19. 11. 2021

Metka Jemec, Katja Kmetec, Renato Lukač, Miran Ravnjak in Franc Savnik prejemniki priznanj DMFA Slovenije 2021

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja za prispevke na področju matematike, fizike ali astronomije. Na 74. Občnem zboru DMFA Slovenije je komisija za priznanja podelila 5 priznanj za uspešno pedagoško in strokovno delo. Prejeli so jih Metka Jemec, učiteljica matematike na OŠ Josipa Plemlja Bled, za ustvarjalen pouk in uspešno delo z učenci na področjih matematike, logike in razvedrilne matematike, Katja Kmetec, učiteljica matematike na OŠ Prule, za ustvarjalno strokovno delo in navduševanje osnovnošolcev za matematiko s skupinskimi projekti, dr. Renato Lukač, profesor fizike na Gimnaziji Murska Sobota, za uspešno delo z dijaki, mladimi raziskovalci in ljubitelji na področjih fizike in astronomijeMiran Ravnjak, profesor matematike na Gimnaziji Velenje, za dolgoletni prispevek h kvalitetnemu poučevanju matematike, in Franc Savnik, upokojeni profesor matematike in nekdanji ravnatelj Gimnazije Brežice, za trajen prispevek k poučevanju matematike in računalništva v slovenskih šolah. Iskrene čestitke vsem prejemnikom!

2021-priznanja-vsa
Priznanja DMFA Slovenije 2021

 

Utemeljitve:

Metka Jemec_portret 2
Metka Jemec

Metka Jemec je diplomirala na smeri Matematika-tehnika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. od leta 2001 pa poučuje matematiko na OŠ Josipa Plemlja, Bled. Pri poučevanju matematike je zelo inovativna. Učenke in učence z didaktično dobro zastavljenimi aktivnostmi spodbuja k raziskovanju in samostojnemu projektnemu delu, kar je večkrat odmevno predstavila s prispevki na nacionalnih konferencah o poučevanju matematike KUPM. Ob kvalitetnem delu pri rednem pouku pa je tudi izjemno uspešna mentorica tistim, ki se pripravljajo na tekmovanja. S sistematičnim delom na krožkih jih odlično motivira in opremi z znanjem, ki je potrebno za uspeh na tekmovanju. Na državnem nivoju so njeni učenci in učenke posebej uspešni na tekmovanjih iz matematike za Vegova priznanja, logike in razvedrilne matematike, na katerih so v zadnjih letih prejeli skupaj več kot 60 zlatih priznanj in več kot 10 nagrad za najvišja mesta. Njeni učenci se od osnovne šole poslovijo odlično opremljeni za nadaljevanje šolanja na srednji stopnji in se radi še kasneje vračajo k njej po nasvete. To zelo cenijo tudi njeni sokrajani, ki so ji na predlog večje skupine učencev in staršev leta 2020 za požrtvovalno in srčno vzgojno delo podelili tudi Zlato priznanje občine Bled.

  

 

 

kmetec
Katja Kmetec

Katja Kmetec je diplomirala na smeri Matematika-fizika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani leta 1999. Najprej je poučevala matematiko na OŠ Brinje, Grosuplje, od leta 2018 pa na OŠ Prule v Ljubljani. Njeno pedagoško delo je navdihujoče in prepoznavno tudi v širšem slovenskem prostoru. Na konferencah in strokovnih seminarjih v organizaciji DMFA, ZRSŠ in PeF je pripravila vrsto odmevnih predstavitev (Raziskovanje vzorcev v igri Hanojski stolpi, S čarovnijo do motivacije pri dodatnem pouku matematike, Matematični kazino, Matematični triki in igre) in objavila več strokovnih prispevkov na temo posodobitve pouka matematike v osnovni šoli. Že vrsto let kvalitetno sodeluje s Pedagoško fakulteto pri izvajanju študentske prakse in v različnih tekmovalnih komisijah DMFA Slovenije. Morda najbolj dragoceno pa je njeno neposredno delo z učenci, ki jih za matematiko navdušuje z vključevalno zastavljenimi projekti. V zadnjih letih so bile tako izrazito opazne njene aktivnosti ob dnevu števila Pi oziroma Mednarodnem dnevu matematike, ob katerih je k sodelovanju pritegnila več šol in izkoristila talente učencev za matematično navdihnjeno ustvarjanje glasbe, likovnih in kuharskih umetnin, recitiranje, snemanje filmov in druge aktivnosti. Katja Kmetec je zgled delavnosti, široke razgledanosti, kreativnosti in skromnosti – lastnosti, ki jih redko najdemo pri eni sami osebi, a jih pri dobrem učitelju matematike vselej cenijo tako sodelavci kot tudi učenci in starši.

  

Renato Lukač
Renato Lukač

Dr. Renato Lukač je leta 1992 zaključil študij fizike na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Že leto prej se je zaposlil kot učitelj fizike in računalništva na Gimnaziji Murska Sobota, študij pa je nadaljeval in leta 1999 na Univerzi na Dunaju doktoriral na področju uporabe numeričnih metod pri raziskavah tekočih kristalov. Že tri desetletja dr. Lukač z veliko predanostjo do pedagoškega in raziskovalnega dela uspešno vzpodbuja številne dijake k poglobljenemu delu na področju naravoslovja in računalništva. Dijaki so pod njegovim mentorstvom pripravili več kot 20 raziskovalnih nalog, med katerimi so bile nekatere nagrajene tudi z zlatim priznanjem na državnem srečanju mladih raziskovalcev, osvojili pa so tudi vidne uspehe na tekmovanjih v znanju fizike in astronomije. Kot tajnik Astronomskega društva Kmica Renato Lukač že vrsto let organizira poletne astronomske tabore in priložnostna javna astronomska opazovanja, občasno pa sodeluje tudi v lokalnih medijih in na znanstveni konferenci PAZU. Zaradi njegovega aktivnega sodelovanja je Gimnazija Murska Sobota ena od treh lokacij, kjer poteka državno tekmovanje v znanju astronomije. Dr. Lukač je svoje navdušenje za astronomijo uspešno prenesel na številne dijake in dijakinje; nekateri med njimi so zdaj že uveljavljeni raziskovalci, zaposleni na domačih in tujih ustanovah.

