Vsebinski program tekmovanja v znanju naravoslovja Kresnička

Vsebine v razpisanih poskusih se delno navezujejo na vsebine v učnih načrtih za naravoslovne predmete. Pričakujemo starosti otrok primerno splošno in naravoslovno razgledanost.

Med cilji je v učnih načrtih zapisano tudi razvijanje spretnosti in usvajanje naravoslovnih postopkov, kot so usmerjeno in načrtno opazovanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, opredelitev dejavnikov poskusov, napovedovanje, grafično prikazovanje ugotovitev, oblikovanje in branje preglednic ter grafov, sklepanje in povezovanje vzrokov s posledicami, vrednotenje in interpretacija, oblikovanje zaključkov, … Vse te naravoslovne zmožnosti se preverjajo in tudi razvijajo ob izvajanju razpisanih poskusov ter reševanju tekmovalnih nalog.