Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Informacijski strežnik DMFA Slovenije nudi računalniško podporo 41 tekmovanjem v znanju. Zaporedna številka in naziv tekmovanja se nanašata na trenutno šolsko leto (2022 / 2023). V zadnjih dveh stolpcih sta zapisana šolsko leto, ko je bilo tekmovanje prvič uradno izvedeno, in šolsko leto, od katerega dalje je tekmovanje logistično podprto na strežniku. Selekcijska tekmovanja so označena z , interesna pa z .

Organizator # Tekmovanje Kontakt Od IS od
DMFA Slovenije 59. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2000/2001
59. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2021/2022
67. Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Mateja Škrlec 1949/1950 2000/2001
23. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike Mateja Potočnik 2000/2001 2000/2001
23. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike Damijan Visočnik 2000/2001 2000/2001
8. Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja Nino Bašić 2015/2016 2009/2010
43. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Saša Ziherl 1980/1981 2000/2001
61. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Jurij Bajc 1962/1963 2000/2001
6. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj Jurij Bajc 2017/2018 2017/2018
21. Tekmovanje srednješolcev v znanju poslovne matematike in statistike Cvetka Gomboc Alt 2002/2003 2002/2003
21. Tekmovanje v znanju ekonomije Mojca Kocjan 2001/2002 2021/2022
21. Tekmovanje v znanju gospodarstva Mojca Kocjan 2002/2003 2021/2022
23. Tekmovanje v znanju računovodstva Klavdija Vrečič 2000/2001 2022/2023
14. Tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010 2009/2010
14. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010 2021/2022
14. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije Utrinek Andrej Guštin 2009/2010 2021/2022
33. Tekmovanje v razvedrilni matematiki Klemen Šivic 1990/1991 2010/2011
9. Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Barbara Rovšek 2014/2015 2014/2015
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 46. Tekmovanje učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje Ljiljana Mićović Struger 1977/1978 2007/2008
7. Tekmovanje iz slovenščine (1.-7. razred) Ljiljana Mićović Struger 2016/2017 2016/2017
28. Tekmovanje osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije Borut Stojilković 1995/1996 2008/2009
46. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine Maja Kovačič 1977/1978 2009/2010
21. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine Susanne Volčanšek 2002/2003 2009/2010
33. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine Vojko Kunaver 1990/1991 2010/2011
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 31. Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole Doris Mlakar Gračner 1992/1993 2008/2009
Slovensko društvo učiteljev španskega jezika 14. Tekmovanje iz znanja španščine Brigita Zadnik 2009/2010 2012/2013
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 2. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 6. razreda osnovne šole Ana Geček 2021/2022 2021/2022
17. Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika Marija Sedmak 2006/2007 2013/2014
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 8. Tekmovanje v znanju tehnologij Vesna Paradiž 2015/2016 2015/2016
Mladinska knjiga Založba d. d. 54. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju Vesele šole Sabina Tamše Kozovinc 1970/1971 2017/2018
Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. 25. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine Mojca Mikuž 1998/1999 2018/2019
23. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju nemščine Mojca Mikuž 2000/2001 2018/2019
10. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju italijanščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
10. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju francoščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
10. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju španščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
DZS, založništvo in trgovina, d. d. 27. Tekmovanje Angleška bralna značka - Epi Reading Badge Barbara Glavnik 1996/1997 2021/2022
24. Tekmovanje Nemška bralna značka - Epi Lesepreis Barbara Glavnik 1999/2000 2021/2022
17. Tekmovanje Italijanska bralna značka - Epi Letture Barbara Glavnik 2006/2007 2021/2022
18. Tekmovanje Francoska bralna značka - Epi Lecture Barbara Glavnik 2005/2006 2021/2022
16. Tekmovanje Španska bralna značka - Epi Lectura Barbara Glavnik 2007/2008 2021/2022
5. Tekmovanje Ruska bralna značka - Epi Čitalka Barbara Glavnik 2018/2019 2021/2022