Matjaž Željko, 28. 2. 2018

Sofinanciranje tekmovanj iz znanja - Zoisove štipendije

Zavod Republike Slovenije za šolstvo ni sofinanciral naslednjih tekmovanj iz znanja, ki smo jih pri DMFA Slovenije organizirali v šol. letu 2016/2017:

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike
Tekmovanje v razvedrilni matematiki

Čeprav ta tekmovanja niso bila sofinancirana, v skladu s pravilnikom o podeljevanju Zoisovih štipendij tako ne-sofinanciranje na podeljavanje štipendij v LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU NE VPLIVA. Vsa srebrna in zlata priznanja, dosežena na državni ravni VSEH osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj v tem šolskem letu, bodo enako kot lani upoštevana pri podeljevanju Zoisovih štipedij.

Za naprej pa upamo, da bo problem rešen v skladu z ministričinim predlogom, dogovorjenim na sestanku med ministrico za šolstvo in predstavniki DMFA Slovenije in ZOTKS dne 12. 10. 2017, da bo MIZŠ spremenilo Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj in postavilo ustrezne kriterije za sofinanciranje tekmovanj.