Podeljenja priznanja DMFA Slovenije za leto 2023

Na 77. občnem zboru DMFA Slovenije 15. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu je bilo podeljenih 6 priznanj. Priznanja so prejeli Lovro Dretnik, Marica Kamplet, Boštjan Kuzman, Béla Szomi, Soraya Sternad in Jasmina Žel.

Društvo DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja posameznikom za uspešno pedagoško delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, ter posameznikom ali ustanovam za uspešno sodelovanje z Društvom. Na 77. občnem zboru DMFA Slovenije 15. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu je bilo podeljenih 6 priznanj. Prejeli so jih Lovro Dretnik, profesor matematike, za dolgoletno delo v državni tekmovalni komisiji ter za vsestransko kvalitetno strokovno delo. Marica Kamplet, učiteljica matematike in fizike na OŠ Hruševec, Šentjur, za prizadevno delo z mladimi, posebej na področju astronomije, dr. Boštjan Kuzman, visokošolski učitelj za matematiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, za prispevke k promociji matematike, delu z mladimi in delovanju društva, Béla Szomi, učitelj matematike in fizike na OŠ Domžale, za izjemno delo pri poučevanju in navduševanju mladih za matematiko, fiziko in astronomijo, Soraya Sternad, profesorica matematike in upokojena urednica in avtorica matematičnih učbenikov, za trajen prispevek h kvaliteti slovenskih učbenikov, ter Jasmina Žel, učiteljica matematike in fizike na OŠ Ljudski vrt Ptuj, za uspešno pedagoško delo z nadarjenimi, posebej pri fiziki in astronomiji. Iskrene čestitke vsem prejemnikom! 

2023-priznanja
Priznanja DMFA Slovenije 2023

 

Utemeljitve

Lovro Dretnik

Lovro Dretnik, profesor matematike, za dolgoletno delo v državni tekmovalni komisiji ter za vsestransko kvalitetno strokovno delo.

Lovro Dretnik je leta 2002 diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru kot enopredmetni profesor matematike, leta 2007 pa je opravil specializacijo iz managementa na Fakulteti za management v Kopru. Od leta 2008 do leta 2016 je bil član in tajnik državne predmetne komisije za poklicno maturo iz matematike v okviru Republiškega izpitnega centra, leta 2008 je postal višji predavatelj za predmete Poslovna matematika s statistiko, Uporabna matematika v logistiki in Kvantitativne metode v logistiki in je trenutno nosilec teh predmetov na štirih višjih šolah. Hkrati se redno udeležuje strokovnih, znanstvenih in mednarodnih konferenc in pridobiva ter posreduje dobre prakse poučevanja matematike ter sestave matematičnih nalog, kjer je kritično mišljenje bistvenega pomena.

Od leta 2008 je član državne tekmovalne komisije pri DMFA Slovenije za matematično tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol in od leta 2015 tudi njen predsednik. Pri tem se je srečal s številnimi izzivi, ki jih je vedno reševal v prid tekmovanja, tekmovalcev in njihovih mentorjev. Z dolgoletnim strokovnim in predanim delom je dosegel, da tekmovanje poteka na visoki ravni in se ga z veseljem udeležujejo številni dijaki in dijakinje, njegovo veselje in predanost poučevanju matematike, kvalitetno sestavljanje tekmovalnih nalog in navduševanje mladih glede tekmovanj pa strokovno bogatijo in motivirajo tudi njegove sodelavce v tekmovalni komisiji.

 

2023-priznanja-kamplet

Marica Kamplet, učiteljica matematike in fizike na OŠ Hruševec, Šentjur, za prizadevno delo z mladimi, posebej na področju astronomije.

