priznanja

Vsa priznanja, ki jih bodo dijaki osvojili na katerikoli ravni tekmovanja, bodo odposlana na šolo po zaključku vseh ravni matematičnega tekmovanja srednješolcev. Priložena bodo tudi potrdila učiteljem mentorjem, in sicer za mentorstva dijakom in sodelovanje v tekmovalnih komisijah.

Informacije in napotki

Veliko informacij in napotkov najdete na spletnih straneh DMFA Slovenije, posebej na tistih, ki so namenjena matematičnemu tekmovanju dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije ali kratko tekmovanju kategorije C. Srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskega programa in ki se ne nameravajo udeležiti mednarodnih tekmovanj, lahko tekmujejo v okviru matematičnega tekmovanja dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol (tekmovanje kategorije B).

Posebej vas opozarjamo, da dosledno upoštevate datume oziroma roke, v okviru katerih je potrebno izvesti določeno aktivnost in ki so že vidni na informacijskem strežniku.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov massc@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik