Konferenca slovenskih matematikov ob 150-letnici rojstva Josipa Plemlja odlično uspela

V Festivalni dvorani na Bledu je 15. in 16. septembra 2023 potekala dvodnevna konferenca slovenskih matematikov. Konferenca je imela 3 sklope - plenarni minisimpozij, posvečen Josipu Plemlju, raziskovalni del s predstavitvami znanstvenih prispevkov matematikov iz različnih ustanov, ter pedagoški del, posvečen predstavitvam učiteljev matematike in fizike na različnih stopnjah poučevanja.

Akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU
Akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU
Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani

Minisimpozij, posvečen 150-letnici rojstva akad. prof. dr. Josipa Plemlja, je s svojo prisotnostjo počastila vrsta uglednih gostov, predstavnikov matematičnih oddelkov različnih fakultet in inštitutov.  Slavnostne nagovore so pripravili akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU, prof. dr. Gregor Majdič, rektor UL, in g. Anton Mežan, blejski župan, med prisotnimi poslušalci pa so bili poleg predsednika DMFA Slovenije dr. Primoža Potočnika tudi akademika prof. dr. Josip Globevnik in prof. dr. Franci Forstnerič ter dekan UL FMF prof. dr. Tomaž Košir.

V okviru minisimpozija so predavali dr. Boštjan Kuzman (Prof. Josip Plemelj - življenjska zgodba izjemnega človeka), dr. Milan Hladnik (Profesor Plemelj in reševanje Hilbertovega 21. problema) in dr. Željko Oset (Intelektualna mreža akad. dr. Josipa Plemlja). V raziskovalnem delu konference so prispevke o svojem znanstvenem delu v živo predstavili Boštjan Lemež, Katja Berčič, Aleksey Kostenko, Ada Šadl Praprotnik, Ganna Kudryavtsova, Pavle Saksida in Ljupčo Todorovski (vsi UL FMF), Nino Bašič, Nastja Cepak (UP FAMNIT), Janko Gravner (UC DAVIS in IAM), Martin Jesenko (UL FGG), Primož Lukšič (ABELIUM), Bor Harej (PRS), v pedagoškem delu pa Martin Raič, Matija Lokar (oba UL FMF), Aleš Toman (UL FE) ter Miha Simončič, Tinka Majaron, Primož Trontelj, Aljoša Berk, Tjaša Černoša, Ambrož Demšar, Nataša Jerman, Danijela Gerkšič Blatnik in Renata Babič, zaposleni na različnih slovenskih osnovnih in srednjih šolah (povezava na zbornik povzetkov)

Izvedbo konference so podprli:

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko,
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in inf. tehnologije
  • Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  • Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
  • Zavarovalnica Triglav
  • Abelium

 Vsem se iskreno zahvaljujemo!

Življenjsko zgodbo prof. Plemlja je predstavil dr. Boštjan Kuzman
Življenjsko zgodbo prof. Plemlja je predstavil dr. Boštjan Kuzman
Dr. Milan Hladnik je predstavil zahtevno
Dr. Milan Hladnik je predstavil zahtevno matematično ozadje Plemljeve rešitve Riemannovega problema.
20230915_164508
Zgodovinar dr. Željko Oset je osvetlil nekatere doslej neznane podatke o Plemlju iz ohranjene osebne korespondence
Plemljeva misel je spremljala udeležence minisimpozija
Plemljeva misel je oba dneva spremljala udeležence konference.
20230916_105212
Razstava plakatov v sklopu konference.