Marica Kamplet je zaključila študij na Pedagoški akademiji v Mariboru. Leta 1996 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer matematika in fizika. Na OŠ Hruševec Šentjur poučuje matematiko in fiziko, občasno pa tudi izbirne predmete iz astronomije. Predanost poučevanju, strokovnost in veselje do poučevanja so občutile generacije nadarjenih učencev, ki jih je v prostem času pripravljala na tekmovanja. Postavila je visoke standarde v izobraževanju. Znana je po tem, da presega pričakovanja učencev in spodbuja njihovo željo po znanju. Njeni učenci na tekmovanjih iz matematike, fizike in astronomije posegajo po najvišjih mestih v državi.

Marica Kamplet je tudi aktivna članica astronomskega društva Kosci, kjer svoje veselje do astronomije deli z drugimi. Kot mentorica je pomembno prispevala k širjenju zanimanja za astronomijo in znanost med mladimi. Njeno delo ne vpliva samo na učence, ki jih je poučevala in so navdušeni nad svetom matematike, fizike in astronomije, ampak tudi na širšo skupnost na Kozjanskem, s katero je in še deli zanimanje do astronomije. Pomembno vpliva tudi na druge učiteljice v regiji in jih spodbuja k dodatnemu izobraževanju na področju astronomije in angažira v astronomskih dejavnostih.

 

 

 

2023-priznanja-kuzman

Dr. Boštjan Kuzman, visokošolski učitelj za matematiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, za prispevke k promociji matematike, delu z mladimi in delovanju društva.

Boštjan Kuzman je leta 2001 diplomiral iz teoretične matematike, leta 2004 magistriral in leta 2010 doktoriral iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Zaposlen je kot docent za matematiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava različne matematične predmete, raziskovalno pa se ukvarja z algebro in teorijo grafov ter z matematiko v izobraževanju.

V društvu aktivno deluje od leta 2006. Kot tajnik komisije za raziskovalno dejavnost je trikrat organiziral Srečanje matematikov raziskovalcev (2007-2009) s predstavitvami odmevnih dosežkov in mladih doktorandov. Kot tajnik komisije za pedagoško dejavnost (2010-2016) je pripravljal zanimiva predavanja in programe za društvene seminarje in strokovna srečanja (Ko enačbe oživijo, Zgledi uporabe statistike, Algoritmi pri pouku matematike, Matematika in umetnost, Delo z matematično nadarjenimi učenci). Kot predsednik Slovenskega odbora za matematiko je od 2016 do 2022 sodeloval na zasedanjih EMS in pri uspešni organizaciji Evropskega matematičnega kongresa v Portorožu. Kot član upravnega odbora je zanesljivo sodeloval tudi pri številnih administrativnih nalogah, vključno s pridobivanjem javnih in sponzorskih sredstev za aktivnosti društva.

Izjemno dejaven je tudi pri promociji matematike, posebej med mladimi. Še kot nadebuden asistent je napisal vrsto člankov za revijo Logika in razvedrilna matematika, leta 2006 pa ustanovil in nato 10 let vodil matematični tabor MARS za srednješolce, ki ga zdaj uspešno nadaljujejo mlajše generacije. Zasnoval je prireditev Bistroumi, na kateri se podelitev nagrad mladim tekmovalcem prepleta z nastopi glasbenikov in znanstvenikov, ter uspešno izvedel še vrsto priložnostnih aktivnosti, od poletnih šol za osnovnošolce, delavnic za študente ter matematičnih razstav do nastopov v medijih. Od leta 2020 je področni urednik za matematiko pri reviji Presek in sovodi program profesionalnega usposabljanja Presekov seminar.

S svojim delom in zgledom Boštjan Kuzman že leta izjemno prispeva k razpoznavnosti in ugledu  društva in nasploh slovenske matematike, tako v Sloveniji kot v mednarodnem matematičnem okolju.

 

2023-priznanja-szomi

Béla Szomi, učitelj matematike in fizike na OŠ Domžale, za izjemno delo pri poučevanju in navduševanju mladih za matematiko, fiziko in astronomijo

Béla Szomi je leta 1989 zaključil študij matematike in fizike na takratni Pedagoški akademiji v Ljubljani. Že pred tem je poučeval na več osnovnih šolah v okolici Ljubljane, od leta 1998 pa poučuje na OŠ Domžale, kjer uči fiziko, matematiko ter izbirne predmete astronomija, logika, matematična delavnica in šah.

Praktično nemogoče je prešteti vsa priznanja in medalje, ki so jih na državnih tekmovanjih iz logike, matematike, fizike, astronomije, razvedrilne matematike in tudi v šahu dosegli njegovi učenci in učenke. Ti so samo na tekmovanjih pod okriljem DMFA Slovenije od leta 2010 dalje osvojili več kot 100 zlatih priznanj. Večkrat je sodeloval tudi v različnih tekmovalnih komisijah in za tekmovanja prispeval svoje naloge. Je avtor ali soavtor okoli petnajstih knjig, zbirk nalog in delovnih zvezkov za osnovno šolo in za tekmovanja iz področij logike, matematike, fizike in astronomije, v zadnjem obdobju pa zanimive videoposnetke s fizikalnimi poskusi objavlja tudi na spletu. Kot navdušen astronom in astrofotograf zna mlade spodbuditi tudi za opazovanje vesolja. Že več kot dvajset let tako organizira tudi zelo priljubljen astronomski tabor za mlade iz vse Slovenije, ki se zbirajo v njegovem domačem Prekmurju. Izjemno opazen pa je tudi kot kulturni ustvarjalec - avtor ali soavtor več kot dvesto skladb in uglasbitev, pesnik in prevajalec poezije ter glasbenik, ki je z različnimi glasbenimi zasedbami posnel celo vrsto zgoščenk. Za svojo raznovrstno dejavnost je že prejel številna priznanja različnih organizacij, njegovo pedagoško delo in strokovno delo pa je lahko zgled in navdih številnim članom DMFA Slovenije, še posebej mladim učiteljem in učiteljicam.

 

 

2023-priznanja-sternad

Soraya Sternad, profesorica matematike in upokojena urednica in avtorica matematičnih učbenikov, za trajen prispevek h kvaliteti slovenskih učbenikov.

Soraya Sternad je leta 1980 diplomirala na pedagoški smeri študija matematike na tedanji Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Po diplomi je dobrih 5 let poučevala matematiko na Srednji kemijski šoli v Ljubljani, kjer se je naučila zelo dobro povezati z dijaki z učnimi težavami in jih uspela motivirati za matematiko. Nato je 8 let poučevala na Gimnaziji Bežigrad, kjer je izoblikovala občutek za delo z nadarjenimi. Svojo pot je 4 leta nadaljevala na Ministrstvu za znanost v času, ko se je Slovenija pripravljala za vstop v EU. S pridobljenimi izkušnjami za delo s celim spektrom dijakov se je zaposlila kot urednica in avtorica matematičnih gradiv na DZS, kjer je delovala več kot 25 let, do nedavne upokojitve.

Svoje znanje in strokovnost je neposredno predajala v uredništvu založbe, posredno pa učiteljem, učencem in dijakom po vsej Sloveniji. Kot urednica je z učnimi gradivi postavljala nova merila in standarde v didaktiki matematike ter pokazala igrivo smer do matematičnih osnov. S tem je utrla pot sodobnemu poučevanju matematike. Njene izvirne, duhovite in domišljene naloge sporočajo, da je matematika povsod okoli nas in da gradi naš svet. Pa tudi to, da ji je lahko vsakdo kos. Zasnovala, uredila, pa tudi v sodelovanju z drugimi avtorji napisala vrsto matematičnih uspešnic: Prva, druga in tretja čarovniška matematika, Svet matematičnih čudes (vertikala za devetletko), Naša ulica – matematika, učbenike Matematika za gimnazije (1- 4) in Zbirke nalog za matematiko za gimnazije (1 – 4), prav tako pa učbenike in zbirke nalog za matematiko za srednje strokovne šole. Večina izmed naštetih se ponatiskuje še danes. Prispevala je tudi pomemben delež pri iskanju tehničnih rešitev za oblikovanje interaktivnih učbenikov in se zavzela za posredovanje gradiv centru IRIS, ki je na podlagi teh gradiv od 2020 do 2022 izdal štiri matematične zbirke za slepe. Matematično širino in razgledanost je dokazala ter uspešno predajala z urejanjem pestrega nabora učnih gradiv za šolarje vseh starosti in standardov, od šest do osemnajst let. Soraya Sternad je matematiko znala prežeti z življenjem, iskrivostjo in humorjem, za kar so ji hvaležni tako na založbi kot učitelji in učenci ter dijaki.

