Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"circle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Državno"],["2011", 825, 247],["2012", 2471, 397],["2013", 3953, 422],["2014", 4950, 462],["2015", 6382, 542],["2016", 7193, 531],["2017", 7208, 557],["2018", 10356, 589],["2019", 12722, 589],["2020", 12529, 564],["2021", 8090, 363],["2022", 11090, 438],["2023", 12293, 465],["2024", 11887, 477]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 1990/1991.