Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju v razvedrilni matematiki izdaja Društvo

Razpis tekmovanja v razvedrilni matematiki v šolskem letu 2023 / 2024

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje torek, 12. december 2023 ob 11.00: 1. razred OŠ, 2. razred OŠ, 3. razred OŠ
torek, 12. december 2023 ob 13.00: 4. razred OŠ, 5. razred OŠ, 6. razred OŠ, 7. razred OŠ, 8. razred OŠ, 9. razred OŠ
torek, 12. december 2023 ob 14.00: 1. letnik SŠ, 2. letnik SŠ, 3. letnik SŠ, 4. letnik SŠ
Državno tekmovanje sobota, 3. februar 2024 ob 9.00
Učenci od prvega do tretjega razreda pričnejo s tekmovanjem ob 11.00, učenci od četrtega do devetega razreda pričnejo s tekmovanjem ob 13.00, dijaki pa pričnejo s tekmovanjem ob 14.00, tako kot je razpisano.

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo znanost in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje za javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja, žal, ne more udeležiti.

Na šolskem tekmovanju lahko sodelujejo učenci vseh razredov OŠ in dijaki vseh letnikov SŠ. Na državno tekmovanje se lahko uvrstijo le učenci od 6. do 9. razreda OŠ in dijaki vseh letnikov SŠ.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Dovoljeni pripomočki

Učenci in dijaki lahko na tekmovanju uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor, geotrikotnik, uporaba drugih pripomočkov ni dovoljena.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Dostop je mogoč z geslom, ki vam ga dodelimo in pred tekmovanjem pošljemo na šolo. Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Vsak udeleženec šolskega tekmovanja iz prvega razreda OŠ prejme kot darilo didaktično igračo. Igrače bodo poslane po šolah predvidoma v enem mesecu po zaključku šolskega tekmovanja.

Državno tekmovanje

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Gostitelji državnega tekmovanja bodo:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska regija OŠ Mozirje Nina Budna
2 Jugovzhodna Slovenija OŠ Bršljin Rok Krese
3 Osrednja Slovenija OŠ OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana Metka Kenda
4 Osrednja Slovenija SŠ Gimnazija Kranj Anže Zupanec
5 Severna Slovenija OŠ Fram Polona Čuk Kozoderc
6 Zahodna Slovenija Gimnazija Nova Gorica Ana Kretič Mamič

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 12. 2. 2024 do 15.00. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 12. 2. 2024 do 15.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2024 bo 2. 6. 2024 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 18.00.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov rm@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik