Komisija za tekmovanje

V skladu s 4. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju naravoslovja Kresnička je Upravni odbor DMFA Slovenije potrdil Komisijo za tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička za šol. leto 2023 / 2024 v sestavi:

Člani komisije še niso evidentirani.