Nežka Mramor Kosta imenovana za novo častno članico DMFA Slovenije

Občni zbor DMFA Slovenije, ki je potekal 15. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu, je za novo častno članico imenoval zasl. prof. dr. Nežko Mramor Kostazaradi njenega vrhunskega znanstvenega in pedagoškega dela visokošolske učiteljice za matematiko na Univerzi v Ljubljani, za njene številne prispevke k promociji znanosti in uveljavljanju žensk na področju matematike in naravoslovja, in za izjemno uspešno opravljanje funkcije predsednice DMFA Slovenije v letih 2020-2022.

IMG_1471 CastniClan_41_ozadje

Neža Mramor Kosta je bila rojena leta 1954 v Ljubljani. Po uspešnem študiju tehnične matematike in magistrskem študiju raziskovalne matematike je leta 1989 doktorirala na Oddelku za matematiko in mehaniko tedanje Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Vrabca in prof. dr. Jana Jaworowskega z Indiana University v ZDA.

Po diplomi se je leta 1977 najprej zaposlila kot raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan. Od leta 1980 do upokojitve leta 2018 je bila zaposlena na Univerzi v Ljubljani, najprej kot asistentka in docentka na tedanji Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, od leta 1996 pa na novonastali Fakulteti za računalništvo in informatiko, najprej kot docentka, od leta 2002 kot izredna in od leta 2009 kot redna profesorica. Ves čas je sodelovala tudi na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehanikov Ljubljani. V študijskih letih 1984/85 in 1991/92 je bila na daljših gostovanjih na Indiana University v Bloomingtonu, ZDA.

Njeno glavno raziskovalno področje je algebraična in računska topologija, kjer je objavila okoli 20 izvirnih znanstvenih člankov. Je tudi soavtorica 2 univerzitetnih učbenikov, več zbirk vaj in nekaj strokovnih in poljudnih prispevkov. Rezultate svojega dela je redno predstavljala na mednarodnih znanstvenih konferencah in vabljenih predavanjih na tujih raziskovalnih institucijah. Bila je mentorica 4 doktorandom (2 Univerzi v Ljubljani, 1 na Univerzi v Košicah, Slovaška, in 1 na Univerzi v Ankari, Turčija).

Prof. dr. Neža Mramor Kosta je na Fakulteti za računalništvo in informatiko dolga leta vodila Laboratorij za matematične metode v računalništvu in informatiki, bila več let predstojnica Katedre za matematiko in splošne predmete ter 4 leta delovala kot prodekanja za pedagoške zadeve. Na Univerzi v Ljubljani je sodelovala kot članica komisije za magistrski študij ter področne komisije za Prešernove nagrade. Zaradi pomembnih prispevkov k razvoju Fakultete za računalništvo in informatiko, njenega uspešnega delovanja znotraj Univerze v Ljubljani je bila leta 2019 izvoljena v naziv zaslužne profesorice na Univerzi v Ljubljani.

Posebej bi izpostavili vlogo, ki jo ima prof. dr. Neža Mramor Kosta med slovenskimi matematičarkami. Je prva redna profesorica za matematiko na Univerzi v Ljubljani. Nekaj let je bila nacionalna koordinatorka za Slovenijo pri društvu European Women in Mathematics in zelo dejavna članica Odbora za ženske pri DMFA Slovenija. Njen portret je vključen v odmevno razstavo “Women of mathematics throughout Europe - A gallery of portraits” (http://womeninmath.net/), ki je obiskala že več kot 130 krajev po celem svetu. Prof. dr. Neža Mramor Kosta je tako mnogim vzor in navdih, da tudi ženske lahko kljub skrbi za družino uspešno delujejo na raziskovalnem področju matematike.

V letih od 2020-2022 je bila prof. dr. Neža Mramor Kosta predsednica DMFA Slovenije. Svojo funkcijo je nastopila v težavnem koronskem obdobju, ko je bilo okrnjena izvedba tekmovanj in s tem financiranje delovanja društva. S skrbnim vodenjem je uspela ohraniti osnovno poslanstvo društva in je aktivno sodelovala pri vpeljavi novih dejavnosti, kot sta na primer tekmovanje RIS in spletni natečaj Matematični dan. Veliko energije je vložila v urejanje odnosov med različnimi akterji društva kot tudi v urejanje razmerij z ugašajočim DMFA Založništvom ter novonastalo Založbo FMF, predvsem glede izdajanja Preseka in Obzornika. 


Po statutu DMFA Slovenije lahko Občni zbor imenuje za svoje častne članice in člane osebe, katerih strokovno ali pedagoško delo pomeni pomemben prispevek k razvoju matematičnih, fizikalnih ali astronomskih ved v Sloveniji ali k razvoju Društva. Prvi častni član društva DMFA Slovenije je tako že leta 1949 postal akademik prof. dr. Josip Plemelj, doslej pa je bilo imenovanih 40 častnih članov in članic (seznam).

Ponosni na novo častno članico dr. Nežki Mramor Kosta iskreno čestitamo in si želimo še veliko uspešnega sodelovanja pri društvenih aktivnostih!