Matjaž Željko, 19. 2. 2018

Financiranje udeležbe na vrhunskih državnih in mednarodnih tekmovanjih

Dne 12. 10. 2017 je bil na MIZŠ sestanek (zapisnik sestanka) s poglavitno temo financiranje nadarjenih mladih na vrhunskih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Na seji so bili poleg ministrice dr. Maje Makovec Brenčič in državne sekretarke dr. Andreje Barle Lakota prisotni še Rado Stojanovič in Jožef Školč s strani ZOTKS in prof. dr. Dragan Mihailović in mag. Ciril Dominko s strani DMFA. 

Na seji so se prisotni strinjali, da se naredi zapisnik, ki je tu objavljen. Prav tako smo se strinjali s predlogom Ministrice, da MIZŠ spremeni Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj in postavi kriterije za sofinanciranje, ki so sedaj v prisotnosti ZRSŠ.

Kot ilustracijo pomena sestanka velja pripomniti, da je nekaj tednov po tem na Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike naš tekmovalec Aleksej Jurca prejel zlato medaljo in naziv absolutni zmagovalec olimpijade. Večino stroškov za priprave, nastop, potne in spremljevalne stroške pa je tako kot pri vseh mednarodnih olimpijadah, na katerih sodelujejo tekmovalci v okviru tekmovanj, ki jih organizira DMFA, krila DMFA iz lastnih virov.