 

2023-priznanja-zel

Jasmina Žel, učiteljica matematike in fizike na OŠ Ljudski vrt na Ptuju, za uspešno pedagoško delo z nadarjenimi, posebej pri fiziki in astronomiji

Jasmina Žel je leta 2003 diplomirala iz matematike in fizike na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Že 18 let je zaposlena na OŠ Ljudski vrt, kjer poučuje matematiko, fiziko in izbirni predmet astronomija, vodi različne interesne dejavnosti in aktivno sodeluje v številnih projektih.

Na šoli posebej uspešno dela kot članica skupine za delo z nadarjenimi učenci. Zanje organizira delavnice in opazovanja s področja fizike in astronomije, jih vodi na raziskovalne poti v okviru sobotnih šol, večkrat je bila tudi mentorica raziskovalnih nalog, ki so bile uspešne na državnih tekmovanjih. Na državnih tekmovanjih iz znanja so njene učenke in učenci osvojili številna priznanja, še posebej pa so izstopali pri fiziki in astronomiji, kjer so osvojili okoli 40 zlatih priznanj in večkrat posegali po najvišjih mestih v državi, na mednarodni astronomski Sanktpeterburški olimpijadi pa je eden od učencev osvojil celo bronasto medaljo.

Ves čas se strokovno izobražuje na konferencah, seminarjih in študijskih srečanjih. Sodelovala je tudi v projektnih skupinah v okviru ZRSŠ, pri mednarodnih raziskavah TIMSS in PIRLS ter pri projektih 3DIPHe in STAMPED v okviru projekta Erasmus+. Gospa Jasmina Žel s svojimi inovativnimi pristopi k poučevanju navdušuje in motivira k poglobljenemu razmišljanju ter iskanju rešitev izven okvira pričakovanega. Svoje delo opravlja načrtno, skrbno in odgovorno ter s posluhom do drugačnosti, s čimer med svojimi sodelavci ustvarja umirjeno, k ciljem usmerjeno in prijetno sodelovalno vzdušje.

 


DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja za prispevke na področju matematike, fizike ali astronomije. Priznanja so bila sprva namenjena uspešnim osnovnošolskim in srednješolskim pedagogom, kasneje se je s spremembami pravilnika krog prejemnikov nekoliko razširil. Veljavni pravilnik (2018) predvideva podelitev priznanj posameznikom za uspešno pedagoško delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, ter posameznikom ali ustanovam za uspešno sodelovanje z Društvom. Razpis za priznanja je bil objavljen v reviji Obzornik za matematiko in fiziko in na spletnih straneh Društva. Predlog za priznanje lahko vloži vsak član Društva. Pisne utemeljitve je pripravila Komisija za društvena priznanja na osnovi predlogov, ki so jih poslali člani DMFA.

Komisija se zahvaljuje vsem, ki so poslali predloge, in tudi v bodoče vabi širše članstvo k predlaganju kandidatov in kandidatk, ki s kvalitetnim pedagoškim in strokovnim delom izstopajo v svojem okolju. 

Komisija za društvena priznanja 2023-2024:
dr. Primož Potočnik (predsednik), dr. Nežka Mramor Kosta, dr. Andreja Gomboc