16. 9. 2020

Tekmovanja DMFA v šolskem letu 2020/2021

Vsa tekmovanja, ki jih organiziramo, načrtujemo tudi v letošnjem šolskem letu. 

Šolska stopnja tekmovanj poteka na posameznih šolah in če bo v terminu tekmovanja pouk potekal normalno (vsaj po načrtu B), bodo šolska tekmovanja lahko izvedena kot običajno.

Načrtujemo tudi področna in državna tekmovanja, ki jih bomo, če bodo razmere dopuščale, izvedli prilagojeno in skladno s priporočili NIJZ. Število tekmovalcev na posamezni lokaciji področnega ali državnega tekmovanja bo omejeno, omejeno bo tudi število tekmovalcev v posamezni učilnici. Med tekmovanjem bo zagotovljena minimalna razdalja 2 m med njimi. Tekmovalci se bodo pred začetkom tekmovanja zbrali pred tekmovališči in se organizirano in z maskami na obrazih odpravili naravnost do učilnic.

Glede na omejitve pri številu tekmovalcev bomo ustrezno povečali število lokacij, kjer se bodo področna oziroma državna tekmovanja odvijala. Morda bomo zamaknili pričetek tekmovanja na nekoliko poznejšo uro. Pri tem bomo potrebovali podporo učiteljev in šol; upamo, da jo bomo dobili in da bomo tekmovanja uspešno izpeljali do konca.