Število tekmovalcev iz posamezne regije

RegijaUdeleženciNagradeSkupaj
2022
2017201820192021Povprečje
Št. točk%Št. točk%Št. točk%Št. točk%%Št. tekm.Št. tekm.
Skupaj108*49100,040100,042100,042100,0100,033**143
Ljubljana 031,12040,81537,51126,21229,333,411,042
Ljubljana 110,824,1410,0921,4512,211,93,915
Maribor. in pomurska15,41020,4615,024,8512,213,14,320
Celjska in koroška9,6510,2615,0614,3819,514,84,915
Gorenjska14,21122,4615,01126,2614,619,66,521
Severno-primorska9,312,000,000,000,00,50,210
Obalna4,700,012,500,000,00,60,25
Dolenj., zasav., posav.12,900,025,037,1512,26,12,015

Pomembna opomba: V šolskem letu 2021/2022 smo zaradi okoliščin, ki jih bom podrobneje pojasnil med državnim tekmovanjem, primorani ukiniti opcijsko šolsko tekmovanje in se vračamo na režim izpred nekaj let, ko je bila vstopna stopnja tekmovanja regijsko tekmovanje. Kljub Covid-19 pandemiji upamo, da bomo regijsko ali vsaj državno tekmovanje lahko izpeljali v živo. V skladu z dogovori iz predpandemijskega leta 2019 zato v letu 2022 načrtujemo državno tekmovanje s povečanim številom udeležencev iz prejšnjih okvirno 125 na okvirno 141 (to pomeni v logističnem smislu eno učilnico za 16 tekmovalcev več) tekmovalcev. Kot je razvidno iz tabele, je zaradi zaokroževanja tokrat predvidenih 143 udeležencev državnega tekmovanja.

*Število tekmovalcev na podlagi udeležbe na državnih tekmovanjih, povečano s 100 na 108, za 1 v vsaki regiji v dogovoru z mentorji leta 2019.
**Število tekmovalcev na podlagi uspeha posamezne regije na zadnjih 4 izpeljanih državnih tekmovanjih, preračunano na število 33 dodatnih tekmovalcev.