Andrej Guštin, 12. 7. 2021

Astronomska olimpijska ekipa B izbrana

Med 5. in 10. julijem so v Avberju potekale priprave in izbirno tekmovanje za uvrtitev v ekipo B za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike MOAA. Sedelovalo je 14 najbolje uvrščenih dijakov in dijakinj letošnjega državnega tekmovanja v znanju astronomije za Dominkova priznanja in tudi 4 člani lani izbrane ekipe A. Glede na to, da bo letos MOAA na daljavo, smo prijavili dve ekipi in se tako izognili izgubi ene generacije nadarjenih mladih astronomov in astronomk.

Po napornem izbirnem tekmovanju v treh kategorijah, astronomska opazovanja, obdelava astronomskih meritev, teoretična astrofizika, so se v ekipo B uvrstili (na sliki od leve proti desni): Tian Strmšek (II. gimnazija Maribor), Miha Brvar (Gimnazija Bežigrad), Marija Judež (ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in teh. gimnazija), Peter Andolšek (Gimnazija Bežigrad) in Vito Levstik (II. gimnazija Maribor). Čestitamo!