Izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo

Izbirnega tekmovanja za mednarodni tekmovanji v šolskem letu 2020/2021 so se udeležili naslednji tekmovalci, izbrani na državnem tekmovanju: Anže Krejan, ŠC Velenje, Gimnazija; Juš Kocutar, Vito Levstik, oba II. gimnazija Maribor; Jaka Vrhovnik, I. gimnazija v Celju; Simon Bukovšek, Tjaša Sušnik, oba Gimnazija Kranj; Nejc Funtek, Lev Podbregar, oba ŠC Celje, Gimnazija Lava; Matic Hočevar, Vid Kavčič, Žiga Kmecl, Domen Lisjak, Urban Razpotnik, vsi Gimnazija Bežigrad, Ljubljana; Aljaž Cvetek, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana; Alexander Gaydukov, Gimnazija Koper; Gal Zmazek, Gimnazija Ptuj.

Izbirno tekmovanje za obe olimpijski ekipo je bilo v sredo, 12. maja 2021, ob 9.00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana. Ob 8.30 je bil zbor na parkirišču med zgradbama Oddelka za fiziko in Oddelka za matematiko. Vsi tekmovalci so morlai imeti s seboj veljaven slovenski potni list ali osebno izkaznico.

Na izbirnem tekmovanju so teoretične naloge iz snovi, ki je v programu tekmovanja skupine III. Na tekmovanju je bilo mogoče doseči največ 30 točk. Eksperimentalne naloge na tekmovanju ni bilo.

Na izbirnem tekmovanju ni dovoljena uporaba dodatne literature. Dovoljeno je pisalo, geometrijsko orodje in neprogramabilno žepno računalo.

Točkam z izbirnega tekmovanja se tekmovalcem iz III. skupine prištejejo točke z državnega tekmovanjam, medtem ko se tekmovalcem iz II. skupine prišteje polovica točk z državnega tekmovanja.

V ekipi za mednarodno (MFO) in evropsko (EFO) fizikalno olimpijado se tekmovalci uvrstijo v skladu z Merili za uvrstitev na mednarodna tekmovanja iz fizike.

V primeru enakega seštevka točk ima prednost pri izboru za obe olimpijski ekipi tisti, ki je dosegel več točk na izbirnem tekmovanju. Če so tekmovalci izenačeni tudi glede tega kriterija, ima prednost pri izboru tekmovalec/tekmovalka, ki je nasprotnega spola od preostalih sedmih članov ekip, če so ti vsi istega spola. Če so tekmovalci izenačeni tudi glede tega kriterija, se člana olimpijske ekipe določi z žrebom.

Po koncu reševanja nalog je bila za tekmovalce organizirana topla malica, potem pa prosto do razglasitve rezultatov, ki je bilo okrog 14.30. Po razglasitvi rezultatov so izbrani tekmovalci za olimpijski ekipi dobili še nekaj navodil.

Da bi tekmovalci dobili občutek za naloge na izbirnem tekmovanju, si lahko na spletni strani ogledajo naloge z izbirnih tekmovanj iz prejšnjih let.

V Ljubljani, 13. 5. 2021

Jurij Bajc