Izbirni testi za mednarodna tekmovanja 2023 / 2024

Po zaključenem državnem tekmovanju organiziramo še izbirno tekmovanje za kandidate za obe olimpijski ekipi (za EFO in za MFO). Na izbirno tekmovanje povabimo najmanj 16 dijakov z najboljšimi rezultati na državnem tekmovanju. Običajno so to dijaki, ki so tekmovali v III. skupini, ni pa nujno. Povabimo lahko tudi najboljše iz II. skupine. Izbirno tekmovanje poteka na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, praviloma v zadnji tretjini aprila, letos je to 26. 4. 2023. Zbor tekmovalcev je ob 10.40 pred vhodom stavbe fizike, Jadranska 19.

O uvrstitvi med 8 članov obeh olimpijskih ekip odloča vsota točk, ki jih je posameznik dosegel na državnem in izbirnem tekmovanju, če je tekmoval v III. skupini, ter vsota polovice točk z državnega in vseh točk z izbirnega tekmovanja, če je posameznik tekmoval v II. skupini. Naloge na izbirnem tekmovanju so enake za vse.