  

ravnjak1
Miran Ravnjak

Miran Ravnjak je leta 1982 diplomiral na smeri Pedagoška matematika na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Od leta 1983 poučuje na Šolskem centru Velenje, kjer je sprva učil na Srednji strojni šoli, zdaj pa že več kot 30 let kvalitetno poučuje na Gimnaziji Velenje, kar vsako leto znova pokažejo tudi rezultati mature. Na matematičnih krožkih uspešno pripravlja dijake na tekmovanja, občasno izvaja tečaje GeoGebre za dijake ter sodeluje v različnih strokovnih projektih. Več kot 10 let je vodil aktiv matematikov na šoli. Ima odlično znanje matematike in nanj se lahko mlajši sodelavci vedno obrnejo po nasvet v zvezi z obravnavo posameznih vsebin. Njegovo pedagoško delo vključuje tudi mentorstva pripravnikom in študentom na praksi. Je skrben razrednik in v zbornici cenjen sodelavec, ki večkrat poskrbi za smeh tudi kot član učiteljske gledališke skupine TREMA. Med dijaki in dijakinjami je priljubljen, čeprav veliko zahteva, saj tudi veliko nauči. Je dosleden in prav nič raztresen - odlično računa na pamet. Odlikuje ga smisel za humor, kar so dijaki v času dela na daljavo še posebej izpostavili. Generacije dijakov s ponosom povedo, da jih je prav on učil matematiko in poudarjajo dobro podlago za študij. Vsaj štirje njegovi bivši dijaki in dijakinje so iz matematike doktorirali, še več pa jih je zaključilo študij pedagoške smeri. Ena od njih je o njem zapisala: “Je pošten, iskren, preprost in srčen človek in boljšega učitelja si ne bi mogli želeti. Naučil nas je uporabljati, ceniti in spoštovati matematiko in nas pripravil tudi na življenje – za to mu bomo vedno hvaležni.”

 

Franc  Savnik
Franc Savnik

Franc Savnik je diplomiral leta 1963 na Prirodoslovno-matematični fakulteti Univerze v Zagrebu. Njegova poklicna pot je tesno povezana s poučevanjem matematike na Gimnaziji Brežice, kjer je bil vrsto let tudi ravnatelj. Leta 1971 je bil izbran v Komisijo za uvajanje računalništva v SŠ, ki je poskusno uvedla pouk računalništva v 7 slovenskih šol. Kot eden prvih učiteljev računalništva v Sloveniji je tako 25 let na Gimnaziji Brežice poučeval tudi računalništvo (1971-1996), tudi v obdobju zaposlitve na Zavodu za šolstvo SRS (1972-1979). Franc Savnik je soavtor didaktičnih gradiv in učbenikov za matematiko od petega do osmega razreda OŠ, ki jih je Zavod za šolstvo prvič izdal med leti 1976 in 1980, njihove posodobitve in ponatisi pa so pri Državni založbi Slovenije izhajali še vse do leta 2006. Za srednješolce je objavil zbirko nalog iz elementarne matematike in zbirko nalog za intenzivni pouk. Za monografijo Z računalnikom v matematiko (DZS, 1987) je napisal poglavje o računanju z velikimi celimi števili, več strokovnih prispevkov je objavil tudi v revijah Presek in Obzornik. Leta 1996 je prejel nagrado RS na področju šolstva. Še vedno zelo aktiven se zadnjih dvajset let poglobljeno posveča izdelovanju umetniških lesenih skulptur, ki pogosto ponazarjajo posebej zanimive ploskve, telesa in druge matematične objekte. Matematične in tehnične izzive njihove izdelave je večkrat predstavil strokovni javnosti, nedavno tudi v prispevku za 8. Evropski kongres matematike leta 2021, na katerem so njegove skulpture v dar prejeli tudi prejemniki nagrad Evropskega matematičnega združenja.


2021-DFMA-darila
Simbolična nagrada za prejemnike priznanj

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja za prispevke na področju matematike, fizike ali astronomije. Priznanja so bila sprva namenjena predvsem uspešnim osnovnošolskim in srednješolskim pedagogom, sčasoma se je krog prejemnikov nekoliko razširil. Veljavni pravilnik (2018) predvideva podelitev priznanj posameznikom predvsem za uspešno delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, ter posameznikom ali ustanovam za uspešno sodelovanje z Društvom. Razpis za priznanja je bil objavljen v reviji Obzornik za matematiko in fiziko. Pisne utemeljitve je pripravila Komisija za društvena priznanja na osnovi predlogov, ki so jih poslali člani DMFA.

 

Komisija se zahvaljuje vsem, ki so poslali predloge, in tudi v bodoče vabi širše članstvo k predlaganju kandidatov in kandidatk, ki s kvalitetnim pedagoškim in strokovnim delom izstopajo v svojem okolju. 

 

Komisija za društvena priznanja 2021-2022:
dr. Nežka Mramor Kosta (predsednica), dr. Barbara Rovšek, dr. Boštjan Kuzman