Andrej Guštin, 22. 11. 2021

Izjemen olimpijski uspeh: dve zlati medalji astronomov

Ponosni smo, da sta se obe ekipi mladih astronomov in astronomk izvrstno izkazali na letošnji Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Simon Bukovšek (Gimnazija Kranj) in Peter Andolšek (Gimnazija Bežigrad) sta prejela zlati medalji, Vid Kavčič (Gimnazija Bežigrad) in Domen Lisjak (Gimnazija Bežigrad) sta prejela srebrni medalji, Urban Razpotnik (Gimnazija Bežigrad), Vito Levstik (II. gimnazija Maribor), Tian Strmšek (II. gimnazija Maribor) in Urša Mati Djuraki (Gimnazija Bežigrad) so prejeli bronaste medalje, Miha Brvar (Gimnazija Bežigrad) je prejemnik pohvale, Marija Judež (Sr. elektro šola in tehn. gimnazija Novo mesto) se je častno spoprijela z zelo zahtevnimi astronomskimi in astrofizikalniim nalogami.

Zaradi izrednih razmer je prvič v zgodovini potekala na daljavo v organizaciji gostujoče države Kolumbije.

Čestitamo vsem tekmovalcem in tekmovalkam za izreden uspeh, saj se je Slovenija letos uvrstila tudi med najboljših pet držav udeleženk tekmovanja. Ravno tako gredo čestitke vsem njihovim učiteljem in mentorjem, posebej glavnemu organizatorju Andreju Guštinu, mentorjema Krištofu Skoku in Dunji Fabjan ter članoma spremljevalne ekipe Roku Kovaču in Jonu Judežu.

Naslednja olimpijada bo v Kijevu (Ukrajina) in upamo, da bodo imeli takrat tekmovalci možnost, da se vnovič v živo srečajo in tekmujejo s sovrstniki celega sveta.