Andrej Guštin, 23. 1. 2020

Messierov maraton 2020

Nov izziv - tekmovanje šol!

DMFA Slovenije in Astronomsko amatersko društvo Teleskop vabita na Messierov maraton, ki bo 21./22. marca 2020 na Trnovem nad Novo Gorico. Letos smo pripravili poseben izziv za šole - tekmovanje šolskih skupin v iskanju Messierovih objektov. S tem izzivom bi radi šole, mentorje in mlade astronome spodbudili k aktivnejšemu prakticiranju opazovalne astronomije. Šolske skupine bodo tekmovale po pravilih za Messierov maraton, le da bodo v posamezni ekipi oz. na enem teleskopu lahko trije tekmovalci. 

Prijave šolskih skupin (šola, člani ekipe) pošljite na astro@dmfa.si.

Posamezna šola lahko prijavi več ekip.

Prijavnine ni.

Nadomestni termin za Messierov maraton je 28./29. marec na isti lokaciji.

 

Splošna pravila Messierovega maratona

  1. Cilj tekmovanja je najti čim več Messierovih objektov v času tekmovanja (od mraka do zore). Zmagovalec/zmagovalka Messierovega maratona je tisti/tista, ki je v krajšem času našel/našla več objektov. Če je našlo več tekmovalcev/tekmovalk enako število objektov, se pri razvrstitvi upošteva čas potrditve zadnjega objekta.
  2. Vsak tekmovalec/tekmovalka opazuje samostojno. Ker je Messierov maraton del izbirnega postopka za ekipo MOAA, pomočniki/pomočnice niso dovoljeni/dovoljene.
  3. Na enem teleskopu lahko tekmuje le en tekmovalec oz. tekmovalka.
  4. Uporaba funkcije GO-TO ni dovoljena.
  5. Tekmovalec/tekmovalka razen teleskopa lahko uporablja še binokular (dvogled), vendar mora vse objekte sodniku/sodnici pokazati skozi isti teleskop.
  6. Tekmujemo s 110 objekti, kar pomeni, da za M 102 štejemo NGC 5866 v Zmaju.
  7. Najdene objekte potrjuje sodnik/sodnica. Njegova oz njena odločitev je končna.
  8. Sodnik/sodnica oznani začetek in konec tekmovanja ter morebitne vmesne odmore ali prekinitve, če so le te potrebne.
  9. Tekmovalci/tekmovalke morajo uporabljati svetila zastrta z rdečim filtrom. Svetila z belo svetlobo niso dovoljena!
  10. Objekt, ki ga tekmovalec/tekmovalka prijavlja, naj bo v sredini zornega polja. Če je v zornem polju več Messierovih objektov hkrati, je tekmovalec dolžan posamezne objekte identificirati sodniku/sodnici.