Priprave na mednarodna tekmovanja

Celoletne sobotne priprave na tekmovanja iz fizike

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organiziramo celoletne sobotne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Vsako leto pripravimo 8 ali 9 srečanj, ki se dogajajo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, ob sobotah (točne datume določimo sproti).

Vsakokrat se dobimo ob 9.00, posamezno srečanje traja 6 šolskih ur (do 14.00). Pol srečanja je namenjenega reševanju teoretičnih nalog, druga polovica srečanja pa eksperimentom. Naloge, ki jih rešujemo, so s preteklih fizikalnih tekmovanj, eksperimentalne naloge z olimpijad, teoretične naloge tudi iz državnih tekmovanj in izbirnih tekmovanj za olimpijsko ekipo. Če je prijav na posamezno srečanjo dovolj, dijake razdelimo v dve skupini in teorijo izvajamo prilagojeno (1. in 2. letnik skupaj ter 3. in 4. letnik skupaj, oziroma po željah udeležencev). Priprave vodiva Barbara Rovšek in Jurij Bajc.

Če bi rada ali rad na pripravah sodelovala ali sodeloval, izpolni kratek obrazec (da te bomo lahko obvestili o datumih srečanj, vključno s prvim).

Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in nikakor (niti formalno, niti neformalno) ne vpliva na kriterije izbora olimpijske ekipe.

Prijavnine ni. Prevoz in hrano si organizirate sami. Potnih stroškov ne krijemo. Sicer pa vabljeni!

Intenzivne nekajdnevne spomladansko-poletne priprave na MFO

Vsako leto potekajo približno en mesec pred Mednarodno fizikalno olimpijado kratke intenzivne priprave na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Priprave so za udeležence olimpijade obvezne. Natančen termin in urnik priprav objavimo vsako leto sproti.